Modlitwa za Króla J.M.

Wszechmogący a dobrotliwy Boże nasz, ktory wszystkim władniesz, a miłosierdzie Twoje, komu chcesz, pokazujesz: wysłuchay, pokornie prosiemy, proźby nasze, a weyrzyi łaskawym okiem na Kóla N. Pana naszego, y na Woyska jego, przeciwko Poganom y Schizmatykom wojujące, abowiem w Tobie samym wszystka siła. Nie zawstydzay nadziei naszey. Przepuść postrach na te, którzy Ciebie, ani Kościoła... Czytaj dalej →

Jasność Wiary Świętej szczególnie jaśnieje na tle krzyża. Ciemności choroby i śmierci pokonane.

MODLITWA za podwyższenie Kościoła Świętego. Proszę Cię, dobrotliwy Boże, abyś Kościoł Twoy Katolicki uspokoić, pomnażać, y bronić po wszystkim świecie raczył: a poddając onemu wszelkie Państwa, y moc dał nam z łaski Twojey, żebyśmy w pokoju żyjąc, y Ciebie BOGA w Troycy Jedynego chwaląc, na miłość Twoję sobie zarabiali, a w niey będąc aż do... Czytaj dalej →

Modlitwa przeciwko zarazom powietrza do św. Sebastiana.

Nayłaskawszy Panie Boże nasz, weyrzyi naydobrotliwszym okiem Twoim na ułomność naszę śmiertelną, morowym powietrzem otoczoną: a ponieważeśmy na gniew Twoy zarobili, przechwalebna przyczyna wielkiego Męczennika twego Sebastyana Świętego, niech nas od miecza Twego strasznego zasłoni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje y króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki... Czytaj dalej →

Masońskie przejęcie episkopatów. Módlmy się za umierających bez sakramentów świętych.

Każdy mniej więcej kojarzy masońskie rządy w Meksyku. Hasło Cristero, czy Cristiada nie jest obce żadnemu katolikowi. Władze masońskie eliminowały wówczas Wiarę katolicką. Zamykały kościoły, rozstrzeliwały księży którzy wbrew państwowemu zakazowi odprawiali nabożeństwa i Msze Święte. W latach 1926–1929 pomiędzy katolikami Cristeros a rządem meksykańskim wprowadzającym w życie ateistyczne przepisy konstytucji z 1917 roku trwały... Czytaj dalej →

Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi.

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy... Czytaj dalej →

Modlitwa do Świętego Antoniego, przeciwko morowemu powietrzu.

Boże odpuszczenia, który zmiłowałeś się nad utrapieniem ludu twojego, y rzekłeś Aniołowi zabijającemu lud twoj, już dosyć teraz, zahamuy rękę twoję, dla miłości oney chwalebney Jutrzenki twojey, którey piersi kosztownych, przeciwko truciźnie występków naszych, z wielką słodyczą zażywałeś: day nam ratunek łaski twojey, abyśmy od wszelakiego najazdu zatracenia wcale byli zachowani.

„Złoty Ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą…” czyli Koronka do Bożego Miłosierdzia na kilka wieków przed S. Faustyną.

W odpowiedzi na zapytania o autentyczność i monity Czytelników zamieszczamy w formacie pdf tekst staropolskiego modlitewnika Złoty Ołtarz Wonnego kadzenia ku zawstydzeniu wielu polskich kapłanów i wierzących. Zasysają oni i zachwycają się wszystkim, co płynie z zachodu: Vassule, Cathariny, Vadie, rąbnięte piorunem, pieczątki z Irlandii a tymczasem to wszystko można znaleźć w prowincjonalnym modlitewniku wydanym kilka... Czytaj dalej →

Dla niespodziewanej śmierci pomocne. Duchowe oświadczenie na godzinę śmierci.

W Imię Trójcy Przenajświętszej, Oyca † Syna † i Ducha † Świętego, Ja (mianując swoje imię) oświadczam przed Najświętszym Majestatem Twoim, w Trójcy Świętej jedyny Boże, y przed Najchwalebniejszą Boga–Rodzicą Panną Maryją i przed Aniołem moim Stróżem, y przed Wami, Patronami y Opiekunami życia mojego doczesnego y przed wszystkim Dworem Niebieskim opowiadam się i oświadczam,... Czytaj dalej →

Trzy „Zdrowaś Maryjo” na dobre życie i dobrą śmierć. Perła modlitewna z czasów apostolskich.

„Dusze wybrane, wiedzcie, że Zdrowaś Maryjo po Ojcze nasz ze wszystkich modlitw jest najpiękniejsze. Jest to najmilsze Maryi pozdrowienie, jakie Jej złożyć możecie, bo pozdrowienie, z którym Najwyższy przysłał do Niej Archanioła, żeby pozyskać Jej Serce. I tak też ono Jej Sercem zawładnęło, że Maryja, mimo swej pokory dała przyzwolenie na Wcielenie Syna Bożego. I... Czytaj dalej →

Litaniae Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi. Litania do Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

  LITANIÆ PRETIOSISSIMI SANGUINIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. Pater de cælis Deus, miserére nobis. Fili, Redemptor mundi, Deus, miserére nobis. Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis. Sanguis Christi, Unigéniti Patris Æterni, salva nos. Sanguis Christi, Verbi Dei incarnáti,... Czytaj dalej →

Modlitwa łaskę i odpuszczenie grzechów upraszająca.

O Stworzycielu Nieba i Ziemi, i Odkupicielu Narodu ludzkiego, wierny i prawdziwy Synu Boga żywego; Panie Jezu Chryste, przed Tobą ja grzeszną głowę swoją skłaniam, Twojemu Świętemu Majestatowi serce swoje grzeszne poddaję: Najświętszemu Bóstwu Twemu na swoje kolana upadam a dla grzechów moich nie śmiem wołać ku Tobie, Bogu prawdziwemu, a to dlatego, żem Cię... Czytaj dalej →

Via Crucis. Droga Krzyżowa.

Zwrócił się więc do nich i rzekł: „Córy Jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i synami waszymi. Jeśli bowiem tak na zielonym drzewie czynią, cóż na suchym będzie”? Jezus przepowiedział w ten sposób karę, jaka miała spaść na ten naród bogobójczy. Został on rozproszony, a świątynia, którą się pysznił, w ruinę obrócona. Jeśli życie łaski nie ożywi duszy mojej, sprawiedliwość Boża będzie zmuszona wydać mnie jako drzewo suche, na ogień zdatne Temu, który ma władzę wrzucić mnie w „otchłań ognia nieugaszonego”.

„Męka i Śmierć Chrystusa we Mszy Świętej wyrażona”. PDF.

Poproszono nas kilka tygodni temu, żeby ująć w poręcznej formie, możliwej do wydruku, piękne rozważanie Męka i Śmierć Chrystusa we Mszy Świętej wyrażona. Otóż spełniamy tę jak najbardziej godziwą prośbę, z uwagi na szczególny czas rozważania Męki Pańskiej, której najdoskonalszym obrazem i uobecnieniem jest Msza Święta. Jest to moment, w którym powinniśmy ze szczególną troską... Czytaj dalej →

Obrońca Polski, Defensor Poloniae, Papież Pius IX drogę do niepodległości Polski widział w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

31 sierpnia 1863 roku Pius IX ogłasza modlitwę za Naród Polski. Pomimo nacisków dyplomatycznych zaborców nie odwoła powszechnej modlitwy za Polskę. Koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez papieża Piusa IX w 1847 roku. W dniu 8 Maja 1853 r. Ojciec św. wyznaczył dzień to jest pierwszą Niedzielę po Trójcy Przenajświętszej, na obchód święta Miłosierdzia Boskiego,... Czytaj dalej →

Tajemnice Różańca Świętego. Zwycięstwo w godzinę naszej śmierci.

Różaniec Święty nie jest zwykłą modlitwą, jak mówią protestantyzujący i reformowani katolicy. Jest modlitwą niezwykłą. Nie cierpią oni Różańca, bo pod jego prostotą wyczuwają potęgę mistycznego życia Kościoła. Różaniec bowiem ma moc pokonywania herezji. Dlatego czczący Najświętszą Panienkę modlitwą różańcową, otaczający Najczystszą Dziewicę czcią, należną Naczyniu Pełnemu Łaski Bożej, powracają z czasem szczerej modlitwy do... Czytaj dalej →

Modlitwa z Odpustem Zupełnym o podwyższenie Kościoła Świętego.

Odpowiadajmy skutecznie i zbawiennie na zaćmienie piękna Kościoła przez grzechy Jego ludzi. Aby dym zaciemniający światłość świata opadł i by zajaśniało wielkie piękno Oblubienicy Chrystusa, i ocalało dusze zagubione w ciemnościach. Modlitwa opatrzona Odpustem Zupełnym:   Padam na kolana przez Obliczem Twoim, dobry i najsłodszy Jezu, i z wielką żarliwością ducha proszę Cię i błagam,... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: