Przeciw praktyce zmuszania do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Z korespondencji Czytelników.

Otrzymaliśmy korespondencję od osoby z polskiej wsi, w której wprowadzono praktykę zmuszania do przyjmowania Komunii Świętej na rękę wszystkich parafian przyjmujących Komunię Świętą. Z uwagi na sygnały z całej Polski łamania sumień kapłańskich a potem świeckich, których sumienie uznaje tę praktykę za nie do przyjęcia, publikujemy tekst z formie dokumentu tekstowego, żeby każdy mógł przeedytować do własnych potrzeb: parafii, biskupa i sytuacji. List ten został wysłany do biskupa diecezjalnego, a kopie do Przewodniczącego Episkopatu Abp. Stanisława Gądeckiego i do wiadomości proboszcza parafii, której wymusza się Komunie na rękę na wszystkich parafianach.

Kto potrzebuje, można pobrać, wstawić właściwe dane i wysyłać: do własnego biskupa, kopie do wiadomości swoich proboszczów i Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Episkopatu Polski, który o tych nadużyciach, łamaniu sumień i Kodeksu Prawa Kanonicznego powinien wiedzieć. Kodeks Prawa Kanonicznego daje prawa parafianom i wiernym powiadamiać o ważnych sprawach i wyrażać wątpliwości i potrzeby z zachowaniem należnego szacunku. Warunki te poniższy tekst spełnia, więc można z niego skorzystać:

 

15.03.2020, miejscowość

Abp, (Bp.)
adres kurii biskupiej

imię nazwisko
adres,
tel.

Wasza Ekscelencjo!

Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie! (Biskupie)!

Jestem parafianką (parafianinem)parafii pw. …. w …. Podczas Mszy Świętej o godzinie ….. w kościele parafialnym. ks. …. przed obrzędem udzielania Komunii Świętej ksiądz ogłosił nowe zarządzenie. Otóż zadecydowano, że Komunii Świętej do odwołania udziela się TYLKO na ręce. Jest to forma przyjmowania Komunii Świętej absolutnie nie do przyjęcia dla mojego sumienia, ponieważ wierzymy, że w każdej partykule jest obecny prawdziwie Chrystus. Forma ta naraża partykuły na podeptanie bo spadają z rąk ludzi.

Rozumiem, że inni ludzie, zachęcani przez hierarchię mogą przyjąć taką formę przyjmowania Komunii Świętej ale nikt nie ma prawa wymuszać takiej od wiernych. Także epidemia koronawirusa nie jest uzasadnieniem wymuszania tej postawy. Dłonie dotykają auta, klamki i kierownicy, potem wchodząc do budynku kościoła dotyka się klamek, drzwi, ławek, dotykanych wcześniej przez setki ludzi, z których nikt każdorazowo dłoni nie dezynfekował. Potem tymi dłońmi mam przyjmować Hostię konsekrowaną wraz ze wszystkimi brudami, zarazkami które pozostawiły dziesiątki osób korzystających z kościoła przede mną. Taka forma komunikowania jest całkowicie sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem i zachowaniem higieny. Moralnie zaś naraża świętość Kościoła jaką jest Najświętszy Sakrament, na to aby w szczególnych warunkach presji jakiej obecnie podlegamy z powodu epidemii, mieli dostęp i możliwość profanacji ludzie niezrównoważeni psychicznie, co zresztą niedawno się wydarzyło, gdy młodzieniec wyniósł dla celów profanacji konsekrowaną Hostię, o czym parę miesięcy temu było głośno w mediach. Nie ma również żadnego przepisu, który by uprawniał mojego proboszcza Ks. (imię i nazwisko) do tego, aby moje dzieci uczono przyjmować Komunię Świętą do rąk, bowiem jest to praktyka zabijająca pobożność eucharystyczną w sercach dzieci więc zgorszenie. O gorszycielach Pismo Święte mówi: A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. (Mr 9,42)

Zarządzenie mojego Księdza Proboszcza jest niezgodne z zapisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Prawo Kanoniczne bowiem mówi o zwyczaju, że jest on najlepszą interpretacją prawa (KPK II, 27). Polski tysiącletni obyczaj – będący najlepszą interpretacją Prawa Kanonicznego – to obyczaj klękania do Komunii Świętej i przyjmowania Pana Jezusa do ust. KPK stanowi również, że ustawa kościelna nie odwołuje zwyczajów ponad stuletnich lub niepamiętnych. (KPK II, kan.26). Dlatego każdy, kto wymusza na wiernych postawę niezgodną z tysiącletnim obyczajem polskiej pobożności eucharystycznej, działa przeciwko prawu Kościoła Świętego.
Epidemia koronawirusa nic tu nie zmienia, bo Polska nie zna innego obyczaju a niejedną epidemię w swej historii przeszła bez potrzeby ujmowania czci Chrystusowi Eucharystycznemu. Przymus zaprowadzany w mojej parafii to zimna i wyrachowana deprawacja.

Jak można wymagać szacunku i posłuszeństwa dla takich księży i biskupów, których głównym zadaniem powinna być ochrona Najświętszego Sakramentu przed zbezczeszczeniem, a zmuszają ludzi do profanacji? Czy zmuszenie najwytrwalszych i najpobożniejszych ludzi w parafiach do rozsypywania partykuł i deptania ich, daje podstawy do jakiegokolwiek posłuszeństwa i szacunku? Jak można takim księżom oddać dzieci, by ich uczyli do Sakramentu I Komunii Świętej czy bierzmowania – obrony Wiary, skoro czerpią perwersyjną przyjemność z niszczenia czci do Najświętszego Sakramentu?

Proszę o interwencję, aby mój Ksiądz Proboszcz nie wymuszał na mnie ani moich dzieciach niegodziwej, narażającej na sprofanowanie, podeptanie partykuł spadających z rąk na podłogę, formy przyjmowania Komunii Świętej. Jest to łamanie mojego sumienia i mojej Wiary w Najświętszy Sakrament, do czego nie ma prawa żaden kapłan, korzystający ze swej kościelnej władzy bezprawnie i łamiąc Prawo Kanoniczne Kościoła.

Z wyrazami należnego szacunku
(własnoręczny podpis)

Do wiadomości:

1. Ks. Proboszcz imię nazwisko

2.Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp. Stanisław Gądecki, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego, 01 – 015 Warszawa

PISMO DO KURII BISKUPIEJ.Odt do pobrania.

 

Leveck_Portrait_of_a_man_writing_a_letter

 

2 myśli na temat “Przeciw praktyce zmuszania do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Z korespondencji Czytelników.

Dodaj własny

 1. Jesteś Zmuszany Do Przyjmowania Komunii Na Rękę???
  Pobierz, wypełnij i wyślij swój sprzeciw! Jeśli proboszcz w parafii wymusza na tobie by przyjmować Komunię na rękę to niezwłocznie wyślij ten sprzeciw. Największą zarazą jest utrata wiary w realną obecność Jezusa w tym Sakramencie. Pokażcie mi jeden obrazek święty gdzie Komunię podaje się na stojąco i do ręki? A skąd wiesz człowieku czy sam nie jesteś zarażony ? Biorąc w nieczyste ręce Ciało Pańskie stałeś się nośnikiem Profanacji! Tylko ręce namaszczone mogą dotykać Ciało Pańskie!!! Kapłani bardziej boją się o swoje zdrowie niż o Partykuły które będą z rąk niewiernych spadały na ziemię i deptały Ciało Pańskie!

  Polubione przez 1 osoba

 2. Komunię Święta na rękę wprowadzono współcześnie jako manifestację nieposłuszeństwa papieżowi. Z konieczności zezwalano na indulty tam, gdzie ta praktyka jako nadużycie zakorzeniła się wbrew woli Stolicy Apostolskiej. Przymuszanie do przyjmowania Komunii w taki sposób w dzisiejszych realiach polskich, gdy polskie obyczaje nie znały takiej formy i gdy na siłę zmusza się ludzi do akceptacji tego nadużycia jest łamaniem wszelkich praw kościelnych. Historię tego nieposłuszeństwa można prześledzić tu: http://www.bibula.com/?p=112472 a samą Instrukcję dot przyjmowania Komunii Świętej można przeczytać tu: http://vademecumliturgiczne.pl/2017/03/12/instrukcja-dotyczaca-sposobu-udzielania-komunii-swietej-memoriale-domini/ Mówi ona:

  „Zwyczaj zanoszenia Eucharystii nieobecnym został wkrótce powierzony tylko szafarzom wyświęconym, z tego względu, aby z większą uwagą okazywać cześć dla Ciała Chrystusa, a także ze względu na potrzeby ludzi. W następnym czasie, po dokładnym zbadaniu rozumienia tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa, z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, której jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba na języku komunikanta.

  Z punktu widzenia całego współczesnego Kościoła, należy zachować ten sposób rozdawania Komunii świętej, nie tylko dlatego, iż opiera się on na tradycji wielu wieków, ale szczególnie dlatego, iż jest on oznaką czci wiernych dla Eucharystii. Praktyka ta w żaden sposób nie umniejsza godności tych, którzy przystępują do tego wielkiego sakramentu, ale jest częścią przygotowania, niezbędnego dla jak najbardziej owocnego przejęcia Ciała Pańskiego.
  Cześć ta jest oznaką Komunii nie we „wspólnym chlebie i piciu”7, ale w Ciele i Krwi Pana. Przez to „Lud Boży ma udział w błogosławieństwach ofiary paschalnej, odnawia raz dokonane przymierze Boga z człowiekiem we Krwi Chrystusa, a w wierze i nadziei wyobraża iż oczekuje na ucztę eschatologiczną w królestwie Ojca”.
  Na dodatek, ten sposób komunikowania, który należy teraz rozważać jako zwyczajowo nakazany, daje lepsze zapewnienie, iż Komunia święta będzie rozdawana z odpowiednią czcią, oprawą i godnością; że uniknie się jakiegokolwiek niebezpieczeństwa sprofanowania Eucharystii, w której: „cały i pełen Chrystus, Bóg i człowiek, jest substancjalnie zawarty i niezmiennie obecny w szczególny sposób”9. A wreszcie, że szczególna ostrożność, jaką Kościół zawsze nakazywał wobec najmniejszych nawet kawałków konsekrowanego chleba, będzie zachowana: „Skoro pozwoliłeś, iż cokolwiek się straciło, pomyśl o tym, jakbyś stracił swoje własne członki.”
  Opierając się na powyższym, ponieważ kilka konferencji episkopatów i niektórzy biskupi zwrócili się o zgodę na rozdawanie konsekrowanego chleba na rękę wiernym na ich terytorium, Najwyższy Pasterz postanowił, iż każdy biskup całego Kościoła Łacińskiego będzie zapytany o jego opinię dotyczącą zasadności wprowadzenia tego obrzędu. Zmiana w tak ważnej dziedzinie, która oparta jest na bardzo starej i czcigodnej tradycji, oprócz faktu, iż dotyczy ona dyscypliny, może nieść też ze sobą różne niebezpieczeństwa. Mogą one odstraszać od nowego sposobu udzielania Komunii świętej; oznaczają one także utratę czci dla szlachetnego sakramentu ołtarza, jego profanację lub zafałszowanie właściwej doktryny.”

  W świetle tych zarządzeń Stolicy Apostolskiej, narzucający Komunie do rąk są liturgicznymi bandytami, bo wykorzeniają to, co Kościół aprobuje bez zastrzeżeń jako normę i czcigodny kościelny i powszechny obyczaj a na siłę wprowadzają coś co niszczy szacunek do Najświętszego Sakramentu, aby przepchnąć to nadużycie jako zasadę. Tak działają bandyci.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: