Herod contra Św. Józef. Pieniądz i panowanie contra Kościół Chrystusa.

Konflikt świata judaizmu, którzy dla ziemskiej władzy odrzuca Chrystusa zaczął się tuż po narodzeniu Pana Jezusa. Przez wieki zapowiadali fakt pojawienia się Mesjasza prorocy, lecz przed samym spełnieniem Obietnic o Zbawieniu, Naród Wybrany rozdzielał się na świątynię pieniądza, władzy i ziemskiego panowania i Świątynię Ciała Chrystusa-świątynię Kościoła.

Ówczesny król Żydów, Herod z lęku o utratę władzy pozbawiał życia kolejne żony i dzieci. W wyniku intrygi jednej z matek swoich synów, stracił żonę, którą kochał najbardziej. Okazywała mu obojętność, bo wymordował wcześniej jej rodzinę i być może to zdecydowało, że dał wiarę obmowom i straciła życie.

Przodkowie Heroda zostali nawróceni na judaizm siłą. Jednak on uważał się za Żyda i chciał zamanifestować przywiązanie do swej religii, podkreślić cześć do symboli i zewnętrznego kultu. Chciał również zademonstrować swoje umiejętności jako budowniczego. Zaczął odbudowywać Świątynię Jerozolimską, o wiele większą i wspanialszą, bogatszą, niż świątynia Salomona.

W tym czasie również, jakiś rok lub dwa po rozpoczęciu budowy Świątyni, w Nazarecie przyszła na świat Najświętsza Maryja Panna. Wraz z kamieniami i ozdobami budującymi świątynię stawianą przez Heroda, wzrastało Ciało Tej, której Łono miało być pierwszym Przybytkiem Boga na Ziemi.

To, że Herod po spotkaniu z królami, magami szukającymi nowo narodzonego króla dał im wiarę, jest znamieniem, że Żydzi wiedzieli, że nadszedł czas pojawienia się Mesjasza. Gdyby tak nie było, Herod nie przejąłby się jakimś podaniem, legendą. Wierzył, że nadszedł Władca, i był gotów, dla utrzymania ziemskiej władzy, pozbawić Go życia.

Innym zaś człowiekiem był Święty Józef. Pochodził z królewskiego rodu. Był potomkiem Dawida. Józef był prawdziwym Izraelitą, na którym jako pierwszym po Maryi wypełniły się starotestamentalne proroctwa, które dziedziczył Naród Wybrany. On pierwszy otrzymał Mesjasza i Zbawiciela pod swoją opiekę, i umiał przyjąć ten dar. Nie tylko przyjąć, ale także zachować, ochraniać, pielęgnować, pracować dla Niego, żywić i odziewać. Już wtedy Herod polował na Dzieciątko Jezus. Już wtedy Święty Józef, potomek królów Izraelskich, ochraniał Zbawiciela i Jego opieka była pewna, dyskretna, pracowita i skuteczna.

Już w dniu Narodzin Chrystusa Pana świat zaczął rozdzielać się na judaizm który wierzy tylko we władzę i pieniądz, usiłujący zabić Chrystusa, i spadkobierców Obietnic Bożych, przyjmujących Boga tak, jak On zechciał być przyjęty. Wszyscy najszlachetniejsi synowie Narodu Wybranego, wierni prawdzie o swoim powołaniu przyjęli Chrystusa i na nich wypełniły się obietnice Boże. Są Kościołem i jako pierwsi Apostołowie rozeszli się po świecie nauczając jedynej prawdziwej Wiary – Wiary Katolickiej.

Do kogo dzisiaj bliżej naszym hierarchom przypochlebiającym się spadkobiercom duchowym Heroda, którzy gromadzą całe złoto świata i chcą przejąć władze nad narodami? Do kogo podobni są hierarchowie którzy palą hanukowe świece a mają władzę nad budynkami katedr i kościołów? Którzy świątynie Boże traktują jako manifest i potwierdzenie swojej władzy? Którzy milczą, gdy judaiści stawiają na polskich ulicach Matkę Chrystusa w grzybkach halucynogennych. Do kogo są podobni hierarchowie bratając się z idącymi w imię tikun olam w pochodach sodomskich, i świecami hanukowymi profanować kościoły i kurie biskupie?

Czy Dnień Judaizmu wciśnięty w czas tuż po Bożym Narodzeniu ma przykryć wspomnienia pierwszych Męczenników zabitych przez judaizm z nienawiści do Chrystusa–rzeź niewiniątek, męczeństwo Świętego Szczepana…

Komu potrzebny dzisiaj Dzień Judaizmu? Czy hierarchia ma jakieś profity od planowanej grabieży Polski przez talmudystów, że nie broni Kościoła i Polski przed działaniami przeciwników Chrystusa? Czy mają oni Polaków religijnie przygotować na panowanie herodowe w Kościele i państwie?

Ale przecież to się nie udało. Popłynęła krew niewinnych, ale Pan Bóg posłał Józefa, który ochronił Pana Jezusa, skutecznie ukrył Go przed siepaczami.

Wzywajmy więc Jego potężnego wstawiennictwa. On zachował życie Chrystusa, tak i dziś miłośnicy cudzej własności mogą zginąć herodową śmiercią za prześladowanie Kościoła. Ci, którzy bali się panowania Chrystusa w naszym Narodzie będą polować na Boga w naszych duszach i ścigać Go, by zabić – w kościołach, jak niegdyś gdy wywlekli Chrystusa z synagogi aby Go ukamienować, na uczelniach, w filmie i teatrze, w gazetach. Módlmy się do Świętego Józefa, którego sprawiedliwość, czystość, pracowitość i odwaga ocaliły Chrystusa u samego początku. Proszony o pomoc, może wziąć Chrystusa w obronę i dzisiaj, i wyrwać nasze kościoły, kurie i uczelnie duchowi Heroda, który stawiając Bogu świątynię usiłuje zabić Jego Syna.

Święty Józef może obronić Chrystusa przed żydowskimi obyczajami brania Ciała Pańskiego do rąk niepoświęconych, może obronić Kościół przed kosmopolitycznym wielowyznaniowym tyglem, który wprowadza bałwochwalstwo w progi świątyń.

On ochronił Boga więc z pewnością może wyzwolić Naród i państwo Polskie spod herodowej niewoli bezczeszczącej Kościół i narzucającej niekatolickie obyczaje.

Jako Opiekun niezawodny od spraw majątkowych, zawsze wysłuchujący sprawiedliwych modlitw biedaka, Święty Józef ponaglany ufną modlitwą może ocalić Polskę przed zorganizowaną kradzieżą, przed którą hierarchowie zajęci Dniem Judaizmu, obronić nas nie mają czasu.

 

Módlmy się więc do Świętego Józefa:

Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w utrapieniu naszym,

a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej także błagamy opieki.

Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną łączyła i przez ojcowską troskliwość, jakąś Dziecię Jezus otaczał, wejrzyj okiem miłosierdzia na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią swoją odkupił i ratuj nas w potrzebach naszych swą potęgą i przyczyną.

Strzeż, o troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, wybranej dziatwy Chrystusowej,

oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia.

Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco w tej walce z mocami ciemności.

A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej.

Otocz każdego z nas nieustającą pomocą, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli pobożnie żyć, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie.

Amen.

Ad te beate Ioseph, in tribulatione nostra confugimus,

atque, implorato Sponsae tuae sanctissimae auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus.

Per eam, quaesumus quae te cum immaculata Virgine Dei Genetrice coniunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Iesum amplexus es, amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem, quam Iesus Christus acquisivit Sanguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtute et ope succurras.
Tuere, o Custos providentissime divinae Familiae, Iesu Christi subolem electam;

prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem;
propitius nobis, sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e caelo adesto;

et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuisti vitae discrimine, ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab omni adversitate defende:

nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in caelis beatitudinem assequi possimus.

Amen.

4 myśli na temat “Herod contra Św. Józef. Pieniądz i panowanie contra Kościół Chrystusa.

Dodaj własny

 1. Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w utrapieniu naszym, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej także błagamy opieki. Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną łączyła i przez ojcowską troskliwość, jakąś Dziecię Jezus otaczał, wejrzyj okiem miłosierdzia na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią swoją odkupił i ratuj nas w potrzebach naszych swą potęgą i przyczyną. Strzeż, o troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, wybranej dziatwy Chrystusowej, oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej. Otocz każdego z nas nieustającą pomocą, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli pobożnie żyć, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

  Polubione przez 1 osoba

   1. Po łacinie:
    AD te beate Ioseph, in tribulatione nostra confugimus, atque, implorato Sponsae tuae sanctissimae auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus. Per eam, quaesumus quae te cum immaculata Virgine Dei Genetrice coniunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Iesum amplexus es, amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem, quam Iesus Christus acquisivit Sanguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtute et ope succurras.
    Tuere, o Custos providentissime divinae Familiae, Iesu Christi subolem electam; prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem; propitius nobis, sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e caelo adesto; et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuisti vitae discrimine, ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab omni adversitate defende: nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in caelis beatitudinem assequi possimus. Amen.

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: