Pytanie do kanonisty. Powtórny chrzest w neokatechumenacie.

Czy wierni Drogi Neokatechumenalnej, którzy po przejściu wszystkich stopni i mając wcześniej Chrzest Święty katolicki, przyjmują nowy chrzest przez zanurzenie podlegają ekskomunice z mocy samego prawa?

Konstancja potępia neokatechumenat, czyli czeski film o pigmeizacji✽ narodu polskiego przez kikoidalne ikony z oczami demonów z Moai.

„I. Potępienie komunii pod dwiema postaciami, przywróconej wśród Czechów przez Jakubka ze Stfibra. 1. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W niektórych częściach świata pewni ludzie ośmielają się nierozważnie twierdzić, że lud chrześcijański powinien przyjmować święty sakrament Eucharystii pod dwiema postaciami - chleba i wina, i przez lekkomyślność udzielają... Czytaj dalej →

Charyzmatyczne „poprawianie” sakramentów. Konstytucje Apostolskie o powtórnym chrzcie u heretyków.

Nie przyjmujcie chrztu od bezbożnych ani przez przyjęcie powtórnego chrztu nie unieważniajcie tego, którego wam udzielili święci. Jak bowiem jeden jest Bóg, jeden Chrystus i jeden Paraklet oraz jedna śmierć Pana w ciele, tak samo ma być jeden chrzest udzielony przez zanurzenie w tej samej śmierci. Przyjmujący splamienie z rąk bezbożnych będą wraz z nimi potępieni.

Nie ma przypadków. Są tylko znaki.

Czy to nie ten kościół który jest w Warszawie centrum neokatechunenatu? Czy to nie ten sam kościół w którym zorganizowano pokaz mody homoseksualnych i satanistycznych projektantów za pozwoleniem władz i przebywającego w tym czasie w Izraelu proboszcza? Czy to nie ten sam kościół w którego podziemiach po pokazie urządzono narkotykową libację? Czy nie to środowisko... Czytaj dalej →

W pierwotnym Kościele kurzu z ołtarza nie wolno było podeptać. Dziś deptanie partykuł to „powrót do korzeni”.

„Niech kler wolny od innych czynności stoi przy przygotowanym ołtarzu i pilnuje, aby nie wchodziły na niego żadne insekty i aby nic nie wpadło do kielicha: byłoby to śmiertelnym przewinieniem kleru. Niech zatem stoi jeden z nich i pilnuje Przybytku Świętego. Niech ten, który udziela Komunii jak i ci, którzy ją przyjmują, uważają z troską,... Czytaj dalej →

Zielonoświątkowcy i protestanci, umierający dla imienia Chrystusa nie idą do Nieba.

Ilustracja przedstawia Jana Pawła II w żydowskiej synagodze. „Kościół Święty niezłomnie wierzy, wyznaje i głosi, że każdy odstępca, który nie ma udziału w życiu wiecznym i który pozostaje i umiera poza świętym Kościołem katolickim – poganin, Żyd, heretyk i każdy, kto wybiera drogę różną od Kościoła – wszyscy oni pójdą w ogień wieczny, przygotowany dla... Czytaj dalej →

Katolicka Tradycja a tradycje żydowskie.

Wrogowie Kościoła mają doskonałą metodę wprowadzania rzeczy niekatolickich do Kościoła, przez zmienianie sensu i znaczenia terminów, którymi posługiwał się Kościół. Tak też jest z pojęciem Tradycji. Ci, którzy zaciemniają prawdę Kościoła, przedstawiają ją jako na przykład żydowskie rytuały i zwyczaje. Wmawia się ludziom, że na tych zwyczajach wyrósł pierwotny Kościół, że te ryty, faktycznie dawno... Czytaj dalej →

Dystrybucja prawdy w polskim Kościele.

W dzisiejszych czasach prawda jest trudno dostępna, ale dostępna (Mt 7, 7). Ksiądz Kobyliński ukazuje nam panoramę zniszczenia Kościoła w aspekcie ruchów pentekostalnych, które od 2000 roku pożarły 700 milionów katolików. Ksiądz Powierża w 2014 roku po raz pierwszy publicznie nazywa to zagrożenie po imieniu. W rozszerzonym słowie - zdaniu, o nie do końca zbadanych... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: