Benedictio ad omnia.

Benedictio ad omnia. Haec benedictionis formula adhiberi potest a quovis sacerdote pro omnibus rebus, quarum specialis benedictio in Rituali Romano non habetur. V. Audiutórium nostrum † in nómine Dómini. R. Quit fecit caelum et terram. V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Wspomożenie nasze † w imieniu Pana. R. Który stworzył niebo i... Czytaj dalej →

Konstytucje Apostolskie: grzech i nawrócenie.

„Usłyszeliście, nasze umiłowane dzieci, w jaki sposób Pan Bóg przez krótki czas ukarał tego, który oddał się demonom i zabił wielu niewinnych, a potem, kiedy winowajca się nawrócił, przyjął go, odpuścił mu grzechy i wrócił władzę. [Bóg] nie tylko odpuszcza tym, którzy się nawracają, ale również przywraca ich do dawnej godności. Nie ma grzechu większego... Czytaj dalej →

Event „niepodległości” i „wiary” w Polsce.

Marsz Niepodległości zgromadził ponad ćwierć miliona Polaków na ulicach Warszawy. Piękna okazja, która raz na rok gromadzi tysiące Polaków. Potem jednak każdy wraca do domu, do własnych spraw, własnego codziennego życia. I ono, wyjeżdżonymi koleinami toczy się po staremu. Przyszedł po chwili moment, kiedy trzeba obronić Kapłana głoszącego Niepodległość Polski, będącego solą w oku tych,... Czytaj dalej →

Adwent Anno Domini 2018 .

Polską włada piętrowo zakamuflowane żydolewactwo. Kościół, Winnica Pańska, plądrowany jest przez samców i samice alfa synagogi szatana ubrane w szaty wyższego duchowieństwa. Tłumy pozbawione elity politycznej i Chrystusowych pasterzy ugniatane są jak glina z końskim nawozem potrzebna do budowy gongu Antychrysta. Niewielkie grupki resztki Narodu Polskiego trudzą się nad zabezpieczeniem dokumentów Wielkiego Królestwa oraz jedynej... Czytaj dalej →

Definicja antysemityzmu. Sprawdź czy nim jesteś.

Definicja antysemityzmu po polsku Antysemityzm to niewymuszona spostrzegawczość związana z oglądem nie tylko budowy anatomicznej (zwłaszcza mężczyzny). Antysemityzm jako spostrzegawczość wiąże się z każdym przejawem ludzkiego życia. Antysemityzm jako spostrzegawczość występuje w każdej grupie społecznej na całej kuli ziemskiej oprócz terenów Koła Podbiegunowego i niektórych rowów tektonicznych o depresyjnym charakterze. Test na antysemitę: Jeśli widzisz... Czytaj dalej →

W pierwotnym Kościele kurzu z ołtarza nie wolno było podeptać. Dziś deptanie partykuł to „powrót do korzeni”.

„Niech kler wolny od innych czynności stoi przy przygotowanym ołtarzu i pilnuje, aby nie wchodziły na niego żadne insekty i aby nic nie wpadło do kielicha: byłoby to śmiertelnym przewinieniem kleru. Niech zatem stoi jeden z nich i pilnuje Przybytku Świętego. Niech ten, który udziela Komunii jak i ci, którzy ją przyjmują, uważają z troską,... Czytaj dalej →

Kto bluźni Ołtarzowi Świętemu, nie umrze godną śmiercią.

Nie wiedzą o tym ani biskupi tańczący w prezbiterium tango, ani jezuici z Łodzi, w prezbiterium urządzający tańce i śpiewy, ani ksiądz z odnowy charyzmatycznej, na stadionie wchodzący na ołtarz. Pod pozorem powrotu do pierwotnego chrześcijaństwa wprowadza się tańce w prezbiteria, depcze ołtarze, zasłania tabernakula pupami pląsających śpiewaczek. Jednakże bezczeszczenie Świętych Ołtarzy Pańskich już w... Czytaj dalej →

Potępienie amerykanizmu. Pierwsze w historii nagranie audio!

Tekst: Leon XIII - Testem Benevolentiae – O tzw. amerykaniźmie. Do kochanego Syna Naszego Jakuba Gibbonsa, kardynała-kapłana od Świętej Marii za Tybrem, biskupa baltimorskiego! Pismo to wysyłamy do Ciebie, jako dowód Naszej życzliwości, którą w ciągu Naszego długiego pontyfikatu żywimy względem Ciebie, biskupów-kolegów Twoich, i całego ludu Ameryki, i nie zaniedbaliśmy nigdy jej wyrazić, chętnie... Czytaj dalej →

Pius XI „O strojach niewiast”. Instrukcja Świętej Kongregacji Soboru. Pierwszy raz w formie audio!

  Instrukcja Św. Kongregacji Soboru do Ordynariuszy diecezjalnych o skutecznym zwalczaniu nieskromnej mody u kobiet Jego Świątobliwość Papież Pius XI mocą najwyższego urzędu apostolskiego, który wypełnia w całym Kościele, nigdy nie przestał żywym słowem i pismem przypominać powiedzenia św. Pawła (I Tym. II, 9. 10): „Niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydem i miernością ubierając się…... Czytaj dalej →

Antysemici.

https://www.citizengo.org/pl/166776-zlosc-zydowska-przeciw-bogu-i-kaplanom-podpisz-w-obronie-ksprof-tadeusza-guza Petycja ta, według informacji naszej Czytelniczki, która ją nadesłała, jest usuwana już po raz dziesiąty z „katolickiego” potralu Gloria.tv. Najwyraźniej trafia w sedno, Podpisujmy: Czcigodny Księże Arcybiskupie. W związku z nagonką medialną i prześladowaniami, jakie spotykają wybitnego, światowej sławy naukowca, Ks Prof. Tadeusza Guza ze strony środowisk żydowskich, wyrażam całkowite poparcie dla Jego wykładów... Czytaj dalej →

Solidarność żydowska w zacieraniu śladów mordów rytualnych.

Pojawiają się głosy, że mordy rytualne były domeną tylko niewielkiej grupy mistyków żydowskich, ale badacze historii jednak stwierdzają także inną okoliczność. Ukazane dowody wskazują, że robiły to osoby tylko wtajemniczone, jednakże cała społeczność żydowska utożsamiała się z nimi, kiedy byli sądzeni i mieli być skazani za udowodniony mord. Wtedy w obroty szły majątki, złoto, aby... Czytaj dalej →

Stanisław Rzyski „Mord rytualny. Prawdziwe zdarzenie w miasteczku pomorskim”.

"Mordy rytualne naprawdę istniały! O mordach rytualnych wiedzą wszyscy. Wiadomości o nich jest bardzo dawna i sięga początków istnienia żydostwa. Żydzi są wrogami wszystkich i wszystkiego, co nie-żydowskie. Wolno im popełniać według ich zasad moralnych nawet największe zbrodnie na nie-żydach. Nie jest to przestępstwem w oczach Jehowy! Są to raczej zasługi, które zostaną zapisane na... Czytaj dalej →

Szatan historii w opałach – definicja judeoprotestantyzmu.

Ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Guz jako jedyny w Polsce jest nośnikiem idei zdefiniowania judeoprotestantyzmu. Definicja judeoprotestantyzmu ma być „przewrotem kopernikańskim” dla historii prawa, historii nowożytnych totalitaryzmów a zwłaszcza dla historii rewolucji teologiczno – liturgicznej sprowokowanej przez „Ojców” Soboru Watykańskiego II. Ksiądz Profesor już od dawna przewiduje skutki tej definicji dla nauk humanistycznych w Polsce... Czytaj dalej →

Dr Aleksander Czołowski w obronie Księdza Prof. Tadeusza Guza.

"Podtrzymując w pełni oskarżenie Frankistów, dowody ich nowymi starał się poprzeć argumentami, zaczerpniętymi mianowicie z rękopisu niejakiego Serafinowicza, rabina z Brześcia Litewskiego, który w r. 1710 w Żółkwi przyjął chrzest św. *) i przyznawszy się publicznie, że sam dwukrotnie popełnił na Litwie mord rytualny „opisał wszystkie złości i bluźnierstwa, które żydzi czynią przez cały rok... Czytaj dalej →

Ręcznie zapisana kartka ze starego modlitewnika.

Czasem, przyglądając się starym modlitwom czy myślom świętych, zachwycamy się ich głębią. Nie dziwi nas to, że są pełne ducha, bo pochodzą z wielowiekowej Tradycji Kościoła i często pisali je i dobierali rzeczywiście święci. Były one przemodlone, były owocem zakonnych modlitw i kontemplacji, nauki i duchowości. Jak jednak duchowość świeckich, kształtowała się z tych modlitewników?... Czytaj dalej →

Zawitaj Ranna Jutrzenko.

Tradycyjna pieśń poranna, na rozpoczęcie pacierza, śpiewana przez księży, zakonników, mniszki, żołnierzy, szlachtę a także chłopów.  Pierwsza i ostatnia zwrotka powtarzają się, a środkowa zmienia się zależnie od dnia tygodnia. Codziennie: Zawitaj Ranna Jutrzenko i grzechów naszych Lekarko. Tyś Panią świata, jesteś i Księżną, Anielską jesteś Królową. Poniedziałek: Tyś sama Panią nazwana Naprzeciw strzałom szatana.... Czytaj dalej →

Wielowiekowa perła polskiej duchowości: Męka i Śmierć Chrystusa we Mszy Świętej wyrażona-całość (1760 r.).

Rozważanie Mszy Świętej ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może.„ (1760r.) Pisownia nieznacznie uwspółcześniona przez Administrację. Przygotowuje się kapłan do Mszy Świętej. Wkłada na siebie szaty. A ty przedstaw sobie przed oczy Chrystusa Pana... Czytaj dalej →

Męka i śmierć Chrystusa we Mszy Świętej wyrażona. (4)

Rozważanie Mszy Świętej ze starego modlitewnika, "Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może." (1760r.) Pisownia nieznacznie uwspółcześniona przez Administrację. Pierwsze Słowo Chrystusowe. Kapłan wyciągnąwszy ręce mówi: Supra quae propitio… a Pan Jezus modli się za nieprzyjaciół: Ojcze,... Czytaj dalej →

Ekumenizm posoborowy a sprawa polskiej niepodległości.

W poprzednich wpisach, zainspirowanych Świętem Niepodległości,  tym co się wokół niego działo, ukazaliśmy wagę własnej Tradycji i Wiary. Nie są to tylko wyświechtane słówka, ale rzeczywistość duchowa, która tworzy rzeczywistość materialną, polityczną i gospodarczą. Od przyjętego sposobu myślenia o rzeczywistości zmienia się sposób życia i postrzegania. Zmieniają się decyzje strategiczne i losy całych narodów. Nasza... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: