Wybory 2019 czyli wotum wdzięczności za powrót tysiącletniej Mszy Świętej w Polsce.

Po pół wieku żydomasońskiego panowania w diecezjach polskich   Apoteoza poróbstwa, prostytucji sakralnej i pogardy dla ciemnego ludu. Tychy. do uzewnętrznienia materialnej wdzięczności za powrót Świętej Tradycji Katolickiej zakwalifikowały się dwie idee. Na czoło wysunęła się myśl o budowie (na wielu poziomach) pierwszego po latach gehenny modernistycznej Seminarium Duchownego. Drugą ideą jest budowa Sanktuarium Mszy... Czytaj dalej →

Nowa wizja nawrócenia według polskiego Episkopatu. Kapłan w roli śmieciarza.

Wszystkim księżom, którzy przeczytali List Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego mówiący o „nawróceniu ekologicznym” i segregacji plastików, gratulujemy nowej godności. Gratulujemy uzyskania tak zaszczytnego stanowiska, specjalisty od segregacji odpadów, mówiąc krótko - śmieciarza.

„Lecz narodu duch otruty – to dopiero bólów ból! ” Z. Krasiński. Czyli jak się odżydzać.

„Odżydzanie się – to dziś najważniejszy, podstawowy program każdej u nas pracy społecznej. Kto tylko bowiem baczniej wnika we wszelakie dziedziny, istniejących u nas stosunków, wszędzie, w większym czy mniejszym stopniu, odnajdzie rdzę żydowską, widome piętno zżydzenia. Nie można się dziwić temu wynikowi, na który się splatał cały splot przyczyn. Proces zażydzania Polski datuje się... Czytaj dalej →

Víctimæ pascháli laudes. Sekwencja Wielkanocna.

Víctimæ pascháli laudes ímmolent Christiáni. Agnus rédemit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres. Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitæ mórtuus regnat vivus. Dic nobis, María, quid vidísti in via? Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam vidi resurgéntis. Angélicos testes, sudárium et vestes. Surréxit Christus, spes mea: præcédet vos in Galilǽam. Scimus Christum surrexísse a... Czytaj dalej →

O różnych dowodach zmartwychwstania.

„Bóg wszechmogący zgodnie ze swą niezawodną obietnicą wskrzesi nas przez Pana naszego Jezusa Chrystusa razem ze wszystkimi, którzy zasnęli przed wiekami, wskrzesi nas w takiej samej postaci, w jakiej istniejemy obecnie, a nie będzie w nas żadnej wady ani żadnego rozkładu, ponieważ zmartwychwstaniemy nieśmiertelni. Choćbyśmy utonęli w morzu, choćby nasze prochy zostały rozproszone w ziemi,... Czytaj dalej →

Kościół nie potrzebuje, żeby Żydzi i heretycy tłumaczyli Mu, jak rozumieć Ewangelię…

Niedobrze jest, kiedy Żydzi i protestanci wykładają katolikom co miał na myśli Jezus Chrystus i Święci Apostołowie. W poznaniu tego, co miał na myśli Jezus Chrystus potrzebne jest Pismo Święte, Tradycja Kościoła która w Duchu Świętym „o wszystkim nas poucza”, jak obiecał Chrystus Apostołom. Ani Żydzi ani heretycy nie muszą tłumaczyć katolikom na czym polega... Czytaj dalej →

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”.

Jest rzeczą straszną i zgubną wyrzekać się Chrystusa. Kto zaś wyprze się swej przynależności do Chrystusa, aby uniknąć ludzkiej nienawiści, kto swoje życie umiłował bardziej niż Pana, choć jego tchnienie jest w ręku Pana, ten jest żałosny, nędzny, jako przeklęty i wstrętny; chce być przyjacielem ludzi, a jest wrogiem Boga, nie ma już udziału ze świętymi, lecz stoi w szeregu przeklętych, zamiast królestwa błogosławionych zapragną „ognia wiecznego przygotowanego dla diabła i jego aniołom”; już nie tylko ludzie go nienawidzą, lecz również Bóg go opuścił i odrzucił sprzed swego oblicza.

„Nie starajcie się też świętować razem z Żydami. Nie mamy z nimi nic wspólnego”.

Jak i kiedy powinno się obchodzić Wielkanoc oraz o tym, że nie należy świętować z Żydami. Zatem wy, bracia, którzy zostaliście odkupieni drogocenną Krwią Chrystusa, powinniście uroczyście i z całą pieczołowitością świętować dni Paschy po przesileniu wiosennym, a nie obchodzić wspomnienia Męki dwa razy w tym samym roku; święto to należy obchodzić raz do roku,... Czytaj dalej →

Módlmy się za wiarołomnych Żydów.

Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum. Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris... Czytaj dalej →

„Rozgniewali Ducha Świętego, więc zmienił się dla nich w nieprzyjaciela”.

Wykaz proroctw zapowiadających Chrystusa, których spełnienie ujrzeli Żydzi lecz przewrotnie nie uwierzyli, że jest On Pomazańcem Bożym i skazali Pana chwały na karę Krzyża. Naród wybrany a naród odrzucony. Błogosławieni więc jesteście wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, a teraz jesteście narodem świętym, wyzwolonym od błędu bożków, od niewiedzy i bezbożności; niegdyś „nie dostąpiliście miłosierdzia,... Czytaj dalej →

Od Ogrójca do Grobu. „Otoczyła Mnie zgraja złoczyńców”.

Związawszy Go zaprowadzili do domu arcykapłana Kajfasza, gdzie zgromadził się licznie tłum, a nie lud, nie święte prezbiterium, ale zebranie nieprawych i rada bezbożnych. Zadali Mu wiele cierpień nie pomijając żadnego rodzaju zniewagi: pluli na Niego, szydzili z Niego, bili Go i chłostali, poniżali, wystawiali na próbę, żądali od Niego nie proroctwa, lecz wróżby, nazywali Go oszustem i bluźniercą, wołali, że przekroczył Prawo Mojżesza, że chce zburzyć świątynię, że odrzuca ofiary, że jest wrogiem Rzymu i nieprzyjacielem Cezara. W ten sposób maltretowali Go aż do świtu, potem te byki i psy prowadzą Go do Annasza, który był zięciem Kajfasza; tam poczynali z Nim sobie tak samo, a ponieważ był to dzień Przygotowania [czyli piątek] wydali Go namiestnikowi rzymskiemu Piłatowi wysuwając przeciw Niemu wiele poważnych oskarżeń, żadnego z nich jednak nie potrafili udowodnić. Namiestnik odrzucił te zarzuty i powiedział: „Nie znajduję w Nim żadnej winy”.

Uczucie miłości do Pana Jezusa. (I)

wiem, co uczynię, wezmę ja wszystkie Twoje pomienione zasługi ukochany Jezu, wszystkie boleści, zelżywości, i Przenajświętszą Krew Twoją za mnie wylaną, a upadłszy do nóg Majestatu Twego z pokornym i skruszonym sercem, włożę na tę szalę Miłosierdzia Twego nieskończonego, a ufam mocno, że przeważy wszystkie grzechy moje, które mi raczysz odpuścić, pokornie proszę, nie dla zasług moich, ale dla Twoich dobry Jezu, i wylania najdroższej Krwi Twojej, zasług Przenajświętszej Boga – Rodzicy Maryi. A tak, gdy duszę moją przyłożę do duszy Twojej, że przylgnie do Ciebie ukrzyżowanego Jezusa mego: mam nadzieję, że otrzymam jej zbawienie, co daj Chryste mój Jezu, przez całą Mękę Twoją, i boleści Matki Twej Najświętszej pod Krzyżem Twoim stojącej

W Wielki Poniedziałek Żydzi zaczęli spiskować przeciwko Panu. Nie zostawmy Pana samego w naszych kościołach.

O Męce Pańskiej i jej chronologii. Zaczęli spiskować przeciw Panu w drugi dzień po szabacie [czyli w poniedziałek] pierwszego miesiąca którym jest Ksantikos [to znaczy kwiecień]; ich śledztwo przeciągnęło się do trzeciego dnia po szabacie [czyli do wtorku], a w czwartym dniu [czyli w środę] postanowili Go uśmiercić na krzyżu. O zdrajcy Judaszu. Wiedział o... Czytaj dalej →

Modlitwa o zjednoczenie życia z wolą Bożą.

Modlitwa na uproszenie zjednoczenia się we wszystkim woli naszej z Opatrznością Boską. Boże, któryś się na pokazanie chwały Opatrzności Twojej głodnemu ludowi izraelskiemu za Pasterza, Danielowi za Obrońcę, Zuzannie za Opiekuna, Tobiaszowi za Wodza, zaprzedanemu Józefowi za Odkupiciela, trzem pacholętom za Ocaliciela, przychodniom, sierotom, ubogim i wdowom dał za Ojca, i chciałeś się stać dla... Czytaj dalej →

Nikt takich pokłonów godzien nie jest, tylko Ty sam jedyny Panie, Boże nasz.

Obraz przedstawia św. Augustyna myjącego nogi Panu Jezusowi. O Jezu wszelkiej czci najgodniejszy! Umieram prawie od żądzy oddania Ci pokłonu; i na wyznanie Boskiej twojej zacności i godności, i władzy Twojej Wszechmogącej i Państwa Twego, rzucenia się duszą i ciałem do Najświętszych Nóg nieskończonego majestatu Twego; tym umysłem, aby wszystek świat wiedział, żem ja jest... Czytaj dalej →

Nie ma przypadków. Są tylko znaki.

Czy to nie ten kościół który jest w Warszawie centrum neokatechunenatu? Czy to nie ten sam kościół w którym zorganizowano pokaz mody homoseksualnych i satanistycznych projektantów za pozwoleniem władz i przebywającego w tym czasie w Izraelu proboszcza? Czy to nie ten sam kościół w którego podziemiach po pokazie urządzono narkotykową libację? Czy nie to środowisko... Czytaj dalej →

Modlitwa łaskę i odpuszczenie grzechów upraszająca.

O Stworzycielu Nieba i Ziemi, i Odkupicielu Narodu ludzkiego, wierny i prawdziwy Synu Boga żywego; Panie Jezu Chryste, przed Tobą ja grzeszną głowę swoją skłaniam, Twojemu Świętemu Majestatowi serce swoje grzeszne poddaję: Najświętszemu Bóstwu Twemu na swoje kolana upadam a dla grzechów moich nie śmiem wołać ku Tobie, Bogu prawdziwemu, a to dlatego, żem Cię... Czytaj dalej →

O autorytecie kościelnym i bydlętach.

W Kościele ostatnich dziesięcioleci autorytet stanowisk kościelnych stał się narzędziem do wymuszania uległości, przeciwko prawdzie i Bożej woli, przeciw stworzeniu człowieka jako istoty rozumnej. Ludzie widzą prawdę i kłamstwo. Nawet jak nie rozumieją, duchowa miałkość tego czy tamtego księdza, biskupa czy rytu jest wyczuwalna. I ludzie zniechęceni, nienasyceni, oszukani, w końcu odchodzą. Ktokolwiek poważnie usiłuje... Czytaj dalej →

Hymn antysemicki.

Vexilla, o których mowa w hymnie, to oznaki (narzędzia) Męki Pańskiej - wśród nich przede wszystkim Krzyż Święty. Według późniejszej interpretacji symbolicznej miały reprezentować chrzest, eucharystię i inne sakramenty. Clichtoveus Jodocus (XIV-wieczny flamandzki humanista i teolog) wyjaśnia, że tak jak vexilla (łac. vexillum – sztandar, chorągiew, oddział) jest wojskowym insygnium królów i książąt, tak dla Chrystusa jest to krzyż, włócznia i inne narzędzia Pasji, którymi „on walczył przeciw prastarym wrogom i odrzucił księcia tego świata”.

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: