Sól w źrenicy wrogów.

widząc oziębłość w duchowieństwie wyższym, a w głowach większych świeckich obojętność, tudzież w obywatelach bezwstydną bojaźń i pomieszanie, a co najnieszczęśliwsza: że żadnej dotkliwości nie czując, nachylają swe niegdyś niezwyczajne głowy wolnego narodu pod jarzmo niewolnicze schizmatyków, lutrów i kalwinów, któreśmy krwią Chrystusa najdroższą i własną naszą odkupione bezpiecznie przed narodami nosili, nie dbając na tureckie, tatarskie, Szwedów, Kozaków hufce, które jak cień jeden od zaciągającego słońca, tak oni od znaku krzyża św. nikli przy heroicznym naszym orężu. Ale jest Bóg w Jeruzalem, jest jeszcze i prorok, który wszystkie wróży pomyślności.

Leon XII o wolnomularstwie. Quo graviora.

Wszystkie pisma і ustawy, na podstawie których przygotowują się do swoich zamachów dowodzą naocznie, że to wszystko co zostało przez Nas powiedziane w sprawie dążenia do obalenia władzy і zupełnego zniszczenia Kościoła właśnie pochodzi od nich

Apogeum fałszywej odysei post-jezuickiej chcicy producentów prawdy. Kilka słów o przemówieniu Franciszka w Abu Zabi.

„Wolność jest prawem każdej osoby: każdy cieszy się wolnością wiary, myśli, słowa i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są mądrą wolą boską, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta Boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi”. Magisterium Kościoła odpowiada... Czytaj dalej →

Pieśń o Narodzie cierpiącym za odstępstwo od Wiary.

Boże łaskawy. Boże łaskawy, przyjmij płacz krwawy Upadających ludzi: Sercem wzdychamy, łzy wylewamy, Niech prośba łaskę wzbudzi. Polska korona, wielce strapiona, Żebrze Twojej litości, Jednejże matki, niezgodne dziatki, Szarpią jej wnętrzności. A nieprzyjaciel, wziął sobie na cel, Ach nieszczęśliwa dola! Z tak znamienitej Rzeczpospolitej, Uczynił dzikie pola. Już nie masz dawnych, rycerzów sławnych, Ręka się... Czytaj dalej →

Bratający się z bezbożnymi socjalistami i żydami nie są katolikami.

Wyjątki z Reguły III Zakonu Tercjarskiego napisanej przez Franciszka Serafickiego, z Bulli Mikołaja IV Papieża z 1289 roku, w której Regułę III Zakonu zawiera i potwierdza. „Na górze Katolickiej Wiary, której się narody pogańskie chodzące w ciemności, przez pobożność uczniów Chrystusowych ogniem miłości pałającą i przez słowo pilnego przepowiadania wyuczyły, a którą to Wiarę Kościół... Czytaj dalej →

Kościół Katolicki to Kościół Walczący. Kto unika walki zdradza Chrystusa. Encyklika Leona XIII „Sapientiae Christianae” – całość.

    + Leon XIII – Sapientiae Christianae. O obowiązkach katolików jako obywateli. Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego pozostających w jedności i łasce ze Stolicą Apostolską! Prawdziwy cel człowieka. Niezbędny jest powrót do zasad chrześcijańskich i konieczna zmiana trybu życia, obyczajów i urządzeń ludów, podług świętych chrześcijaństwa przepisów; potrzeba ta objawia się... Czytaj dalej →

Królewski monument polskiego inteligenta i kapłana. Ksiądz Zygmunt Golian – obrońca Świętej Tradycji i Wielkiej Polski.

Ksiądz Zygmunt Golian O. Zdzisław Bartkiewicz SI Ś.p. ks. Zygmunta Goliana, któż z nas nie znał, lub nie słyszał o nim w Polsce. Najzaciętsi jego przeciwnicy, a miał ich niemało, musieli uchylić czoła przed tą postacią fenomenalną: przed głęboką a wszechstronną jego erudycją, siłą i świetnością jego wymowy, przed charakterem jego kapłańskim, który nieskalanym do... Czytaj dalej →

O obowiązkach chrześcijan jako obywateli.(III✽)

✽ Pierwsze w historii nagranie audio! Encyklika papieża Leona XIII „O obowiązkach chrześcijan jako obywateli” – Sapientiae Christianae.   Fragment Encykliki: „Bóg nigdy wprawdzie i pod żadnym względem nie opuszcza Kościoła, który też dlatego nie potrzebuje obawiać się przewrotności ludzkiej. Ale to nie może żadną miarą uspokajać narodów schodzących z drogi cnót chrześcijańskich, bo „grzech... Czytaj dalej →

O obowiązkach chrześcijan jako obywateli.(II✽)

  ✽ Pierwsze w historii nagranie audio! Encyklika papieża Leona XIII „O obowiązkach chrześcijan jako obywateli” – Sapientiae Christianae. Fragment Encykliki: „Ale ci, którzy się trudnią sprawami publicznymi, winni przede wszystkim dwóch wystrzegać się błędów. Jeden z nich ukrywa się pod szatą mądrości. Drugi nie jest w gruncie niczym innym, jak zbrodniczym przecenianiem siebie. Istnieją... Czytaj dalej →

Ksiądz Zygmunt Golian. Bezwstyd Archidiecezji Krakowskiej i Warszawskiej oraz polskich neoprezbiterów i neokatolików.

Dnia 21 lutego w Wieliczce, ostatecznym miejscu swej pracy, zmarł ten rozgłośnego imienia i wielkich zasług kapłan, jeden z najdzielniejszych życiem i słowem głosicieli i obrońców prawdy Bożej w naszym społeczeństwie. To czego św. Paweł domagał się od pierwszych wyznawców Chrystusa w Rzymie: „proszę was bracia przez miłosierdzie Boże, abyście wydawali ciała wasze ofiarą żyjącą,... Czytaj dalej →

O obowiązkach chrześcijan jako obywateli.(I✽)

✽ Pierwsze w historii nagranie audio! Encyklika papieża Leona XIII "O obowiązkach chrześcijan jako obywateli" - Sapientiae Christianae. Fragment Encykliki: „Jeżeli zaś już społeczeństwo, w którym się urodziliśmy i wychowali, z natury zobowiązani jesteśmy kochać szczególną miłością i to tak, że każdy prawy obywatel musi być gotów ojczyzny swej nie tylko bronić, ale nawet, gdy... Czytaj dalej →

Co ma wspólnego ewangelik z Ewangelią? O jedności pomiędzy heretykami a abp. Rysiem.

Czy można mówić o jedności pomiędzy tymi, którzy choćby w szczególe zrezygnowali z prawdy Wiary Objawionej? Czy jest to możliwe, żeby przygasić jakiś element Prawdy i zjednoczyć się z odstępcami i na tej podstawie, subtelnego czy wyraźnego kompromisu poszukiwać jedności? Nie. Ponieważ rozłam to natura herezji i nigdy się on w herezji nie kończy. Nic... Czytaj dalej →

Lament utrapionej Matki, Korony Polskiej, już, już konającej. Na syny wyrodne, złośliwe i niedbające na Rodzicielkę swoją.

Tu Polska leży, złością wyrodków zgubiona, Przy Niej i złota wolność razem pogrzebiona. W tymże dole i Święta Katolicka Wiara Zakopana i Cnota Przodków naszych stara. Obłuda i niesforność, swawola zbyteczna, Pycha, nieposłuszeństwo i chciwość wszeteczna: Wszystkich stanów ludzi; i herezje sprośne, A przy tym opresje żołnierskie nieznośne, Utrapioną Ojczyznę gwałtem umorzyły, Jaszczurcze potomstwo, matkę... Czytaj dalej →

Miłosne harce krakowskich studentów. Historia magistra vitae est.

Obraz tytułowy: W obrazie Matejki zebrały się wszystkie wybitne osobistości tego wieku. Zgromadzeniu patronują z medalionów na fryzie Zygmunt Stary, Zygmunt August i królowa Anna Jagiellonka. Na ganku za kardynałem Hozjuszem z księgą uchwał soboru trydenckiego postępują biskupi Białobrzeski, Skarga, Warszewicki. Po schodach zstępują Szymonowicz i Krzycki. Lutnista Bekwark i Gomółka wyprzedzają pierwszego wielkiego poetę... Czytaj dalej →

Obrońca Polski, Defensor Poloniae, Papież Pius IX drogę do niepodległości Polski widział w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

31 sierpnia 1863 roku Pius IX ogłasza modlitwę za Naród Polski. Pomimo nacisków dyplomatycznych zaborców nie odwoła powszechnej modlitwy za Polskę. Koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez papieża Piusa IX w 1847 roku. W dniu 8 Maja 1853 r. Ojciec św. wyznaczył dzień to jest pierwszą Niedzielę po Trójcy Przenajświętszej, na obchód święta Miłosierdzia Boskiego,... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: