Pamiętajmy o Zasłużonych dla Mszy Wszechczasów. Krzysztof Kolibski. R.I.P.

Wielki miłośnik Mszy Świętej Wszechczasów. Być może setki ludzi przyprowadził do tej Mszy Świętej. Organizował dojazd tym, którzy sami dojechać nie mogli. Budował ołtarze. Nie zabrakło Go także na pierwszej Mszy Świętej po kilkudziesięciu latach odprawionej przy głównym Ołtarzu Katedry Sandomierskiej. Prosimy o modlitewne westchnienie za spokój Jego duszy. Requiescat In Pace. Pan Krzysztof Kolibski... Czytaj dalej →

Zbezczeszczenie kościoła.

Zbeszczeszczenie kościoła (violatio, dawniej pollutio) jest to ciężka zniewaga wyrządzona kościołowi przez popełnienie w nim pewnych występnych czynów, które z natury swej sprzeciwiają się świętości miejsca. Kościół nie traci wtedy charakteru miejsca świętego; skutki jednak konsekracji czy poświęcenia są w zawieszeniu i dlatego nie wolno w nim spełniać czynności świętych, dopóki z tej zmazy nie... Czytaj dalej →

Profanacja kościoła w świetle tradycyjnego Prawa Kanonicznego.

"Wiernym nie wolno nigdy czynnie uczestniczyć w nabożeństwie akatolickim, może być atoli tolerowana ich obecność czysto materialna i bierna przy odprawianiu obrzędów religijnych akatolickich z ważnych powodów i z tytułu tylko świeckiego, civilis officii vel honoris causa o ile to nie wywoła zgorszenia (c.1258,2316). Bez zgody Stolicy Apostolskiej nie wolno urządzać zebrań katolików w akatolikami... Czytaj dalej →

Niewyczerpane źródło ekumenizmu.

Kościół w imię nie zrażania do siebie tych, którzy odeszli od jedności, usiłuje odrzucić wszystko, co mogłoby dzielić. Więc zamiast zbliżyć się do kościoła mającego sukcesję apostolską, sakramenty, prawo kanoniczne Świętych Apostołów, w imię ekumenizmu zbliżył się do protestantyzmu, który nie ma kapłaństwa ani sakramentów. W imię ekumenizmu Kościół stał się podobny liturgicznie, a z... Czytaj dalej →

Zakazy obrzędów i świętowania z heretykami i Żydami w kościołach i poza nimi. Potępienie charyzmatycznych egzorcyzmów stadionowych i „proroctw”.

Acta Synodalia, Laodycea we Frygii, koniec IV w, can. 6, 7, 8, 9, 11, 26, 39. 6. Heretyk nie ma prawa wstępu do kościoła i do kaplicy dedykowanej męczennikom. Heretykom, dopóki trwają w herezji, zakazuje się wstępu do Domu Bożego. 7. O tych, którzy z herezji nawracają się do Kościoła. Ci, którzy nawracają się z... Czytaj dalej →

Repetitio est mater studiorum.

„Profetyzm a bezbożność. Nie każdy, kto prorokuje, jest święty i nie każdy, kto wypędza złe duchy, jest święty. Prorokował przecież także wieszczek Baalam, syn Beora, chociaż był bezbożny, prorokował Kajfasz, niesłusznie zwany arcykapłanem, nawet sam diabeł i otaczające go złe duchy często przepowiadają przyszłość, chociaż nie ma w nich iskry pobożności, bo dobrowolnie poddawszy się... Czytaj dalej →

Artyleria strategiczna przeciw wrogom Kościoła – odwaga chrześcijańska.

"Odwaga to wielkość ducha, pogarda dla dóbr i bogactw, przeciwnościom cierpliwie ustępuje albo odważnie się przeciwstawia, nie ulega niczyim pochlebstwom, nie łamią jej przeciwności, nie wynosi się z powodu sukcesów, niezłomna w wysiłku, nieugięta w niebezpieczeństwie, pieniądze lekceważy, chciwości unika, nie ustępuje przed żadnym trudem, wystrzega się dążenia do sławy. (...) Odwaga jest znoszeniem w... Czytaj dalej →

Dzień judaizmu czyli anomalia kurwatury polskiego Episkopatu.

Najwyższy czas wyprostować pastorały. Służą one do podpierania się i wskazywania kierunku Kościołowi, a nie do autoryzowania nierządu sakralnego. Lewoskrętna kurwatura pastorałów dzisiejszej hierarchii w Polsce od półwiecza prowadzi nas w objęcia protestantyzmu, rewolucji i bezideowości. Żydowskie korzenie kurwatury pastoralnej dają nam Chrystusa bez Kościoła bądź Kościół bez Chrystusa, a Naród polski "bez Żydów" bądź... Czytaj dalej →

Modlitwa do Świętego Józefa na Dni Judaizmu.

Święty Józefie, któryś wyrwał Dzieciątko Jezus i Jego Świętą Matkę z rąk siepaczy Heroda, spójrz dzisiaj na dziedzictwo Syna Twego i Królestwo Małżonki Twojej - naszą Ojczyznę. Ujrzyj, jak wielkie niebezpieczeństwo wisi nad nami. Wspomnij na czas, kiedy Herod zasięgnął wiedzy u uczonych w Piśmie, by poznać proroctwa o wielkim Królu zapowiedzianym przez proroków, i... Czytaj dalej →

Ogłoszenia parafialne w Warszawie na Dzień Judaizmu.

"Gdyby ktoś spośród nich (Żydów i neofitów – przyp. red.) zapragnął się nawrócić na wiarę katolicką, to niech zachowa w całości nietknięte swe wszystkie dobra, czy to ruchome, czy nieruchome. Jeśli zaś tego dobra pozyskał za sprawą lichwy lub z niegodziwego zysku, a znane są osoby, którym zgodnie z prawem należy się odszkodowanie – gdyż... Czytaj dalej →

Judeochrześcijanie w świetle Soboru Konstantynopolitańskiego I i Soboru Laterańskiego IV.

Sabbatios był przywódcą judeochrześcijańskiej grupy wiernych, którzy obchodzili Paschę razem z Żydami, a nie w niedzielę, po pierwszej wiosennej pełni. Judeochrześcijanie w czasach cytowanych soborów nosili również nazwę tetardyci lub kwartodecymanie, a nazwa ta odnosiła się do tego, iż obchodzili Paschę razem z Żydami w dniu 14 Nisan, bez względu na dzień tygodnia. Sobór Konstantynopolitański... Czytaj dalej →

Pamiętajcie o dniu szabatu

Musi Bóg oczyścić swój Kościół z tej okupującej Go synagogi szatana. Ten, kto nawołuje do pamięci o szabacie nie mówi głosem katolickiego duchownego, a jego odstępstwo od prawa Kościoła jest jednoznaczne. On nawołuje katolików do tego, by stali się odstępcami i zostali wykluczeni z Kościoła.

„O chrześcijanach zachowujących szabat lub przestrzegających innych zwyczajów żydowskich.

Chrześcijanie nie powinni zachowywać się jak Żydzi, w szabat powinni pracować a nie odpoczywać; jeśli pragną odpoczynku powinni odpoczywać raczej dla uczczenia dnia Pańskiego, tak, jak to czynią chrześcijanie; gdyby zaś upierali się przy zachowaniu zwyczajów żydowskich, niech będą wyłączeni ze wspólnoty Chrystusa.”

Acta Synodalia, Laodycea we Frygii (koniec IV wieku). Baron, Pietras, str 115.

„Biskup, prezbiter lub diakon, który modli się tylko wraz z heretykami, zostanie wyłączony [z Kościoła];
gdyby jednak zachęcał ich do pełnienia funkcji duchownych, winien być złożony z urzędu”

Constitutiones Apostolorum VIII 47, 45

„Jeśli jakiś duchowny lub świecki wejdzie do synagogi Żydów lub do świątyni heretyków aby się modlić, zostanie złożony z urzędu i wyłączony [z Kościoła. ]”

Const Apost. VIII 47, 65

“O kapłanach uznających chrzest, rytuały heretyków.

Biskupa lub kapłana, którzy uznają chrzest lub ofiarę heretyków, nakazujemy złożyć z urzędu. Jakaż jest bowiem wspólnota Chrystusa z Beliarem? Albo niewierzącego z wierzącym?”

ConstApost 47, 46

Drzewo figowe

wzywa KEP, zapraszając na biskupio-rabiniczną konferencję prasową z okazji nadchodzącego już 23-go dnia judaizmu rabinicznego (mającego gdzieniegdzie, np u Przewodniczącego – ucznia szkoły Cassidy’ego i Jana Pawła II – postać tygodnia). Z tejże okazji KEP za pośrednictwem delegowanego do tej misji bp Markowskiego kieruje też do nieszczęsnych katolików w Polsce „słowo” a właściwie pięć stron słów (dostępnych pod wskazanym odsyłaczem na stronach episkopatu.pl).

Biskup Markowski zauważa na wstępie że obchody z Talmudem w tle mają już „stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym” posoborowym, a w owym liturgicznym wydarzeniu uczestniczą rabini i inni przedstawiciele gmin odrzucających publicznie Słowo czyli Chrystusa. Biskup Markowski przechodzi jednak nad tym ostatnim elementem (czyli odrzucaniem Chrystusa i Boga Trójjedynego) do porządku dziennego, wskazując że chodzi mu i pozostałym celebransom „Dialogu Katolickojudaistycznego” o „wspólne świadectwo wiary w Boga wobec zsekularyzowanego świata” mimo iż logiczna zasada niesprzeczności wyklucza owo wspólne świadectwo wiary w…

View original post 932 słowa więcej

Modlitwy na miesiąc Imienia Jezus. (2)

Modlitwa o Najsłodszym Imieniu Jezus. O dobry Jezu! O naymiłościwszy Jezu! o! naysłodszy Jezu! O! Jezu Synu Panny Maryi, pełny miłosierdzia, y łaskawości! O słodki Jezu! Zmiłuy się nade mną, według wielkiego miłosierdzia Twego: o nayłaskawszy Jezu! Proszę Cię przez onę Przenaydroższą Krew, którąś chciał za grzechy ludzkie obficie z Ciała twego wylać, abyś raczył... Czytaj dalej →

O używaniu kobiety do zniszczenia Kościoła.

Kościół katolicki jest oparty o świadectwo i nauczanie Apostołów, którzy pod wpływem Ducha Świętego przepowiadali Ewangelię. Oznacza to, że Kościół jest depozytariuszem Wiary a nie jej właścicielem, stąd nauka i tradycja Apostolska jest fundamentem przepowiadania i prawa Kościoła. Wiele mówi się dzisiaj o roli świeckich a ostatnio najwięcej o roli kobiet w Kościele. Kobiety w... Czytaj dalej →

Modlitwy na miesiąc Imienia Jezus. (1)

Krzyżu Chrystusow wspomóż mię. Krzyż Chrystusow zwycięża wszystkie rzeczy: Krzyżu Chrystusow racz być moim Obrońcą tak na ścieżkach moich, jako i na wodach, kędykolwiek będę: Krzyżu Chrystusow, być racz moim wspomożeniem, przeciwko wszystkim nieprzyjaciołom. Panie Boże racz mię bronić od wszystkich grzechów moich, od wszelakich sromot, boś Ty Jezu Stworzyciel mój, racz mnie wspomóc, Jezu... Czytaj dalej →

Litania o Imieniu Pana Jezusowym.

  Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, by na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca (Flp 2, 9-11)   Miesiąc styczeń poświęcony jest Najświętszemu Imieniu Jezus.... Czytaj dalej →

Ci ludzie heretykami się stają, którzy zginąć mieli.

Heretykowie Kościołowi wielce pomagają, nie nauczając prawdy,  której nie umieją: ale do szukania prawdy cielesne, a do odkrycia prawdy duchowne Katholiki pobudzając. Albowiem są niezliczeni w Kościele Bogu doświadczeni ludzie: ale nie są jawni ani znajomi między nami, aż kiedy przez Heretyki ze snu bywają obudzeni. K temu wiele rzeczy należących do powszechnej Wiary, gdy... Czytaj dalej →

O tym, jak niewiarą pod płaszczykiem wiary a Antychrystem pod Imienien Chrystusa szatan Kościół doświadcza.

Prawdziwie św. Augustyn napisał, iż żadne bogactwa , żadne skarby, żadne urzędy i dostojeństwa, żadne tego świata klejnoty, ani majętności nie są większe nad Katolicką a Powszechną Wiarę. Bo ta Wiara grzeszne ludzie zbawia, ślepe oświeca, niemocne uzdrawia, krzci nowe chrześcijany, wierne usprawiedliwia, pokutnice naprawuie, pomnaża sprawiedliwe, męczenniki koronuje: Panny, Wdowy y Małżonki w czystej... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: