Na czas morowego powietrza. Modlitwa do Św. Bennona.

Panie, Boże nasz, z którego łaski Błogosławiony Benno Biskup y Wyznawca Twoy, wielkość ludzi powietrzem morowym zarażonych od utraty zdrowia zasługami swemi obronił, y inszymi się rozlicznemi cudami wsławić raczył, racz nam to miłościwie dać, abyśmy y my za jego przyczyną, którey pokornie żebrzemy, wspomożeni, od powietrza morowego, nagłey śmierci y wiekuistey byli obronieni, a... Czytaj dalej →

Modlitwa za Króla J.M.

Wszechmogący a dobrotliwy Boże nasz, ktory wszystkim władniesz, a miłosierdzie Twoje, komu chcesz, pokazujesz: wysłuchay, pokornie prosiemy, proźby nasze, a weyrzyi łaskawym okiem na Kóla N. Pana naszego, y na Woyska jego, przeciwko Poganom y Schizmatykom wojujące, abowiem w Tobie samym wszystka siła. Nie zawstydzay nadziei naszey. Przepuść postrach na te, którzy Ciebie, ani Kościoła... Czytaj dalej →

Jasność Wiary Świętej szczególnie jaśnieje na tle krzyża. Ciemności choroby i śmierci pokonane.

MODLITWA za podwyższenie Kościoła Świętego. Proszę Cię, dobrotliwy Boże, abyś Kościoł Twoy Katolicki uspokoić, pomnażać, y bronić po wszystkim świecie raczył: a poddając onemu wszelkie Państwa, y moc dał nam z łaski Twojey, żebyśmy w pokoju żyjąc, y Ciebie BOGA w Troycy Jedynego chwaląc, na miłość Twoję sobie zarabiali, a w niey będąc aż do... Czytaj dalej →

Modlitwa przeciwko zarazom powietrza do św. Sebastiana.

Nayłaskawszy Panie Boże nasz, weyrzyi naydobrotliwszym okiem Twoim na ułomność naszę śmiertelną, morowym powietrzem otoczoną: a ponieważeśmy na gniew Twoy zarobili, przechwalebna przyczyna wielkiego Męczennika twego Sebastyana Świętego, niech nas od miecza Twego strasznego zasłoni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje y króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki... Czytaj dalej →

Modlitwa za wszystek Stan Rycerski Oyczyzny naszey.

Modlitwa za wszystek Stan Rycerski Oyczyzny naszey.* Oświeć o! nieskończonego miłosierdzia Boże, Boską wolą twoją Hetmanów, Pułkowników, Rot - Mistrzów, Poruczników y wszystkie Woysko strażą Anielską racz otoczyć: aby utrapionego Państwa nieprzyjaciela poskromić mogli dumę, a tych Duchów niebieskich poratowani siłami, pożądany nam dzielnością swoją mogli przynieść pokoy: dayże, o! nieskończona dobroci Boże taką spokoyność... Czytaj dalej →

Staropolska Litania o Przenajświętszym Sakramencie. W drodze na Święty Krzyż.

Litania o Przenajświętszym Sakramencie. Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchay nas. Oycze z Nieba, Boże, zmiłuy się nad nami: Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Tróyco jedyny Boże, Chlebie żywy, któryś z Nieba zstąpił, Boże utajony, prawdziwy Zbawicielu, Zboże wybranych, Wino rozkoszne rodzące się z Panny, Chlebie tłusty,... Czytaj dalej →

Modlitwa do Świętego Antoniego, przeciwko morowemu powietrzu.

Boże odpuszczenia, który zmiłowałeś się nad utrapieniem ludu twojego, y rzekłeś Aniołowi zabijającemu lud twoj, już dosyć teraz, zahamuy rękę twoję, dla miłości oney chwalebney Jutrzenki twojey, którey piersi kosztownych, przeciwko truciźnie występków naszych, z wielką słodyczą zażywałeś: day nam ratunek łaski twojey, abyśmy od wszelakiego najazdu zatracenia wcale byli zachowani.

„Złoty Ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą…” czyli Koronka do Bożego Miłosierdzia na kilka wieków przed S. Faustyną.

W odpowiedzi na zapytania o autentyczność i monity Czytelników zamieszczamy w formacie pdf tekst staropolskiego modlitewnika Złoty Ołtarz Wonnego kadzenia ku zawstydzeniu wielu polskich kapłanów i wierzących. Zasysają oni i zachwycają się wszystkim, co płynie z zachodu: Vassule, Cathariny, Vadie, rąbnięte piorunem, pieczątki z Irlandii a tymczasem to wszystko można znaleźć w prowincjonalnym modlitewniku wydanym kilka... Czytaj dalej →

Modlitwy na miesiąc Imienia Jezus. (2)

Modlitwa o Najsłodszym Imieniu Jezus. O dobry Jezu! O naymiłościwszy Jezu! o! naysłodszy Jezu! O! Jezu Synu Panny Maryi, pełny miłosierdzia, y łaskawości! O słodki Jezu! Zmiłuy się nade mną, według wielkiego miłosierdzia Twego: o nayłaskawszy Jezu! Proszę Cię przez onę Przenaydroższą Krew, którąś chciał za grzechy ludzkie obficie z Ciała twego wylać, abyś raczył... Czytaj dalej →

Modlitwy na miesiąc Imienia Jezus. (1)

Krzyżu Chrystusow wspomóż mię. Krzyż Chrystusow zwycięża wszystkie rzeczy: Krzyżu Chrystusow racz być moim Obrońcą tak na ścieżkach moich, jako i na wodach, kędykolwiek będę: Krzyżu Chrystusow, być racz moim wspomożeniem, przeciwko wszystkim nieprzyjaciołom. Panie Boże racz mię bronić od wszystkich grzechów moich, od wszelakich sromot, boś Ty Jezu Stworzyciel mój, racz mnie wspomóc, Jezu... Czytaj dalej →

Litania o Imieniu Pana Jezusowym.

  Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, by na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca (Flp 2, 9-11)   Miesiąc styczeń poświęcony jest Najświętszemu Imieniu Jezus.... Czytaj dalej →

Modlitwy strzeliste do Najświętszej Maryi Panny.

Przenayświętsza Panno, obrono utrapionych, ratuy mię w każdej potrzebie mojey. Wyznaję i wierzę, że jesteś Przecudowną Najświętsza Panno: przybądź mi na pomoc. W Tobie nadzieje moje pokładam Najświętsza Panno, wspomóż mię, grzeszną. Matko miłościwa, spuść iskierkę miłości twojej do serca mego, abym mogła Syna Twego i Ciebie doskonale kochać. Matko przeczystej miłości, oddal wszystkie złe... Czytaj dalej →

Grzechy czynione z zaniedbania dobrych uczynków. Rachunek sumienia po polsku czyli „Sposób przygotowania duszy prawdziwie pokutować pragnącej do do doskonałej Spowiedzi Świętej”. (9)

O Bogu nie myśląc. O Boga nie dbając. Boga nie miłując. Za dobrodziejstwa Bogu nie dziękując. Spraw ku Niemu nie kierując. Za grzechy nie żałując. Woli swej z wolą Bożą nie złączając. W modlitwie myśli nie pilnując. Powinne modlitwy odpuszczając. Powinności ze ślubu, z urzędu, z posłuszeństwa, z rozkazania, zaniedbywając. Rozkazania niedbale wykonywując. W Kościele... Czytaj dalej →

Dla niespodziewanej śmierci pomocne. Duchowe oświadczenie na godzinę śmierci.

W Imię Trójcy Przenajświętszej, Oyca † Syna † i Ducha † Świętego, Ja (mianując swoje imię) oświadczam przed Najświętszym Majestatem Twoim, w Trójcy Świętej jedyny Boże, y przed Najchwalebniejszą Boga–Rodzicą Panną Maryją i przed Aniołem moim Stróżem, y przed Wami, Patronami y Opiekunami życia mojego doczesnego y przed wszystkim Dworem Niebieskim opowiadam się i oświadczam,... Czytaj dalej →

Rachunek sumienia po polsku czyli „Sposób przygotowania duszy prawdziwie pokutować pragnącej do do doskonałej Spowiedzi Świętej”. (8)

Przeciwko ósmemu. Nie świadcz fałszu żadnego. Jeśliś miała zwyczaj do kłamania częstego. Jeśliś fałszywie kogoś chwaliła. Jeśliś fałszywie u Sądu zeznała świadectwo. Jeśliś stawała w sprawie widząc ją niesprawiedliwą. Jeśliś grzechy na spowiedzi słyszane innym objawiła. Jeśliś rzeczy tajemne, zwierzone sekreta wydawała. Jeśliś innych obmawiała, posądzała, abo obmowisk, posądzania słuchała i chwaliła. Jeśliś komu uwlokła... Czytaj dalej →

Rachunek sumienia po polsku czyli „Sposób przygotowania duszy prawdziwie pokutuować pragnącej do doskonałej Spowiedzi Świętej”. (7 i 10)

Przeciwko siódmemu i dziewiątemu. Nie kradnij. Ani żadnej rzeczy bliźniego.   Jeśliś co komu chciała albo myśliła ukraść. Jeśliś co komu ukradła, na jakim miejscu: jeżeli rzecz pożytkująca. Jeśliś szafowała skarbem cudzym sobie go obracając, skorzystając, jak wielka suma? Jeśliś wydzierstwa ludziom czyniła. Jeśliś zdzierała z poddaństwa, podnosząc nadto kontrakty, arendy. Jeśliś nad kontrakt pustoszyła... Czytaj dalej →

Rachunek sumienia po polsku czyli „Sposób przygotowania duszy prawdziwie pokutować pragnącej do do doskonałej Spowiedzi Świętej”. (5)

Przeciwko piątemu Nie będziesz zabijał. Jeśliś kogo zabiła albo myślała zabić i jaką osobę? Dlaczego? Lub rozkazała zabić. Jeśli komu na zabicie drugiego dała oręża, strzelby albo jeśliś radziła zabić. Jeśliś kogo raniła, potłukła, okaleczyła, że dlatego umarł. Jeśliś kogo przez czary do śmierci albo długiej choroby przyprowadziła, otruła albo otruć kazała. Jeśliś się nie... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: