O tym, jak niewiarą pod płaszczykiem wiary a Antychrystem pod Imienien Chrystusa szatan Kościół doświadcza.

Prawdziwie św. Augustyn napisał, iż żadne bogactwa , żadne skarby, żadne urzędy i dostojeństwa, żadne tego świata klejnoty, ani majętności nie są większe nad Katolicką a Powszechną Wiarę. Bo ta Wiara grzeszne ludzie zbawia, ślepe oświeca, niemocne uzdrawia, krzci nowe chrześcijany, wierne usprawiedliwia, pokutnice naprawuie, pomnaża sprawiedliwe, męczenniki koronuje: Panny, Wdowy y Małżonki w czystej wstydliwości zachowuje; sługi kościelne stanowi, kapłany poświęca królestwam niebieskim gotuje y w wiecznym dziedzictwie z Anioły świętemi społeczność ma.

Tać jest Wiara, która iest Wiarą, która świat zwycięża. Bez tey Wiary nie jest rzecz podobna Bogu się podobać. Bez tey Wiary, Pogani, Żydzi, Heretycy y Odszczepieńcy wszyscy, by niewiem jakie jałmużny czynili, by wszystkie męki śmierci dla Imienia P. Chrystusowego podjęli, żadną miarą zbawieni być nie mogą.

Co bardzo dobrze wiedząc chytry Szatan, główny nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego, naywięcey się zawsze o to starał, aby chrześcijany z tego skarbu złupił. Czego dwojakim sposobem dokazać chciał: pierwey gwałtem y mocą jako Lew; a potem zdradą y chytrością, jako Smok: pierwey strasznemi groźbami a potem wdzięcznemi namowami: pierwej okrucieństwy, a potem kacerstwy.

Albowiem skoro od początku chrześciańskiey wiary, aż do czasów Constantyna Cesarza, wzbudził przeciw kościołowi Cesarze Pogańskie, one Nerony, Domicjany, Dioklecjany, Maximiany y wszelakie potencye świata tego którzy ogniem, mieczem, y wszelakimi mękami y śmierciami, chrześcijanom ten skarb wydrzeć chcieli. Ale widząc Szatan, iz tym obyczajem więcej tracił a niźli wygrywał: Bo im bardziej chciał zatłumić wiarę, tym ona więcej na wierzch wybijała: tak krew Męczenników była zawżdy nasieniem nowych chrześcinanów: a kościół przeciwieństwy tymi się bardziej wyiaśniał y rozszerzał. Widząc tedy Szatan Bałwany opuszczone, y kościoły swe Pogańskie spustoszone: złożył srogość Lwową, a wziął chytrość Smoczą: wymyślił nową zdradę, aby pod Tytułem chrześcijaństwa, chrześcijany zwodził. Na mieysce Bałwanów wprowadził kacerstwa y odszczepieństwa: aby iemi wywrócił wiarę, prawdę popsował, y jedność potargał. Przemienił się z Anioła światłości, y Ministry a sługi swe wysłał za sługi sprawiedliwości: aby przez nie udał noc za dzień, zginienie za zbawienie, śmierć za żywot, rozpacz za nadzieję; niewiarę pod płaszczykiem wiary, Antychrysta pod Imieniem Pana Chrystusowym: aby mówiąc rzeczy podobne prawdzie, samą prawdę z gruntu wywrócili.

Który pośledni sposób tym iest szkodliwszy, im się trudniey ustrzec nieprzyjaciela tajemnego, a niżeli jawnego: złodzieja domowego a niżeli obcego; a iż, jako Tertulian stary Doktor mówi, prześladowanie czyni Męczenniki, a kacerstwo tylko Apostaty to iest odstępniki od powszechney wiary.

Iako tedy żaden skarb nie jest droższy nad prawdziwą a powszechną Wiarę: tak też nie jest żadna szkoda ani strata większa, nad stratę Wiary: y żadna trucizna, żadne złe powietrze nie iest zaraźliwsze ani iadowitsze, nad nauki kacerskie, które psują tę powszechną Wiarę.
Y nigdy Tyranowie, nigdy Turcy ani Tatarowie tak wiele zaszkodzić nie mogą chrześcijaństwu, iako mu zwykli szkodzić Heretykowie. Bo oni tylko ciała zabiją, a ci dusze y ciała do Piekła posyłają. Y owszem by kto wszystkie grzechy co ich na świecie w jedną kupę złożył: a z drugiey strony samo kacerstwo postanowił: tedy ony wszystkie nic nie są przeciw temu jednemu. Bo inne wszystkie grzechy acz miłość odeymuią, ale przedsię wiary odiąć nie mogą.

Lecz kacerstwo zaraz y miłość y wiarę tak wywraca; że ktokolwiek od wiary odpadnie, ten pospołu y miłość stracić musi. Bo iako ten ma mieć w sobie co Boskiey miłości, który się nie trzyma iedności? Który to rozprasza, co Pan Chrystus zebrał i zgromadził? który zabija te dusze, dla których Pan Chrystus duszę swą położył?

(…) Wszakże to nas nie pomału cieszy: Naprzód, iż tak dobrego Pana Boga mamy, że y nagorsze rzeczy wybranym swym na dobre obraca.

Iako napisano: Wiemy, iż miłującym Boga wszystkie rzeczy (tak złe iako y dobre, tak szczęsliwe, iako y przeciwne, tak prześladowanie iako y kacesrtwa, a nawet y grzechy) pomagaią ku dobremu.

Y owszem nigdyby nic złego na świecie Pan Bóg nie dopuścił, gdyby z niego dziwną możnością, mądrością y opatrznością swą, czego dobrego wyczerpnąć, a złey woley złych ludzi ku wypełnieniu dobrey woley swojey nakierować niemiał. Bo widział Pan Bóg (iako Augustyn ś. mówi) iż więcey mądrości iego przystoi, ze złego dobre wyciskać, a niźli nic złego nie dopuszczać: Przetoż y to najwiętsze złe, kacerstwo, które szatan nagotował na zatracenie, Bóg obracać raczy na wspomożenie wiernym: aby iako złoto ogniem, tak ona kacerstwem próbowana była. Bo ilekroć kacerstwa powstawaią, tylekroć Pan Bóg w kościele swym ludzie stateczne i wyuczone wzbudza: którzyby mdleyszą bracią utwierdzali. Artykuły Wiary chrześcijańskiey objaśniali, zdrady Szatańskie odkrywali, fałeszne nauki kacerskie mieczem słowa Bożego wycinali, y Szatana depcząc i ścierając pod nogami swemi, zapłatę wiary y stateczności swoiey dostali. Potrzeba, mówi św. Paweł ś. aby kacerstwa były, żeby ci którzy są doświadczeni, byli objawieni.

Ks. Jakub Wujek, Wstęp, „Wykład Pisma Świętego. Postilla catholica” cz. 1.

2 myśli na temat “O tym, jak niewiarą pod płaszczykiem wiary a Antychrystem pod Imienien Chrystusa szatan Kościół doświadcza.

Dodaj własny

  1. „kacerstwo zaraz y miłość y wiarę tak wywraca; że ktokolwiek od wiary odpadnie, ten pospołu y miłość stracić musi. Bo jako ten ma mieć w sobie co Boskiej miłości, który się nie trzyma jedności?”

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: