Diakonisy.

Diakonisa nie błogosławi, ani nie spełnia żadnych czynności sprawowanych przez kapłanów lub diakonów, lecz strzeże drzwi i ze względu na obyczajność asystuje kapłanom przy chrzcie kobiet. ConstApost VIII 28, 6

Droga śmierci.

O czystym sumieniu modlących się. Nie przystąpisz do modlitwy w dniu, w którym zgrzeszyłeś, zanim nie usuniesz swego rozgoryczenia. Droga, którą się idzie z powodu podstępu wroga, wypełniona jest bezbożnością i bezprawiem. Natomiast drogę śmierci można dostrzec w złych uczynkach. Jest na niej nieznajomość Boga i uznawanie wielu bogów; z niej pochodzą zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta,... Czytaj dalej →

Charyzmatyczne „poprawianie” sakramentów. Konstytucje Apostolskie o powtórnym chrzcie u heretyków.

Nie przyjmujcie chrztu od bezbożnych ani przez przyjęcie powtórnego chrztu nie unieważniajcie tego, którego wam udzielili święci. Jak bowiem jeden jest Bóg, jeden Chrystus i jeden Paraklet oraz jedna śmierć Pana w ciele, tak samo ma być jeden chrzest udzielony przez zanurzenie w tej samej śmierci. Przyjmujący splamienie z rąk bezbożnych będą wraz z nimi potępieni.

Kościół nie potrzebuje, żeby Żydzi i heretycy tłumaczyli Mu, jak rozumieć Ewangelię…

Niedobrze jest, kiedy Żydzi i protestanci wykładają katolikom co miał na myśli Jezus Chrystus i Święci Apostołowie. W poznaniu tego, co miał na myśli Jezus Chrystus potrzebne jest Pismo Święte, Tradycja Kościoła która w Duchu Świętym „o wszystkim nas poucza”, jak obiecał Chrystus Apostołom. Ani Żydzi ani heretycy nie muszą tłumaczyć katolikom na czym polega... Czytaj dalej →

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”.

Jest rzeczą straszną i zgubną wyrzekać się Chrystusa. Kto zaś wyprze się swej przynależności do Chrystusa, aby uniknąć ludzkiej nienawiści, kto swoje życie umiłował bardziej niż Pana, choć jego tchnienie jest w ręku Pana, ten jest żałosny, nędzny, jako przeklęty i wstrętny; chce być przyjacielem ludzi, a jest wrogiem Boga, nie ma już udziału ze świętymi, lecz stoi w szeregu przeklętych, zamiast królestwa błogosławionych zapragną „ognia wiecznego przygotowanego dla diabła i jego aniołom”; już nie tylko ludzie go nienawidzą, lecz również Bóg go opuścił i odrzucił sprzed swego oblicza.

„Rozgniewali Ducha Świętego, więc zmienił się dla nich w nieprzyjaciela”.

Wykaz proroctw zapowiadających Chrystusa, których spełnienie ujrzeli Żydzi lecz przewrotnie nie uwierzyli, że jest On Pomazańcem Bożym i skazali Pana chwały na karę Krzyża. Naród wybrany a naród odrzucony. Błogosławieni więc jesteście wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, a teraz jesteście narodem świętym, wyzwolonym od błędu bożków, od niewiedzy i bezbożności; niegdyś „nie dostąpiliście miłosierdzia,... Czytaj dalej →

Od Ogrójca do Grobu. „Otoczyła Mnie zgraja złoczyńców”.

Związawszy Go zaprowadzili do domu arcykapłana Kajfasza, gdzie zgromadził się licznie tłum, a nie lud, nie święte prezbiterium, ale zebranie nieprawych i rada bezbożnych. Zadali Mu wiele cierpień nie pomijając żadnego rodzaju zniewagi: pluli na Niego, szydzili z Niego, bili Go i chłostali, poniżali, wystawiali na próbę, żądali od Niego nie proroctwa, lecz wróżby, nazywali Go oszustem i bluźniercą, wołali, że przekroczył Prawo Mojżesza, że chce zburzyć świątynię, że odrzuca ofiary, że jest wrogiem Rzymu i nieprzyjacielem Cezara. W ten sposób maltretowali Go aż do świtu, potem te byki i psy prowadzą Go do Annasza, który był zięciem Kajfasza; tam poczynali z Nim sobie tak samo, a ponieważ był to dzień Przygotowania [czyli piątek] wydali Go namiestnikowi rzymskiemu Piłatowi wysuwając przeciw Niemu wiele poważnych oskarżeń, żadnego z nich jednak nie potrafili udowodnić. Namiestnik odrzucił te zarzuty i powiedział: „Nie znajduję w Nim żadnej winy”.

W Wielki Poniedziałek Żydzi zaczęli spiskować przeciwko Panu. Nie zostawmy Pana samego w naszych kościołach.

O Męce Pańskiej i jej chronologii. Zaczęli spiskować przeciw Panu w drugi dzień po szabacie [czyli w poniedziałek] pierwszego miesiąca którym jest Ksantikos [to znaczy kwiecień]; ich śledztwo przeciągnęło się do trzeciego dnia po szabacie [czyli do wtorku], a w czwartym dniu [czyli w środę] postanowili Go uśmiercić na krzyżu. O zdrajcy Judaszu. Wiedział o... Czytaj dalej →

Jałmużna wiedzy. Pokuta.

39. Przecież i ja, Mateusz, jeden z dwunastu, którzy teraz do was przemawiają, jestem apostołem, choć wcześniej byłem celnikiem, lecz teraz dzięki wierze doznałem miłosierdzia i odwróciwszy się od wcześniejszych czynów zostałem uznany godnym, by być apostołem i głosicielem Słowa. Celnikiem był także Zacheusz, którego Pan przyjął, gdy ten Go o to poprosił i nawrócił... Czytaj dalej →

Jałmużna wiedzy. O poście.

Kanon 69. O tych, którzy nie poszczą w czasie Wielkiego Postu. Jeśli biskup, kapłan, diakon, subdiakon, lektor lub kantor nie pości w czasie Wielkiego Postu, w dniu Przygotowania i czwartym dniu [czyli w piątek i środę], zostanie złożony z urzędu, o ile nie jest to skutkiem choroby cielesnej. Świecki zostanie wyłączony. Constitutiones Apostolorum VIII 47,69.... Czytaj dalej →

Owoce nieposłuszeństwa biskupów i zło milczenia kapłanów.

Zachęty końcowe [Konstytucji Apostolskich]: „Oto, biskupi, nasze decyzje dotyczące kanonów. Jeśli będziecie ich wiernie przestrzegać, osiągniecie zbawienie i żyć będziecie w pokoju; jeśli nie będziecie im posłuszni, zostaniecie ukarani i trwać będziecie w ustawicznej wzajemnej niezgodzie, ponosząc karę za swe nieposłuszeństwo. Jeden niezrodzony Bóg, który wszystko stworzył przez Chrystusa, zjednoczy was wszystkich przez pokój w... Czytaj dalej →

Wyrzekając się Chrystusa, naród idzie w niewolę. Dni Judaizmu ciąg dalszy.

„Nie tylko za naszym [Apostołów] pośrednictwem [Bóg] chce odkryć prawo sprawiedliwości, ale zechciał je przedstawić i ujawnić także przez Rzymian. Oni również, kiedy już uwierzyli w Pana oraz odrzucili wielobóstwo i nieprawość, przyjmują dobrych, a wymierzają karę występnym. Zobowiązali Żydów do płacenia podatków i nie pozwalają im stosować ich własnych przepisów prawnych, ponieważ Żydzi sami... Czytaj dalej →

Kto chce zostać biskupem.* Trąba Ducha Świętego o nieprzemijalności Kanonów Kościoła.

Sprawdź, czy Twój prałat nie został ostatnio prałatem szatana. Szukając odpowiedzi, czy Kanony Kościoła mają znamię nieprzemijalności i obowiązują, oraz czy Konstytucje Świętych Apostołów obowiązują, czy należy je traktować jako relikty przeszłości do badań historycznych, znajdujemy odpowiedź. Znajdujemy także odpowiedź, czy każdy, kto nosi szaty hierarchy Kościoła, jest kardynałem, biskupem czy kapłanem. Czy wobec Bożego... Czytaj dalej →

Czy biskup może być przeklęty przez Kościół?

"Wy, biskupi, winniście być stróżami ludu, bo i waszym stróżem jest Chrystus. Bądźcie zatem dobrymi stróżami ludu Bożego, bo Pan do każdego z was mówi przez Ezechiela: ‘Synu człowieczy, wyznaczyłem cię na stróża domu Izraela, abyś słysząc słowo z ust moich ostrzegał ich i rozkazywał im w Moim Imieniu. Jeśli powiem do występnego: ‘Umrzesz’, a... Czytaj dalej →

„Zapowiedź przyszłości”. Dni ostateczne okiem Kanonów Apostolskich.

„W dniach ostatecznych pojawi się bowiem wielu fałszywych proroków i fałszerzy Słowa, owce przemienią się w wilki, a miłość w nienawiść, ponieważ zaś ‘wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu’, ludzie będą się wzajemnie nienawidzić, prześladować i wydawać jedni drugich. Wówczas ukaże się uwodziciel świata, wróg prawdy, przywódca kłamstwa, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem ust Swoich,... Czytaj dalej →

Postawa świeckich wobec biskupa i kapłana heretyka.

"Nie należy lekceważyć sprawy Komunii, lecz patrzeć, czy biskup, prezbiter czy diakon są prawowierni; jeśli nie są, należy się z niej wycofać. Jeśli przyjdzie do was ktoś, aby w ten sposób składać dziękczynienie [sprawując Mszę Świętą – przyp. red.], przyjmijcie go jak ucznia Chrystusa. Jeśli jednak głosi naukę sprzeczną z tą, którą Chrystus wam przekazał... Czytaj dalej →

Konstytucje Apostolskie: grzech i nawrócenie.

„Usłyszeliście, nasze umiłowane dzieci, w jaki sposób Pan Bóg przez krótki czas ukarał tego, który oddał się demonom i zabił wielu niewinnych, a potem, kiedy winowajca się nawrócił, przyjął go, odpuścił mu grzechy i wrócił władzę. [Bóg] nie tylko odpuszcza tym, którzy się nawracają, ale również przywraca ich do dawnej godności. Nie ma grzechu większego... Czytaj dalej →

Wspólne modlitwy katolików z Żydami i heretykami.

Ilu kardynałów, biskupów i kapłanów nie wie nawet, z powodu nieznajomości prawa kościelnego, że są wykluczeni mocą samego prawa z Kościoła? Ilu z nich uciska katolików piastując wysokie kościelne godności? „Biskup, prezbiter lub diakon, który modli się tylko wraz z heretykami, zostanie wyłączony [z Kościoła]; gdyby jednak zachęcał ich do pełnienia funkcji duchownych, winien być... Czytaj dalej →

Atak na Kościół.

Ktoś się oburza: "jak możecie pluć na Kościół! Czy wam rozum odebrało? Jak możecie tak krytykować hierarchów?" Przepraszam ale uściślę: to co stoi pod synagogami i idzie świętować między heretyków, nie jest Kościołem Świętym. To, co zabrania Mszy Katolickiej, nie jest Kościołem Świętym. Stręczyciele judaizmu, protestantyzmu, co wystają pod bożnicami heretyków i odstępców jak nierządnice,... Czytaj dalej →

Ojcowie Kościoła w dialogu z papieżami ostatniego Soboru.

Niespotykana przestrzeń dialogu pomiędzy Niebem a piekłem. Przestrzeń dialogu pomiędzy Apostołami i Ojcami Kościoła a Janem XXIII, Pawłem VI, Janem Pawłem II, Benedyktem XVI, oraz łaskawie nam panującym, Franciszkiem.   "Nawet poganie codziennie po przebudzeniu biegną do swych bożków, aby im oddać pokłon, a przed każda pracą i wszelkim zajęciem najpierw modlą się do nich,... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: