Watykański sekator czyli protoplaści SVII.

Oto Kościół, Oblubienica Baranka nieskalanego, gorzkością napełniona i jadem napojona przez bardzo przebiegłych nieprzyjaciół; położyli oni swe nikczemne dłonie na wszystko, co najświętsze. Tam, gdzie ustanowiona była stolica Świętego Piotra i katedra Prawdy na światło narodom postawiona, tam w bezbożności ustawili tron ich ohydy; aby rozproszyła się trzoda, gdy pasterz zostanie ugodzony.

O Przenajświętszej Eucharystii.

„Wiele różnych zwyczajów i praktyk pod tym względem wypłynęło i z nurtu zapobiegliwej pobożności oraz powstało z inicjatywy stowarzyszeń mających na celu troskę o wspaniałość i okazałość obrzędów eucharystycznych, nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu, oraz ekspiację za grzechy szczególnie przeciw Eucharystii. Nie można jednak, Czcigodni Bracia, na tym poprzestać ani Nam, i ani Wam, gdyż o wiele więcej jest jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie, aby ten dar najbardziej Boski był należycie czczony i rozumiany jak na to zasługuje. Szczególnie winien być czczony przez tych, którzy pełnią funkcje szczególne w społeczności chrześcijańskiej tak, aby przez nich tak wielka tajemnica była otaczana najwyższym szacunkiem.”

Maczuga Leona XIII …

„O tak zwanych prawach człowieka dosyć słyszą szerokie masy; oby usłyszały także coś o prawach Bożych”. "Wyzwoliwszy się spod panowania i mocy Bożej, nie staną się przeto wolniejszymi; podpadną pod jakąkolwiek moc ziemską; gdyż jak wiadomo, wybiorą sobie kogoś, kogo słuchać będą, przywiążą się doń i nauk jego słuchać będą. A nadto wciskają ducha swego, wykluczonego od udziału w rzeczach Boskich, w ciaśniejszy zakres wiedzy, a i w tym, co rozumem poznają, z mniejszą zdolnością naprzód postępują. Albowiem w naturze wszechrzeczy jest niemało stron takich, do których pojęcia i wyjaśnienia nauka Boska wielce się przyczynia, i nierzadko Bóg karze taką pychę przez to, że ludzie nie znajdują prawdy właśnie, aby ukarani byli. Te dwie są przyczyny, że tak wielu wysoko uzdolnionych i wykształconych uczonych w badaniu natury popełnia niedorzeczności, gorsze od najgorszych błędów."

Encyklika Quamquam pluries. O opiece św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny. Leon XIII. Pierwsze nagranie audio w internecie!

O opiece św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny, pod którą uciekać się powinniśmy w tych trudnych czasach. Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i innych Biskupów trwających w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodnym Braciom pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo! Jakkolwiek już nie jeden raz zarządzaliśmy osobne modlitwy w całym chrześcijaństwie, aby Kościół katolicki opiece... Czytaj dalej →

Kościół Katolicki to Kościół Walczący. Kto unika walki zdradza Chrystusa. Encyklika Leona XIII „Sapientiae Christianae” – całość.

    + Leon XIII – Sapientiae Christianae. O obowiązkach katolików jako obywateli. Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego pozostających w jedności i łasce ze Stolicą Apostolską! Prawdziwy cel człowieka. Niezbędny jest powrót do zasad chrześcijańskich i konieczna zmiana trybu życia, obyczajów i urządzeń ludów, podług świętych chrześcijaństwa przepisów; potrzeba ta objawia się... Czytaj dalej →

O obowiązkach chrześcijan jako obywateli.(III✽)

✽ Pierwsze w historii nagranie audio! Encyklika papieża Leona XIII „O obowiązkach chrześcijan jako obywateli” – Sapientiae Christianae.   Fragment Encykliki: „Bóg nigdy wprawdzie i pod żadnym względem nie opuszcza Kościoła, który też dlatego nie potrzebuje obawiać się przewrotności ludzkiej. Ale to nie może żadną miarą uspokajać narodów schodzących z drogi cnót chrześcijańskich, bo „grzech... Czytaj dalej →

O obowiązkach chrześcijan jako obywateli.(II✽)

  ✽ Pierwsze w historii nagranie audio! Encyklika papieża Leona XIII „O obowiązkach chrześcijan jako obywateli” – Sapientiae Christianae. Fragment Encykliki: „Ale ci, którzy się trudnią sprawami publicznymi, winni przede wszystkim dwóch wystrzegać się błędów. Jeden z nich ukrywa się pod szatą mądrości. Drugi nie jest w gruncie niczym innym, jak zbrodniczym przecenianiem siebie. Istnieją... Czytaj dalej →

O obowiązkach chrześcijan jako obywateli.(I✽)

✽ Pierwsze w historii nagranie audio! Encyklika papieża Leona XIII "O obowiązkach chrześcijan jako obywateli" - Sapientiae Christianae. Fragment Encykliki: „Jeżeli zaś już społeczeństwo, w którym się urodziliśmy i wychowali, z natury zobowiązani jesteśmy kochać szczególną miłością i to tak, że każdy prawy obywatel musi być gotów ojczyzny swej nie tylko bronić, ale nawet, gdy... Czytaj dalej →

Potępienie amerykanizmu. Pierwsze w historii nagranie audio!

Tekst: Leon XIII - Testem Benevolentiae – O tzw. amerykaniźmie. Do kochanego Syna Naszego Jakuba Gibbonsa, kardynała-kapłana od Świętej Marii za Tybrem, biskupa baltimorskiego! Pismo to wysyłamy do Ciebie, jako dowód Naszej życzliwości, którą w ciągu Naszego długiego pontyfikatu żywimy względem Ciebie, biskupów-kolegów Twoich, i całego ludu Ameryki, i nie zaniedbaliśmy nigdy jej wyrazić, chętnie... Czytaj dalej →

Niezfałszowany Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu Leona XIII i Piusa XI

25 maja 1899 r. papież Leon XIII wydał encyklikę Annum Sacrum, do której dołączył ułożony osobiście Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa [1]. W 1925 r. papież Pius XI nieco go zmodyfikował, dodając modlitwy za pogan, islamistów i "ten lud, który niegdyś był ludem wybranym" [2]. W 1927 r. tenże sam Pius XI ustanowił... Czytaj dalej →

Papież Leon XIII o „aggiornamento”.

Fragment encykliki Leona XIII O tzw. amerykaniźmie: "Błędność aggiornamento. Nowe te poglądy, o których mowa, polegają mniej więcej na tym, że dla łatwiejszego pociągnięcia innowierców do uznania prawdy katolickiej, należałoby Kościołowi bardziej się zbliżyć  do  ludzkości doszłej do pełnej już dojrzałości i, pozbywszy się dawnej surowości , stać się wyrozumiałym dla aspiracji i poglądów współczesnych... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: