Pozdrowienie Anielskie-Salutatio Angelica.

SALUTATIO ANGELICA

 

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris túi, Iesus.

Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae.
Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: