O szamanach, zabobonach, wróżbach i judaizantach w Kurii Rzymskiej.

Ponieważ według praw cywilnych i cenzur świętych kanonów wróżby poprzez wzywanie demonów, zaklęcia oraz przepowiednie i zabobony zostały zakazane, postanawiamy, uchwalamy i nakazujemy, ab duchowni, o których by się dowiedziano, że są winni wspomnianych przewin, zostali decyzją przełożonych naznaczeni piętnem infamii; jeśli zaś nie zaniechaliby tych praktyk, zostaną pozbawieni swego urzędu i zesłani do klasztoru na czas, który określi decyzja przełożonego, a także pozbawieni beneficjów i funkcji kościelnych. Świeccy zaś obojga płci zostaną poddani karze ekskomuniki i innym karom zarówno prawa cywilnego, jak i kanonicznego.

Księgi Pokutne Kościoła. O herezji, Mszach za heretyków i grzebaniu ich w kościołach.

Gdyby ktoś pozwolił odprawić heretykowi swoją mszę w Kościele katolickim i nie wiedział, niech pokutuje 40 dni. Jeśli z powodu szacunku lub bojaźni, niech pokutuje cały rok. Jeśli dla potępienia i poniżenia Kościoła katolickiego i obyczaju rzymskiego, należy go wyrzucić z Kościoła jako heretyka chyba, że będzie pokutował, a jeśli tak, niech pokutuje 10 lat. Gdyby odstąpił od Kościoła katolickiego do wspólnoty heretyckiej i innych namawiał do tego, a następnie pokutował, niech pokutuje 12 lat, 4 lata poza Kościołem, 6 między słuchającymi, a ponadto 2 bez Komunii. O takich powiedziano w kanonie: niech w dziesiątym roku przyjmą Komunię bez ofiary. Gdyby biskup lub opat kazał swemu mnichowi odśpiewać Mszę za heretyków, nie wolno go słuchać.

Episkopalne preferencje biskupów w Polsce.

Oni szybciej zgodzą się na śmierć Kościoła, niż zgodzą się na istnienie tradycyjnego seminarium duchownego. Prawda nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest obrona ich kariery kościelnej opartej na fundamentach interpretacji między innymi Nostra aetate którego autorem był sodomita. Odtąd termin "sodomia" będzie zakazany w posoborowych mediach "katolickich" w Polsce. Kapłani powołujący się na sodomię, grzech wołający o pomstę do nieba, będą usunięci co do jednego nie tylko z Warszawy i innych wielkich miast i sanktuariów Polski ale i z miasteczek powiatowych. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Postawa świeckich wobec biskupa i kapłana heretyka.

"Nie należy lekceważyć sprawy Komunii, lecz patrzeć, czy biskup, prezbiter czy diakon są prawowierni; jeśli nie są, należy się z niej wycofać. Jeśli przyjdzie do was ktoś, aby w ten sposób składać dziękczynienie [sprawując Mszę Świętą – przyp. red.], przyjmijcie go jak ucznia Chrystusa. Jeśli jednak głosi naukę sprzeczną z tą, którą Chrystus wam przekazał... Czytaj dalej →

Wspólne modlitwy katolików z Żydami i heretykami.

Ilu kardynałów, biskupów i kapłanów nie wie nawet, z powodu nieznajomości prawa kościelnego, że są wykluczeni mocą samego prawa z Kościoła? Ilu z nich uciska katolików piastując wysokie kościelne godności? „Biskup, prezbiter lub diakon, który modli się tylko wraz z heretykami, zostanie wyłączony [z Kościoła]; gdyby jednak zachęcał ich do pełnienia funkcji duchownych, winien być... Czytaj dalej →

Oficerowie Zwodziciela.

Nazwiska ludzi, kapłanów i świeckich, którzy popierają działania heretyka protestantyzującego Kościół i wprowadzającego praktyki magiczne, okultystyczne, psychomanipulacyjne jako naukę Kościoła.   ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT we Wrocławiu, konsultor Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary KEP, członek zespołu ekspertów przy Delegacie KEP ds. Egzorcystów ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC,  profesor KUL, sekretarz... Czytaj dalej →

Zmiana wiary jest już dawno zatwierdzona.

Apogeum walki o szybkość zmiany wiary. Episkopaty świata są od dawna zgodne co do zmiany wiary katolickiej. Problem stanowi nierównomierna prędkość przyswajania zmian wiary w poszczególnych regionach katolickiego świata. Solidnym liderom zmiany wiary szyki pomieszał Jorge Bergoglio, który bawiąc się gadżetami papieskimi, chce umilić sobie nudny czas oczekiwania na w pełni ukształtowaną nową religię, co... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: