Quo primum tempore – oryginalne audio w języku polskim czytane w barokowym kościele. Kapłański głos w twoim domu (I).

Oves meae vocem meam audiunt. Moje owce słuchają mego głosu. J 10, 27. Bulla Quo primum tempore św. Piusa V Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św. Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V z 14 lipca 1570 r.   Pius, Biskup, Sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę Do Naszych Czcigodnych Braci: Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów,... Czytaj dalej →

Reklamy

Konstancja potępia neokatechumenat, czyli czeski film o pigmeizacji✽ narodu polskiego przez kikoidalne ikony z oczami demonów z Moai.

„I. Potępienie komunii pod dwiema postaciami, przywróconej wśród Czechów przez Jakubka ze Stfibra. 1. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W niektórych częściach świata pewni ludzie ośmielają się nierozważnie twierdzić, że lud chrześcijański powinien przyjmować święty sakrament Eucharystii pod dwiema postaciami - chleba i wina, i przez lekkomyślność udzielają... Czytaj dalej →

Wiedźmy przy Ołtarzach Pańskich. Czy w Warszawie powstał nowy „kościół” warszawsko-katolicki?

Gdzie się kończy bezczelność reformatorów? Czy katoliczki potraciły rozum? Nie boją się kościelnego przekleństwa. Czy nie wiedzą, że Kościół przeklina mocą władzy Apostołów tych, którzy bezczeszczą Ołtarz? Skoro za znieważenie Ołtarza przez uzurpatorów Bóg karał śmiercią, to nie ukarze bezprawia kobiet, które sięgają po Ciało, które uświęca Ołtarz? Nie ukaże pychy i zarozumiałości tych, które... Czytaj dalej →

Lux Veritatis. O macierzyństwie Bogurodzicy. Pius XI. O najwyższej po Bogu godności Maryi.

Czemu więc Nowinkarze i wielu akatolików zwraca się tak zjadliwie przeciw czci, którą okazujemy Bogarodzicy Dziewicy, jakbyśmy podbierali cześć, winną tylko samemu Bogu? Czyż nie wiedzą ani też nie zastanawiają się nad tym uważnie, że dla Jezusa Chrystusa, który tak gorącą żywił ku Matce swej miłość, nie może być rzeczy milszej niż uczczenie jej zasłużone, głębokie umiłowanie oraz pozyskanie sobie skutecznego jej orędownictwa przez naśladowanie jej najświętszego przykładu?

Bazylea o słynnych jezuitach z Łodzi i mniej słynnych franciszkanach z Sanoka a także innych pomysłowych niszczycielach Wiary.

"Święty Synod brzydzi się ohydnym nadużyciem, które zdarza się w niektórych często nawiedzanych kościołach, że w pewne doroczne święta niektórzy odprawiają tam błogosławieństwa na sposób biskupów, z mitrą, pastorałem i szatami pontyfikalnymi, inni ubrani są jak królowie i książęta (w niektórych krajach jest to zwane świętem głupców albo niewinnych czy też dzieci), inni z kolei... Czytaj dalej →

Dokumenty Wielkiej Polski.

Bulla S.D.N.D. Pii Divina Providentia. W bulli tej zawarte są nazwiska Ojców Soboru Trydenckiego, podczas którego Polska odniosła jeden z największych tryumfów, między innymi tryumf dyplomatyczny. Jego autorem był zapomniany i niechciany Sługa Boży Kardynał Stanisław Hozjusz.*   Bulla S.D.N.D. Pii Divina Providentia. PDF do pobrania *Polska a Sobór Trydencki. Zasługi Polaków dla uchwał Soboru.... Czytaj dalej →

Ktokolwiek chce być zbawionym. Wyznanie wiary św. Atanazego.

SYMBOLUM FIDEI CATHOLICAE S. ATHANASIO ADSCRIPTUM WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ POD IMIENIEM ŚW. ATANAZEGO Święty Atanazy w ekstazie nauki Kościoła tryumfuje nad zboczoną nauką Ariusza, antykoncepcją zbawienia. Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem. Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał Katolicką wiarę. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit,... Czytaj dalej →

Wyrok Kościoła przeciwko heretykowi, który jest papieżem.

Konstancja, 1417. Pierwsze międzynarodowe potępienie antypolonizmu. (Polska 2019?). "Wyrok ten wychodzi z oblicza ‘zasiadającego na tronie’, ‘z Jego ust wychodzi ostry miecz obosieczny’, Jego ‘wagi są sprawiedliwe, odważniki równe’, On przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Pan nasz Jezus Chrystus. Amen. ‘Sprawiedliwy jest Pan, umiłował sprawiedliwość i ku niej zwraca oblicze’. ‘Oblicze Pana nad czyniącymi zło,... Czytaj dalej →

Kto chce zostać biskupem.* Trąba Ducha Świętego o nieprzemijalności Kanonów Kościoła.

Sprawdź, czy Twój prałat nie został ostatnio prałatem szatana. Szukając odpowiedzi, czy Kanony Kościoła mają znamię nieprzemijalności i obowiązują, oraz czy Konstytucje Świętych Apostołów obowiązują, czy należy je traktować jako relikty przeszłości do badań historycznych, znajdujemy odpowiedź. Znajdujemy także odpowiedź, czy każdy, kto nosi szaty hierarchy Kościoła, jest kardynałem, biskupem czy kapłanem. Czy wobec Bożego... Czytaj dalej →

Recydywa niszczycieli Tradycji przeciw dyscyplinie Kościoła.

II Sobór Nicejski, 787 rok: "Zachowujemy nienaruszoną, całą przekazaną nam Tradycję Kościoła, zarówno pisaną jak i niepisaną. Jednym z elementów tej Tradycji jest malowanie wizerunków na obrazach w ten sposób, by obraz był zgodny z przekazem podanym przez Ewangelie, aby te wizerunki potwierdzały, że Słowo Boże naprawdę było Człowiekiem a nie wytworem fantazji, i abyśmy... Czytaj dalej →

Dogmat Kościoła a samopotępienie Jorge Bergoglio.*

Aby wypowiedzieć, że Niepokalana Dziewica uświęcała się w czasie swego życia, że nie była całkowicie święta, jak powiedział Anioł: „pełna łaski” trzeba być szatanem. Tylko on potrafi ubliżać Matce Bożej zaprzeczając całej Tradycji Kościoła Świętego. Ubliża tak samemu Bogu, gdyż, jak mówi Sobór w Bazylei, odmawianie czci Matce Chrystusa, jest odmawianiem czci samemu Bogu, odejmowaniem... Czytaj dalej →

Nacja ćwierćinteligentnych antychrystów.

„Zbliża się godzina, kiedy będą tylko dwie potęgi, Kościół i rewolucja, i staną przeciwko sobie oko w oko; rewolucja wszechpotężna i Kościół rozbrojony; rewolucja zbrojna we wszystkie oręże i Kościół pod każdym względem ubezwłasnowolniony, skrępowany.” (Ks. bp Louis Emile Bougaud, Kościół. Poznań 1925, s. 329-330) Ubezwłasnowolnienie Kościoła to narzucenie hierarchii, której Kościół z natury swego... Czytaj dalej →

Pius XI „O strojach niewiast”. Instrukcja Świętej Kongregacji Soboru. Pierwszy raz w formie audio!

  Instrukcja Św. Kongregacji Soboru do Ordynariuszy diecezjalnych o skutecznym zwalczaniu nieskromnej mody u kobiet Jego Świątobliwość Papież Pius XI mocą najwyższego urzędu apostolskiego, który wypełnia w całym Kościele, nigdy nie przestał żywym słowem i pismem przypominać powiedzenia św. Pawła (I Tym. II, 9. 10): „Niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydem i miernością ubierając się…... Czytaj dalej →

Zielonoświątkowcy i protestanci, umierający dla imienia Chrystusa nie idą do Nieba.

Ilustracja przedstawia Jana Pawła II w żydowskiej synagodze. „Kościół Święty niezłomnie wierzy, wyznaje i głosi, że każdy odstępca, który nie ma udziału w życiu wiecznym i który pozostaje i umiera poza świętym Kościołem katolickim – poganin, Żyd, heretyk i każdy, kto wybiera drogę różną od Kościoła – wszyscy oni pójdą w ogień wieczny, przygotowany dla... Czytaj dalej →

Katolicka Tradycja a tradycje żydowskie.

Wrogowie Kościoła mają doskonałą metodę wprowadzania rzeczy niekatolickich do Kościoła, przez zmienianie sensu i znaczenia terminów, którymi posługiwał się Kościół. Tak też jest z pojęciem Tradycji. Ci, którzy zaciemniają prawdę Kościoła, przedstawiają ją jako na przykład żydowskie rytuały i zwyczaje. Wmawia się ludziom, że na tych zwyczajach wyrósł pierwotny Kościół, że te ryty, faktycznie dawno... Czytaj dalej →

Miażdżenie dłoni świeckich i trepanacja czaszek niedouczonych kapłanów.

Dlatego uzurpatorzy i bandyci liturgiczni, niszczący Winnicę Pańską, nienawidzą Soboru Trydenckiego:  „W przyjmowaniu sakramentalnym zawsze istniał w Kościele Bożym zwyczaj, że świeccy otrzymywali Komunię Świętą od kapłanów, kapłani zaś odprawiający [Mszę Świętą] sami sobie jej udzielali; zwyczaj ten, jako wywodzący się z Tradycji apostolskiej, winien być prawnie i zasłużenie zachowany”. Sobór trydencki, (faza II za... Czytaj dalej →

Tylko w jednym Kościele można się zbawić.

"Jeden jest powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt w ogóle nie może być zbawiony. W Nim Jezus Chrystus jest jednocześnie kapłanem i ofiarą. Jego Ciało i Krew prawdziwie zawarte są w sakramencie ołtarza pod postaciami chleba i wina, przeistoczonymi mocą Bożą: chleb w Ciało, wino w Krew, abyśmy dla dokonania tajemnicy jedności przyjęli od Niego... Czytaj dalej →

O niebie, oczyszczeniu w czyśćcu i karze piekła.

„Orzekamy też, że jeśli szczerze pokutujący umarliby w miłości Boga, zanim godnymi owocami pokuty zadośćuczyniliby za winy i zaniedbania, ich dusze po śmierci zostają oczyszczone karami czyśćcowymi. W łagodzeniu tych kar dopomaga im wstawiennictwo żywych wiernych, mianowicie ofiary Mszy Świętych, modlitwy i jałmużny oraz inne dzieła pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła wierni zwykli podejmować... Czytaj dalej →

Kto wynosi Hostię z kościoła, nie spożywszy Jej w kościele, jest wyklęty.

  Niech przyjmujący w kościele Eucharystię, który jej tam nie spożywa, będzie wyklęty. Odczytał również:  Jeśli komuś by udowodniono, że nie spożył w kościele Eucharystii, niech będzie wyklęty na wieki. Wszyscy biskupi powiedzieli: Zgoda. ♠♠♠ Ut qui Eucharistiam in ecclesia accipit et ibi eam non sumit anathematizetur. Item legit: Eucharistiae gratiam si quis probatur acceptam... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: