Asperges me. Pokrop mnie, Panie, hizopem a stanę się czysty.

K. Asperges me,
W. Dómine, hysópo, et mundábor :
Lavábis me, et super nivem dealbábor.
Miserére mei, Deus,
secúndum magnam misericórdiam tuam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui
Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula
saeculórum. Amen.

Asperges me, Dómine, hysópo, et mundábor : lavábis me, et super nivem dealbábor.

K. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

W. Et salutáre tuum da nobis.

K. Domine, exaudi orationem meam.

W. Et clamor meus ad te veniat.

K. Dominus vobiscum.

W. Et cum spiritu tuo.

K. Oremus.

Exaudi nos, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis, qui custodiat. Foveta, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo.
Per Christum Dominum nostrum.

W. Amen.

K. Pokropisz mnie,
W. Panie, hyzopem, a stanę się czysty. Obmyjesz mnie a nad śnieg wybieleję.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Pokropisz mnie, Panie, hyzopem, a stanę się czysty. Obmyjesz mnie a nad śnieg wybieleję.

K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje.

W. I daj nam zbawienie Twoje.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.

W. A wołanie moje niech do Ciebie dojdzie.
K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Módlmy się.

Wysłuchaj nas, Panie Święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże. Racz posłać Anioła swego z nieba, aby nas strzegł, wspierał, otaczał opieką, nawiedzał i bronił wszystkich przebywających w tym domu. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: