Duch Święty a Jego demoniczny falsyfikat.

Duch Święty jest najbardziej tajemniczą Osobą Trójcy Świętej. Dlatego jest wykorzystywany przez heretyków do niszczenia zdrowej i autentycznej pobożności. Działaniem tej tajemniczej Osoby Boskiej są uzasadniane w ostatnich dziesięcioleciach najbardziej nieracjonalne i szalone zmiany wiary. Jego Osobą uzasadnia się porzucanie przykazań Bożych. Jego Osobą uzasadnia się najbardziej głupie i zdradzieckie zniszczenia doktryny katolickiej, i przekonuje,... Czytaj dalej →

Zesłanie Ducha Świętego w czasach koronawirusa.

Dusza ludzka jest najzacniejszą i najszlachetniejszą częścią człowieka. Dlatego Kościół zawsze poświęcał najwięcej troski duszy ludzkiej. Za wyjątkiem czasów koronawirusa oczywiście, kiedy dobro ludzkiej duszy zostało odłożone na czas dalszy, aż ciało będzie bezpieczne. A jeśli ciało nie było bezpieczne i zdarzyło mu się zejść, tym gorzej dla duszy, która powinna cierpliwie poczekać na zakończenie... Czytaj dalej →

Smutek.

Ze smutku rodzi się złość, zawziętość ducha, małoduszność, gorycz, desperacja, gnuśność, błądzenie umysłu a często także brak przyjemności z doczesnego życia. Jeśli zwycięża Cię smutek, rozważaj cierpliwość i wielkoduszność. De tristitia nascitur malitia, rancor animi, pusillanimitas, amaritudo, desperatio, torpor, vagatio mentis, saepe etiam et praesentis vitae nulla delectatio. Si tristitia te superat, patientiam et longanimitatem... Czytaj dalej →

Kto mówi, że Msza Święta jest niczym innym jak ucztą, w czasie której spożywamy Chrystusa, jest wyklęty.

Ponieważ przeciwko tej dawnej wierze, opartej na świętej Ewangelii, na tradycjach apostołów i nauczaniu świętych ojców, rozsiano obecnie wiele błędów, i wielu naucza i roztrząsa przeróżnych rzeczy, święty sobór, po wielu głębokich i dojrzałych dyskusjach nad tymi sprawami, za jednomyślną zgodą wszystkich ojców, postanowił z pomocą poniższych kanonów potępić i wyplenić z Kościoła świętego wszystko,... Czytaj dalej →

Próżna chwała. Zawiść. Gniew.

Z próżnej chwały [rodzą się] chełpliwość, arogancja, niegodziwość, żąda czczej chwały, obłuda. Z zawiści rodzi się nienawiść, plotkowanie, lekceważenie, radość z nieszczęścia bliźniego, a smutek z jego powodzenia. Z gniewu rodzą się sprzeczki, wzburzenie umysłu, zniewagi, krzyk, niegodziwość, zuchwałość, bluźnierstwa, przelew krwi, zabójstwa, żądza zemsty, pamięć o krzywdach. De vana gloria, iactantia, arrogantia, indignatio, discordia,... Czytaj dalej →

Kiedy Komunia Święta sprowadza śmierć.

Obraz tytułowy  Marco Palmezzano - The First Communion of the Apostles Gdyby ktoś mówił, że sama wiara jest wystarczającym przygotowaniem do przyjęcia Najświętszego Sakramentu Eucharystii - niech będzie wyklęty. I tak aby wielkiego sakramentu nie przyjmowano niegodnie, to znaczy dla śmierci i ku potępieniu, tenże święty sobór postanawia i oświadcza, że ci, których sumienie obciąża... Czytaj dalej →

Mistyczne błogosławieństwa, światła, okadzenia, szaty rytu wszechczasów pochodzą z nauki i Tradycji apostolskiej.

Ponieważ taka jest natura ludzka, że nie może łatwo wznosić się do rozważania spraw Bożych bez pomocy rzeczy zewnętrznych, święta Matka Kościół ustanowił pewne formy obrzędu, żeby niektóre słowa Mszy odmawiano po cichu, a inne głośniej; podobnie stosował święte czynności, jak mistyczne błogosławieństwa, światła, okadzenia, szaty i różne inne podobne rzeczy z nauki i Tradycji... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: