List Czcigodnego Księdza Karla Stehlina i nasza odpowiedź.

Zgodnie z zasadą uczciwości publikujemy list, który otrzymaliśmy od Czcigodnego Księdza Karla Stehlina, wraz z naszą odpowiedzią Czcigodnemu Księdzu. Podtrzymujemy jednak w pełni nasze stanowisko, którego nie są w stanie zmienić przykłady z Mszału Rzymskiego, który podaje instrukcję, jak zachować ma się kapłan, kiedy dojdzie do celowego zatrucia Postaci Eucharystycznych, w celu otrucia celebransa. Zapisy... Czytaj dalej →

Kto mówi, że Msza Święta jest niczym innym jak ucztą, w czasie której spożywamy Chrystusa, jest wyklęty.

Ponieważ przeciwko tej dawnej wierze, opartej na świętej Ewangelii, na tradycjach apostołów i nauczaniu świętych ojców, rozsiano obecnie wiele błędów, i wielu naucza i roztrząsa przeróżnych rzeczy, święty sobór, po wielu głębokich i dojrzałych dyskusjach nad tymi sprawami, za jednomyślną zgodą wszystkich ojców, postanowił z pomocą poniższych kanonów potępić i wyplenić z Kościoła świętego wszystko,... Czytaj dalej →

Kiedy Komunia Święta sprowadza śmierć.

Obraz tytułowy  Marco Palmezzano - The First Communion of the Apostles Gdyby ktoś mówił, że sama wiara jest wystarczającym przygotowaniem do przyjęcia Najświętszego Sakramentu Eucharystii - niech będzie wyklęty. I tak aby wielkiego sakramentu nie przyjmowano niegodnie, to znaczy dla śmierci i ku potępieniu, tenże święty sobór postanawia i oświadcza, że ci, których sumienie obciąża... Czytaj dalej →

Mistyczne błogosławieństwa, światła, okadzenia, szaty rytu wszechczasów pochodzą z nauki i Tradycji apostolskiej.

Ponieważ taka jest natura ludzka, że nie może łatwo wznosić się do rozważania spraw Bożych bez pomocy rzeczy zewnętrznych, święta Matka Kościół ustanowił pewne formy obrzędu, żeby niektóre słowa Mszy odmawiano po cichu, a inne głośniej; podobnie stosował święte czynności, jak mistyczne błogosławieństwa, światła, okadzenia, szaty i różne inne podobne rzeczy z nauki i Tradycji... Czytaj dalej →

Ku pokrzepieniu serc.

Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym sprawowaniu sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zamieniane na inne nowe przez jakiegokolwiek pasterza kościołów - niech będzie wyklęty. Si quis dixerit, receptos et approbatos ecclesiae catholicae ritus in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni,... Czytaj dalej →

Ogłoszenia parafialne w Warszawie na Dzień Judaizmu.

"Gdyby ktoś spośród nich (Żydów i neofitów – przyp. red.) zapragnął się nawrócić na wiarę katolicką, to niech zachowa w całości nietknięte swe wszystkie dobra, czy to ruchome, czy nieruchome. Jeśli zaś tego dobra pozyskał za sprawą lichwy lub z niegodziwego zysku, a znane są osoby, którym zgodnie z prawem należy się odszkodowanie – gdyż... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: