Sancta Missa.

Ghent_Altarpiece_D_-_Lamb-924x600

Agnus Dei.

Agnus Dei,
qui tollis peccáta mundi
miserére nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccáta mundi
dona nobis pacem.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami,
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się zad nami,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem

 

Credo in unum Deum. Wierzę w jednego Boga.

Credo1

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, Factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium.

Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei Unigénitum,
Et ex Patre natum ante ómnia sæcula.

Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero,
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri:

Per quem ómnia facta sunt.

Qui propter nos hómines et propter nostram salútem Descéndit de cælis.

Et incarnátus est de Spíritu Sancto Ex María Vírgine, et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; Passus, et sepúltus est,
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,

Et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris.

Et íterum ventúrus est cum glória,
Iudicáre vivos et mórtuos, Cuius regni non erit finis.


Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: Qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur:

Qui locútus est per prophétas.

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum,
Et vitam ventúri sæculi.
Amen.

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,

który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego (+) w przyszłym świecie.
Amen.

 

 

 

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: