Grzechy czynione z zaniedbania dobrych uczynków. Rachunek sumienia po polsku czyli „Sposób przygotowania duszy prawdziwie pokutować pragnącej do do doskonałej Spowiedzi Świętej”. (9)

O Bogu nie myśląc.
O Boga nie dbając.
Boga nie miłując.
Za dobrodziejstwa Bogu nie dziękując.
Spraw ku Niemu nie kierując.
Za grzechy nie żałując.
Woli swej z wolą Bożą nie złączając.
W modlitwie myśli nie pilnując.
Powinne modlitwy odpuszczając.
Powinności ze ślubu, z urzędu, z posłuszeństwa, z rozkazania, zaniedbywając.
Rozkazania niedbale wykonywując.
W Kościele i na kazaniu nie bywając.
We dni powszednie mogąc Mszy Świętej nie słuchając.
Męki Pańskiej nie rozmyślając.
Pokusom się mężnie nie sprzeciwiając.
Spowiedź i odpusty zaniedbywając.
Pokuty naznaczonej nie odprawując.
Pilne rzeczy na inszy czas odkładając.
Z dobra bliźniego się nie radując.
Grzesznych nie żałując.
Krzywd nie odpuszczając.
Wiary bliźniemu nie dochowując.
Dobrodziejom nie dziękując.
Grzeszących nie karząc.
Niezgód nie uspokajając.
Nieumiejętnych nie nauczając.
Smutnych nie ciesząc.
Napominania niedbając.
Wedle możności swej jałmużny nie dając.
Umarłych do grobu nie prowadząc.
Chorych nie nawiedzając.
W przygodzie nie ratując.
Cudzej sławy nie broniąc.
Upadłego nie podnosząc.
Niewiadomemu dobrej drogi nie wskazując.
O niebezpieczeństwie jakim nie przestrzegając.
O jakim złym w domu Gospodarza nie przestrzegając.
Za bliźniego Pana Boga nie prosząc.
Za zwierzchność Panu Bogu nie dziękując y Pana Boga nie prosząc.
Rodzicom należytej wdzięczności nie czyniąc y Pana Boga za nich nie prosząc.
Rodziców w starości opuszczając.
Rodziców, Dobrodziejów umarłych zapominając.
Na Mszy Świętej nie ofiarując Bogu tego, co Kapłan ofiaruje.
Nie schylając głowy podczas Elewacyi.
Nie mówiąc za ubogim, za niewinnym, nie usługując potrzebującemu.

Weronika z chustą.jpg

Ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może.„ (1760r.) Pisownia nieznacznie uwspółcześniona przez Administrację.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: