Modlitwa Pańska-Oratio Domínica.

ORATIO DOMÍNICA

 


Pater noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen túum, adveniat regnum túum, fíat volúntas túa sicut in caélo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie;

et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris, et ne nos indúcas in tentatiónem, sed libera nos a malo. Amen.

MODLITWA PAŃSKA

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: