Kościół Katolicki to Kościół Walczący. Kto unika walki zdradza Chrystusa. Encyklika Leona XIII „Sapientiae Christianae” – całość.

    + Leon XIII – Sapientiae Christianae. O obowiązkach katolików jako obywateli. Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego pozostających w jedności i łasce ze Stolicą Apostolską! Prawdziwy cel człowieka. Niezbędny jest powrót do zasad chrześcijańskich i konieczna zmiana trybu życia, obyczajów i urządzeń ludów, podług świętych chrześcijaństwa przepisów; potrzeba ta objawia się... Czytaj dalej →

Papież Leon XIII o „aggiornamento”.

Fragment encykliki Leona XIII O tzw. amerykaniźmie: "Błędność aggiornamento. Nowe te poglądy, o których mowa, polegają mniej więcej na tym, że dla łatwiejszego pociągnięcia innowierców do uznania prawdy katolickiej, należałoby Kościołowi bardziej się zbliżyć  do  ludzkości doszłej do pełnej już dojrzałości i, pozbywszy się dawnej surowości , stać się wyrozumiałym dla aspiracji i poglądów współczesnych... Czytaj dalej →

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: