Krótka formuła poświęcenia Różańca Św.

Tajemnice Różańca Świętego2

Formula brevior benedicendi coronam sacratissimi Rosarii B. Mariae V.

Propria Ordinis Praedicatorum

 

Na cześć i chwałę Bogarodzicy, Dziewicy Maryi, na pamiątkę tajemnic życia, śmierci i zmartwychwstania tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa błogosławię i poświęcam ten święty Różaniec w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ad laudem et glóriam Deíparae Vírginis Maríae, in memoriam mysteriórum vitae, mortis et resurrectiónis eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi, benedicatur et sanctificétur haec sacratíssimi Rosárii coróna: in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: