Zniszczenie Kościoła autoryzuje się Tradycją.

Pojawiają się głosy, że nie trzeba wyraźnie stawać przeciwko nadużyciom w Kościele. Że posłuszeństwo wymaga cichego podporządkowania się reformom, które wprowadza się niemal galopująco w liturgię, w obyczaje. W sferze, która powinna być odzwierciedleniem nieprzemijalności duchowego życia, które nie ma początku ani końca, każda zmiana świętych rytów to zamieszanie i zatarcie ponadczasowego charakteru Kościoła. W liturgii, obyczajach religijnych zmiany zawsze czynią zamęt, niepewność, i niszczą Wiarę. Sama zmiana rytu Mszy Świętej spowodowała masowe odejście od Kościoła wiernych świeckich ale także kryzys wiary kapłanów i zanik zakonów.

Zgodnie z duchem czasu kolejni komisarze obecnego lokatora Watykanu niszczą to, czego dziesięciolecia płycizny liturgicznej jeszcze nie zarżnęło.

I tak aż do dzisiaj, kiedy mamy w wielu diecezjach wyraźny kryzys powołań, na co urzędnicy Kościoła odpowiadają jeszcze większymi aktami samobójczych zmian, np. powołując świeckich szafarzy na wzór protestantów. Wprowadzają obyczaje protestanckie z duchowością herezji, która nie wierzy w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zamiast odpowiadać na kryzys, niszczą i to, co z Kościoła zostało.

Widzimy więc wiele nowych wspólnot, kółek różańcowych, które przecież wykonują piękne dzieło modlitwy. Zastanawia tylko fakt, że pośród tych wszystkich, nawet posługujących się tradycyjnymi formami pobożności wspólnotami nie ma przywiązania do Wiary tak mocnej, by umieli jej bronić. Ci którzy uprawiają związane z Tradycją formy nabożeństwa nie podejmują działań mających Wiarę zachować od wrogiego zreformowania. We wspólnotach tych, przy wielkiej nieświadomości i zaufaniu wiernych do Kościoła, tradycyjnych nabożeństw używa się do autoryzacji zmian Wiary, liturgii i obyczaju, czyli prosto mówiąc, do zniszczenia Kościoła.

Kościoły w Polsce jeszcze w wielu parafiach pełne są ludzi modlących się na różańcach, ale ludzie ci działanie na rzecz obrony Wiary traktują jako coś żałosnego i dziwacznego. Bardziej dbają o to, co powie proboszcz niż o to, czy jest katolikiem i stróżem tego, co otrzymał, czy sługą reformatorów i niszczycieli, duchowym protestantem.

A przecież Maryja jest największą przeciwniczką każdej herezji, każdego błędu i każdego fałszu. Ona w Gietrzwałdzie pokazała Polakom, jakiej czci oczekuje dla swojego Syna. Jeśli ludzie modlą się na Różańcu ale nie słuchają Matki Bożej i nie obchodzi ich to, co Ona ma do powiedzenia, to czy ta modlitwa jest pełna duchowości Kościoła czczącego Maryję jako swoją Królową? Czy jedynie używają oni tradycyjnej modlitwy do zaspokojenia potrzeb duchowych dla samych siebie.

Czy takie używanie tradycyjnych modlitw nie jest wprowadzaniem ludzi w błąd często poza ich świadomością?

Modlitwa różańcowa pełna szczerości przywraca ludziom prawdziwą Wiarę. Jeśli tego nie robi, to czym jest?

Jeśli pozwala się na niszczenie katolickich obyczajów, przeinaczenia liturgii, poniżanie sakramentów ustanowionych przez Syna Matki Bożej, to czy powoływanie się na Jej Imię jest uczciwe?

Reformatorzy dają ludziom stare nabożeństwa, do których są oni przywiązani, ale wypełniają je inną treścią, która już nie wymaga trwania w prawdzie, nie wymaga walki z herezją i nadużyciami. Kanalizuje ludzką pobożność w modlitwie oderwanej o troski o Wiarę, cześć Jezusa Chrystusa, Jego Świętej Matki i Kościół.

Taki mechanizm działa w niejednej parafii. Rekolekcje na których niszczyciel liturgiczny „inkulturował” wiernych, były wypełnione czcicielami Matki Bożej Różańcowej. Byli czciciele Św. Antoniego. I nikt nie umiał obronić obyczaju i Liturgii przez zbezczeszczeniem. Wierni bezrefleksyjnie i w posłuszeństwie poddali się profanacji Najświętszego Sakramentu, gdy siostra zakonna podawała Komunię Świętą. Nie znalazł się nikt, kto z szacunku do Matki Najświętszej, która nawet nie była obecna w Wieczerniku podczas powoływania kapłanów, powiedział że tak nie wolno. A przecież były tam kobiety odmawiające różaniec i czciciele św. Antoniego.

Czy oni nie wiedzą, że św. Antoni głosił kazania przeciw herezji i był odnowicielem moralności, zasłużył się w walce z herezjami panującymi za jego życia? Kółka Różańcowe nie wiedzą, że Różaniec wręczyła Matka Boża świętemu Dominikowi do obrony i rozpowszechniania katolickiej Wiary?

Tak działa modernizm. Kradnie Kościołowi, Tradycji, starożytne, uświęcone formy modlitewne, liturgię Mszy Świętej, Brewiarz i napełnia je inną treścią, wykrzywia, wypacza. Potem podaje ludziom, aby mieli te swoje religijne obrzędy, których każdy normalny człowiek pragnie i które kocha, ale tak zmienione, że pozbawione prawdziwej treści. To zmienia Wiarę i duchowość. A ponieważ zmiany następują szybko, przekonuje się wiernych, że można się modlić – tylko modlić – i nic poza tym nie robić a w posłuszeństwie poddawać się każdemu deprawatorowi, który przychodzi przeprowadzać kolejny etap zniszczenia Wiary.

Ludzie nawet nie umieją zdiagnozować tych, którzy przychodzą zniszczyć im Kościół, jeśli tylko deprawatorzy przychodzą z Imieniem Boga na ustach i w szatach duchownego.

Pół biedy starsi ludzie, którzy wychowali się jeszcze na tradycyjnej duchowości, widzieli starych kapłanów żyjących inną liturgią, innym obyczajem. Pół biedy ci, którzy z życiem i przykładem, obyczajem dziadków i rodziców, ich zdrowej pobożności jak z krwią swoich rodzin, otrzymali piękno niezniszczonej Wiary katolickiej i zachowali resztki szacunku dla świętości.

Ale co z dziećmi, które już tej Wiary, tej duchowości nie widziały i nie ma im kto o niej opowiedzieć? Nie ma kapłanów, którzy są przeniknięci tradycyjną Wiarą i potęgą Katolickiej Liturgii Wszechczasów i katolickim obyczajem?

Dzisiejsze pokolenie różańcowych kółek jeszcze ma wiarę, jakąś wiarę. A co z dziećmi, skoro ci najpobożniejsi ludzie w Kościele nie umieją obronić Chrystusa przed profanacją i nie dość, że sami nie umieją nic zrobić, tych, którzy umieją, traktują jak dziwaków i pieniaczy? Tymczasem proces przyzwyczajania katolików do wszelkiej ewolucji i rozpadu, narastanie zmian i reform przybiera na sile. Nasze dzieci mogą już nie poznać Kościoła o ile w ogóle będą miały Wiarę, a na pewno my już nie przekazujemy go takim, jakim kochali go nasi przodkowie i w imię którego żyli, walczyli i oddawali życie, kiedy było trzeba.

Boże Wszechmogący. Miej litość nad dziećmi i wnukami dzisiejszych sprotestantyzowanych katolików i nad nami, którzy sami z troską szukamy Ciebie. Niech nasze Różańce wymodlą powrót prawdziwej Wiary i prawdziwą odnowę katolickiej duchowości. Prosimy Cię o to, nie dla ich czy naszych zasług, gdyż ani my ani oni takich przed Twoim Obliczem nie mamy, nie dla modlitw mnożonych w nieskończoność z których nie wynikają uczynki, ale dla Imienia Twego i czci Najświętszej Maryi Panny. Daj tę łaskę, by zakończyło się przewrotne używanie Imienia Pańskiego, Imienia Twojej Matki, Sakramentów Świętych, rytów liturgicznych, tradycyjnych modlitw, do autoryzowania zmian, reform, protestanckiego bezczeszczenia Liturgii, sakramentów i obyczaju. Spraw, abyśmy modlili się tak, by nasza modlitwa oddawała Ci cześć i była Ci miła: w Duchu i prawdzie.
Amen.

Tych, którzy rozumieją opisany mechanizm prosimy i o różaniec w obronie Wiary i o podpis TUTAJ KLIKNIJ.

31 myśli na temat “Zniszczenie Kościoła autoryzuje się Tradycją.

Dodaj własny

 1. To jest stary mechanizm stosowany przez rewolucjonistów wszelakiej maści, w tym np Lutra, Cranmera i Bugniniego, a opisywany już przez św Hilarego z Poitiers w mowie przeciw arianinowi Auksencjuszowi z Mediolanu. Nie można od razu ludowi dać całkowicie nowej religii, gdyż wywoła to opór (jak np. w Norwegii, gdzie luterański władca Danii w latach 30-tych XVI w przymusowo zaprowadzał luterstwo, co skończyło się tym że jeszcze w XIX w. protestanci biadali że gdzieniegdzie zachowuje się katolicki „zabobon”), więc trzeba zmiany wprowadzać stopniowo, pozostawiając wiernym pewien erzac dawnej pobożności ale z podmianą podstaw wiary za nią stojącej.
  I tak św. Hilary biadał że uszy ludu są bardziej święte niż serca jego kapłanów, to jest że w kościołach, które opanowali arianie lud odmawia w dobrej wierze dawne modlitwy i sformułowania ale kapłani, pozostawiając je ludowi, nadali im już zmienione znaczenie. Biadał nad heretyckimi kapłanami ale i biadał nad ludem – który w ten sposób niezauważenie, bezrefleksyjnie jest przestawiany (i daje się przestawiać) na inną Ewangelię. Poniżej wyjątek z tego tekstu św. Hilarego
  Albowiem wprowadzili nowego Chrystusa aby Antychryst mógł się w ten sposób prześliznąć. (…) Przyznają określenie Boży Chrystusowi, aby wprowadzić Antychrysta z mniejszą niechęcią i sprawić, że nikczemni w niego uwierzą, dlatego iż miano to zostało również przypisane ludziom. Naprawdę głoszą syna Bożego, gdyż każdy człowiek staje się synem Bożym poprzez sakrament chrztu [czyż nie jest to znajome, patrząc na tzw. humanizm integralny i twierdzenie że Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem oraz że chrześcijaństwem i Ewangelią nazywane jest zdumienie nad godnością człowieka? – przyp. wł]. (…) Jednak temu co jest naturalne i prawdziwe jeśli chodzi o Chrystusa Boga – że jest prawdziwym Bogiem, czyli że Bóstwo Syna i Ojca jest jednakie, się zaprzecza. I zaiste zostało to doprowadzone do takiego momentu poprzez oszustwo bezbożności, że obecnie lud Chrystusowy nie ginie pod rządami kapłanów Antychrysta, albowiem myśli, że to co jest głoszone, to wiara. Słyszą: Chrystus Bóg, myślą że jest tak jak jest powiedziane. Słyszą: syn Boży, myślą że to prawda Boża zawarta w zrodzeniu z Boga. Słyszą: przed wszystkimi wiekami, myślą że naprawdę chodzi o to co przed czasem, o wieczność. Uszy ludu są bardziej święte niż serca kapłanów. (…) Ponownie, zważcie na tę radę: strzeżcie się Antychrysta! Czynicie źle, miłując tak bardzo mury i czcząc Kościół w budynkach i budowlach, błędnie przypisujecie im miano pokoju. Czy wątpicie że któregoś dnia w tych samych miejscach zasiądzie Antychryst? Bardziej bezpieczne dla mnie są szczyty gór, ostępy lasów, brzegi jezior, groza lochów i dno urwiska. (…) Zerwijcie, powiadam, zerwijcie wszelką zgodę z Auksencjuszem, posłańcem szatana, nieprzyjacielem Chrystusa! Zerwijcie z tym człowiekiem, który przynosi spustoszenie, który zaprzecza wierze i którego wyznanie wiary jest zwodzeniem, a zwiódł aby bluźnić. (…) Niech zwołuje wszelkie sobory jakie chce, niech ogłasza mnie publicznie heretykiem, jak to już czynił, niech wznieca przeciw mnie nienawiść i złość możnych tego świata. Nigdy nie będzie nikim innym niż szatanem w moich oczach, gdyż jest arianinem! A pokój? Szukam pokoju jedynie z tymi, którzy wraz z Soborem Nicejskim, rzucają anatemę na wszystkich arian i którzy głoszą że ‚Chrystus jest prawdziwym Bogiem.’

  Polubione przez 1 osoba

   1. Szkoda że tak rzadko diamenty patrystyczne w erze ich łatwej dostępności za przyczyną rewolucji telekomunikacyjnej są tak rzadko wykorzystywane np. na kazaniach. Także tych, którzy powrót do wczesnego chrześcijaństwa mają na sztandarach. No ale oni wolą, jak się zdaje, pseudo-archeologizm, niż czerpanie ze skarbca jakim Kościół po dwudziestu wiekach istnienia dysponuje.

    Polubione przez 1 osoba

   2. Odcięło się kapłanów od Tradycji i strategicznych dokumentów poprzez usunięcie łaciny jako podstawowego języka Kościoła w którym się odprawia, pisze, myśli. I tak odcięło się od dostępu do strategicznej wiedzy, która pozostała w rękach wąskiej grupy specjalistów. Tę grupę specjalistów spacyfikowano tak czy inaczej. Nie wyznawał posoborowej religii? Wyrzucano ze stanowisk wykładowców seminariów, katedr uniwersyteckich czy innych funkcji. Reszta była pozbawiona możliwości poznania dokumentów Świętej Tradycji. Stąd obserwowaliśmy z zadziwieniem, jak niedawno obradowała komisja badająca czy coś takiego jak „diakonat kobiet” istniało i czym to było. Trzeba było aż komisji teologicznych, kilkadziesiąt lat po soborze, bo nie wiedzą. Wiedza współczesnych kardynałów i biskupów jest na tym poziomie? Dla nas to naprawdę głęboki powód do smutku, widzieć duchowieństwo nie mające przygotowania do swego duchowego, świętego „rzemiosła”.

    Dzisiaj słyszeliśmy kapłana, który cieszy się, że młodzież robi jakieś tańce, teatry, pantomimy w Kościele, bo to „Msza dla młodzieży”, cieszy się, że młodzież w takim zabawianiu się Mszą Świętą jest niezawodna. Mówi, że Pan Jezus idzie przed nami a nie za nami, więc zawsze człowieka wyprzedza, najwyraźniej w błazeństwie przerywającym Msze Święte także. Mówił, żebyśmy się nie bali o Wiarę dzieci i wnuków, bo Pan Bóg już się o to zatroszczy Tak, jak w Zachodniej Europie, gdzie kościoły są przerabiane na puby, a młodzież robi w nich dyskoteki? Taki prymitywizm, że aż boli, gdyż gdyby myślał realnie i katolicko, wiedziałby, że Sobory takich rzeczy zabraniają, choćby tu:

    „Święty Synod brzydzi się ohydnym nadużyciem, które zdarza się w niektórych często nawiedzanych kościołach, że w pewne doroczne święta niektórzy odprawiają tam błogosławieństwa na sposób biskupów, z mitrą, pastorałem i szatami pontyfikalnymi, inni ubrani są jak królowie i książęta (w niektórych krajach jest to zwane świętem głupców albo niewinnych czy też dzieci), inni z kolei mają maski i sztuczki teatralne,a jeszcze inni przygotowują uczty i biesiady w kościele.
    Sobór poleca i nakazuje zarówno ordynariuszom, jak i dziekanom oraz rektorom kościołów, pod karą zawieszenia na trzy miesiące ze wszystkich dochodów kościelnych, aby nie pozwalali na to ani na podobne szyderstwa, a także na handel czy dysputy handlowe w kościele, który winien być domem modlitwy, a tym bardziej żeby nie zezwalali na tego rodzaju nadużycia na cmentarzu.Dopuszczających się tych wykroczeń niech nie zaniedbują ukarać cenzurami kościelnymi oraz innymi środkami prawnymi.
    Święty Synod ogłasza ponadto, że zniesione są wszystkie zwyczaje, postanowienia i przywileje, które nie zgadzają się z tym, co tu przyjęto, chyba że wiązałoby się to z jeszcze większymi karami.” https://swietatradycja.wordpress.com/2019/01/19/bazylea-o-slynnych-jezuitach-z-lodzi-i-mniej-slynnych-franciszkanach-z-sanoka/

    Więc dla księży, dla których wycięto całą Tradycję i nie uczy się, że Bóg objawia się w Piśmie Świętym i Tradycji, dla tych, dla których teologia zaczęła się po SVII nie ma ojców Kościoła, nie ma diamentów patrystyki. Będą łamać kanony i bezcześcić Liturgię, i cieszyć się, że się młodzież potarmosi pod prezbiterium w czasie Mszy Świętej. Nie przyjdzie do głowy, że gdyby to było dobre Kościół by tego nie zakazał. A w ogóle on tego po prostu nie wie, bo w aktach SVII tego nie wyczytał. Więc co go obchodzi, że coś tam sobie ustalił jakiś starożytny sobór , on ma SVII i otwarte okno na świat, i czy wlatuje przez nie kadzidło, czy dym szatana, dla niego nie ma problemu.
    Niestety. Kościół zabija grzech odstępstwa ale wynika z bezkresnej ignorancji pasterzy. Nie mówiąc o świadomych sługach szatana, którzy kapłanów odcinają od Apostolskich korzeni z całą premedytacją, bo pracują nad zniszczeniem Kościoła.

    Polubienie

   3. I w tym kontekście nie dziwi, że wysoko postawiony hierarchiczny nieuk stara się o uczynienie doktorem Kościoła jednego z najskuteczniej i długoterminowo pracującego nad oderwaniem Kościoła od Tradycji papieża. Taki założycielski „doktor” któremu katolicki przedsoborowy profesor tomista nie chciał uznać doktoratu, jako niekatolickiego. Najlepszy pomnik, jaki widzieliśmy planowanego doktora Kościoła znajduje się w ogródku jednej z mazowieckich parafii. Tuż za figurą „Santo subito” zamontowano przywiezioną z kirkutu macewę. Można od razu mianować go doktorem dwojga posoborowych nauk – modernistycznej metody stopniowej zmiany wiary i Talmudu – jako specjalistę od implantacji w tkankę Kościoła tzw „judeochrześcijaństwa”.

    Polubienie

   4. Ależ on jest prymusem w tej szkole dni judaizmu, zresztą starannie wyselekcjonowanym. Szkoda że tak mało Polaków wie że podczas gdy Jaruzel pędził za ocean do Dawida R., F. Macharski z kolegami musieli jeździć jeszcze przed transformacją do państwa w Palestynie i Genewy na rozmowy w sprawie, której pretekstem był Karmel w Oświęcimiu, ale chodziło o wyeliminowanie mniemanego antysemityzmu w Polsce. Potem, w roku 1990 była sławna konferencja w Pradze pod auspicjami JPII i kuratelą USA Przyjęto wówczas tzw. Wspólną Deklarację o Antysemityzmie, w której nakreślono program działań w Polsce i krajach sąsiednich. Cytuję fragment (więcej szczegółów w cyklu JPII i judaizm):
    Poza badaniem dziejów antysemityzmu niniejsze zebranie poświęciło szczególną uwagę ostatnim manifestacjom antysemityzmu zwłaszcza w Europie Wschodniej i Środowej. Podkreśliło potrzebę szerzenia osiągnięć Nostra Aetate i minionego dialogu katolicko-żydowskiego w tych krajach, w których nowe polityczne postępy stworzyły możliwość współpracy.

    Uznając wagę rozszerzenia obowiązywania nauczania Nostra Aetate, zebranie zauważyło z zadowoleniem (…) rozpowszechnienie przez polskie władze kościelne oficjalnych dokumentów dotyczących relacji katolicko-żydowskich w ich rodzimym języku. Podkreślono że muszą zostać podjęte systematyczne wysiłki aby wykorzenić źródła religijnego antysemityzmu, gdziekolwiek się pojawiają, poprzez publikację tekstów, szkolenie księży, liturgię oraz udział katolickich mediów. Komitet dialogujący ma nadzieję że nowy Katechizm Kościoła powszechnego będący w przygotowaniu może służyć jako skuteczne narzędzie do tego celu. W związku ze szczególnymi problemami antysemityzmu we wschodniej i środkowej Europie, komitet zarekomendował co następuje:

    Przetłumaczenie na języki narodowe oraz szerokie rozpowszechnienie wszystkich właściwych dokumentów kościelnych dotyczących relacji z judaizmem (…)
    Włączenie nauczania tych dokumentów do programu nauczania w seminariach teologicznych aby wyeliminować wszelkie pozostałości “nauczania pogardy” oraz ustanowienie specjalnych kursów na ten sam temat w seminariach dla księży, którzy nie otrzymali takiego teologicznego szkolenia.
    Monitoring wszystkich trendów i wydarzeń, które grożą wzrostem antysemityzmu w celu właściwego zwalczania takiego rozwoju wypadków.
    Nieustające działania nakierowane na zapewnienie wolności kultu i edukacji religijnej wszystkich obywateli (chrześcijan, żydów i innych).
    Aktywne wsparcie ogólnego prawodawstwa przeciw dyskrymunacji z powodu rasy lub religii, włączając w to antysemityzm (…) promowanie działań prawodawczych ograniczających wolność zrzeszania się organizacji rasistowskich.
    Wsparcie ogólnych programów edukacyjnych, które będą przewidywać:
    1) Włączenie do programów szkolnych wiedzy i szacunku do różnych cywilizacji, kultur i religii (…)

    2) Szczególne przywiązywanie uwagi w edukacji do problemu rasistowskich, narodowych i religijnych uprzedzeń i nienawiści. Powinno to obejmować nauczanie historii klęsk jakie przyniosły takie uprzedzenia lub nienawiść.

    3) Eliminacja z podręczników wszystkich treści zawierających uprzedzenia plemienne lub religijne oraz materiałów sprzyjających tworzeniu się napięć między grupami. (…)

    Komisja Stolicy Apostolskiej do spraw stosunków religijnych z żydami oraz IJCC są gotowe wspierać tego typu wysiłki. (…)

    Co do kwestii konwentu karmelitanek w Auschwitz zauważamy z zadowoleniem deklarację (…) kard. Willebrandsa z września 1989 roku (…) Z niecierpliwością czekamy na szybkie ukończenie nowego budynku, w którym klasztor karmelitański znajdzie swe naturalne miejsce i mamy nadzieję że wszelkie trudności zostaną pokonane. (…)

    Po dwóch tysiącleciach obcości i wrogości jako katolicy i żydzi mamy święty obowiązek stworzyć prawdziwą kulturę wzajemnego szacunku i troski (…)””

    Polubione przez 1 osoba

   5. W roku 1995 wyselekcjonowano Gądeckiego – JP II mianował go w roku 1995 członkiem Papieskiej Komisji do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem kard. Cassidy’ego z USA (tego samego, który dwa lata później zapalił chanukę w Watykanie). Podszkolony Gądecki w roku 1997 wprowadził dni judaizmu w Polsce i wydał książeczkę „Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach”, do której napisał przedmowę a pisały w niej takie tuzy posoborowia w PL jak np. M. Czajkowski. Reszta czy dalszy postęp owej rewolucji, łącznie sojuszu posoborowia z sejmowymi ławami AWS (przypomnę że w maju 1999, przed wizytą JP II w PL – to podczas tej wizyty doszło do słynnego zdarzenia z rabinem Joskowiczem – wydano specjalne rozporządzenie o utworzeniu strefy ochronnej byłego obozu Auschwitz w wyniku którego zatrzymano Kazimierza Świtonia – na czas papieskiej wizyty i przystąpiono do usuwania krzyży z udziałem żołnierzy Jednostek Nadwiślańskich) jest mniej więcej znana

    Polubione przez 1 osoba

 2. W takiej sytuacji Św. Jan Chryzostom mówiący o głupocie judaizatorów, którzy poznawszy Chrystusa wracają do siedliska demonów-synagogi, jest nienawistnikiem. I mamy – diamenty patrystyczne rzucane przed …

  Polubione przez 1 osoba

 3. Żeby nie być gołosłownym. Jest ksiądz i zakonnik, teolog w stopniu doktora. Są słuchacze, zachwyceni. I Jan Chryzostom, święty i doktor Kościoła. I stwierdzenie, że „Jan Chryzostom wzywa do pogardy” w komentarzach też jest.
  I cała bateria nauki Kościoła, którą wycięto, bo nie pasowała do doktora który przemawia. W starciu doktorów Kościoła i doktorów modernizmu, przegrywają ci pierwsi, często niestety:

  Polubienie

  1. Jest taki prosty test pozostawiony przez Pismo – początek 1 Listu Apostoła do Koryntian: chrześcijanie głoszą Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla żydów i głupstwem dla pogan. Jeżeli zatem przy owym głoszeniu zadeklarowani żydzi się nie gorszą a poganie nie śmieją – to, że sparafrazuję ks. Natanka: „wiedz że coś się dzieje”. Ten sam początek listu wyjaśnia również że nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Co do „wzywania do pogardy” to posoborowie (oprócz oczywiście Ewangelii św. Jana, która jak to wyszło m.in. przy okazji lobbingu „około-soborowego”, jest uważana przez partnerów posoborowia w dialogu i budowie tikkun olam za źródło antysemityzmu) musiałoby wyciąć właściwie całą patrystykę (no bo i św. Ambroży, i św. Augustyn, i św. Hieronim, i św. Efrem Syryjczyk, i inni), którą, jeśli chodzi o stosunek do judaizmu rabinicznego doskonale streszczają kazania św. Chromacjusza z Akwilei, których przekład, o dziwo, wydano w Polsce jeszcze w roku 1990:
   “Dom znaczy Kościół, gniazdo synagogę, gdyż gniazdo jest rzeczą czasową, podobnie jak synagoga miała łaskę do czasu, jak długo miała ze sobą pisklęta w gnieździe, czyli proroków i apostołów. Gdy ci natomiast zostali wyjęci spod niej przez Chrystusa i oddani Pani swojej czyli Kościołowi, synagoga została opuszczona jak gniazdo.” (Kazanie 1 – o uzdrowieniu chromego przez Apostołów)

   “Głupim przeto i we wszystkim nierozumnym okazuje się naród żydowski, skoro opuściwszy Boga żywego i prawdziwego szuka bożków pogańskich, gdy wzgardziwszy manną niebieską pożąda ogórków i melonów i mięsa egipskiego, gdy więcej sobie ceni niewolę egipską, niż wolność wiary, więcej dziwactwa demonów niż cuda Boże. Lecz najbardziej pokazał swą głupotę naród żydowski w tym, że ujrzawszy Mądrość Bożą wcieloną w Chrystusa doń przychodzącego, nie chciał Go uznać, gdy miał w pogardzie Jego cnoty Boskie i moce oraz niesłychane cuda. Ślepi światło oglądali, głusi słyszeli, kulawi chodzili prosto, sparaliżowani bywali uzdrowionymi, trędowaci oczyszczeni a tenże naród żydowski pozostał w tak wielkiej głupocie, że ani tymi cudami nie dał się porwać do wiary w Chrystusa i to nie tylko, że nie dał się porwać, ale ponadto powstał przeciw Panu i Zbawicielowi, aby Go śmiercią ukazać. Stąd nie bez słuszności w następnych wierszach tego Psalmu autor mówi: ‘grobem otwartym stało się ich gardło, językami swymi podstępnie miotali, jad żmii pod ich wargami’ (…) Słusznie więc i gardło Żydów nazwane jest grobem otwartym, ponieważ i oni sami otwierają usta swoje aby przyjąć w nie umarłego Zbawiciela, mówiąc do Piłata: Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Stąd nie bez przyczyny słowa prorockie w Psalmie omawianym nazywają ich również żmijami (…) Stąd pochodzi to, że św. Jan w Ewangelii tak oskarża ich bezbożność, mówiąc: ‘Plemię żmijowe! jak wy możecie ujść potępienia w piekle?’ Nie nazywa ich ogólnie wężami, ale konkretnie: ‘Plemieniem żmijowym’. (…) I tę właśnie nazwą Żydzi dlatego są nazwani plemieniem żmijowym, ponieważ matkę swą synagogę uśmiercili przez swą bezbożność. Co mówię matkę? Nawet dzieciom swoim nie przepuścili, mówiąc: ‘krew Jego na nas i na dzieci nasze’ (…) Nie bez słuszności dodał Prorok na końcu Psalmu: ‘ Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.’ (…) A te obydwa imiona uznajemy za bardzo stosowne do nas z wyraźnego powodu: pierwsze bowiem należy się nam odtąd, gdyśmy doszli do wiary i narodziliśmy się z łona Kościoła. Staliśmy się Jakubem, czyli deptającymi. Depczemy przecież wiarą naszą przewrotność starszego brata, czyli Żydów i tak z młodszego staliśmy się pierwszymi. I tak, skorośmy uwierzyli, otrzymujemy przywilej pierworództwa brata, ponieważ wierzymy Pierworodnemu Synowi Bożemu, w którego nie chciał uwierzyć naród żydowski, i tak następnie nazywany się Izraelem, to jest widzącym Boga umysłem, ponieważ jedynego Syna Boga, narodzonego dla zbawienia naszego, (oglądamy) oczyma wiary” (Kazanie 9 – o początku Psalmu XIII)

   “Skoro naród żydowski nie chciał przyjść na takie i tak wielkie wesele, król ów posłał sługi swoje na rozstajne drogi (…) Ponieważ więc Żydzi nie chcieli przybyć na tę ucztę weselną, zaproszone zostały wszystkie narody, z których i my pochodzimy, którzy doszliśmy do łaski Chrystusowej. Przecież z wymówieniem się narodu żydowskiego nie mógł pójść na marne tak wielki wysiłek przygotowania uczty weselnej.” (Kazanie 10 – o przypowieści o uczcie weselnej)

   “Nie godziło się aby Syn Boży, którzy stworzył wszystkie narody, zstępował z nieba z powodu tylko jednego narodu, tylko dla jego zbawienia. Podane ono zostało wprawdzie najpierw Żydom, a to dla zasług patriarchów, z których rodu pochodził. Ponieważ jednak wzgardzili darem tak wielkiej łaski, to samo zbawienie, jak mówi Paweł Apostoł Żydom, podarowane zostało różnym ludom i narodom.” (Kazanie 12 – o liście do Rzymian)

   “Nie mury bowiem Jerozolimy zabijały Proroków, albo kamienowały do nich przysłanych, lecz ludzie Synagogi. To oni dawniej zabijali Proroków, oni kamienowali sprawiedliwych. Ale może obecni Żydzi powiedzą, że ich nie można obwiniać za krew Proroków albo zabijanie sprawiedliwych, ponieważ nie było ich w tamtych czasach. Ale, gdy nie wierzą słowom sprawiedliwych lub Proroków o Chrystusie, to jakby i oni sami teraz kamienowali sprawiedliwych i zabijali Proroków. Jakaż bowiem może być większa krzywda dla sprawiedliwych lub Proroków niż ta, gdy nie wierzy się Chrystusowi? A ponieważ Żydzi Jemu nie wierzą, bez wątpienia kamienują sprawiedliwych nie kamieniami z drogi, lecz językiem bluźnierstwa i zabijają Proroków nie mieczem z żelaza, lecz ostrzem przeniewierstwa. Bluźnierstwa bowiem Żydów miotane na Chrystusa to kamienowanie sprawiedliwych i zabijanie Proroków. (…) I dlatego to mówimy, ponieważ widzimy i dzisiaj, że Żydzi prześladują sprawiedliwych i zabijają proroków, ponieważ nie wierzą słowom sprawiedliwych i Proroków o Chrystusie.” (Kazanie 13 – z Ewangelii wg św. Mateusza Jeruzalem co zabijasz Proroków)

   “Słońce nie potrafiło znieść obrazy swego Stworzyciela, dlatego okryło się ciemnościami, żeby nie musiało uczestniczyć w zbrodniach Żydów. Wzdrygało się również słońce na tak wielkie przestępstwo Żydów, więc przywdziało na siebie welon ciemności, jakby szatę żałobną” (Kazanie 17 – na Wielkanoc)

   “Położony został Pan w żłobie, ‘gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie’. Pod gospodę, rozumiemy synagogę, która objęta błędem niewiary nie zasłużyła na przyjęcie u siebie Chrystusa. Słusznie zaś synagoga uważana jest za gospodę, ponieważ jak do gospody różni obcy ludzie zachodzą, ale na krótko, tak i synagoga stała się gospodą wszelkiego rodzaju niewiary i błędów, więc Chrystus tam nie mógł znaleźć miejsca.” (Kazanie 32 – o Bożym Narodzeniu)

   Polubione przez 1 osoba

 4. Właśnie zablokowano mi całego bloga – zastanawiam się czy to przez te komentarze tutaj.

  Odkrył Pan właśnie źródła „tolerancji” i „ekumenizmu”w Kościele. Nazwanie posoborowych zmian żydowskim zniszczeniem Kościoła w pełni uzasadnione, i to wynikło z Pana wypowiedzi. Nie wszyscy to zrozumieli od razu, ale ten, kto to czyni, od razu zorientował się, co wypłynęło na światło dzienne z Pana komentarzami. Mamy co do jednego i jeśli nie wróci Pana blog napiszemy o tym, opublikujemy wszystkie Pana komentarze a jeśli trzeba założymy nowego bloga, żeby to zrobić, jeśliby i naszemu coś się stało. – red.

  Polubienie

   1. Wrzuciłem to na prywatne (tj. nie indeksowane przez wyszukiwarki konto) żeby nie zdjęto. Co do Youtube to wolałbym żeby tam nie publikować, ewentualnie udostępnić tego linka na blogu.

    Polubione przez 1 osoba

 5. Wynikałoby z tego, że SVII z wprowadzaną zmianą nauki były z Kościele wywołane przez infiltrację Żydów. Nostra Aetate wyszło spod ręki księdza o żydowskim pochodzeniu. Potem to co Pan opisał, aż do globalnego panowania – jak widać w instalowanym już otwarcie i nachalnie nowym porządku świata, i przypieczętowania autorytetem Kościoła pasożytnictwa Synagogi nad narodami. Żeby to się miało udać, trzeba było najpierw przejąć urzędy kościelne i dostosować je do urabiania głów prostaczkom. Żeby można było ich okraść i zniewolić pod pozorem katolickiej religii ale żeby nie umieli się bronić z powodu „”nauki Kościoła”: ekumenizmu, i innych „chrześcijańskch” wartości. Idzie postęp Just 447 równolegle z doktoryzacją papieża założyciela okupacji ideologicznej synagogi nad Kościołem i akurat tu ekonomicznym rabunkiem na Polsce.

  Widzi Pan, jak diamenty patrystyczne są komu w hierarchii potrzebne? Po co im Doktorzy Kościoła? Narobią sobie nowych. A wielbicieli partystyki w imię wolności wyznania, tolerancji, jak najlepsi demagody LGBT wyeliminują.

  Niech Pan pisze odwołanie do wordpressa. Niech uzasadnią dlaczego. Standardy społeczności czy co?

  Polubienie

  1. Napisali standardową regułkę że zostały naruszone warunki czyli nie wiadomo co. Mogę przypuszczać z ruchu na stronie ( o ile go sobie odświeżyłem w pamięci, bo dostęp mam zablokowany), że jakiś J-bot znalazł dwie strony z książki o Edycie Stein, które zamieściłem w pdf jako źródło tłumaczenia pełnej wersji jej testamentu duchowego (tego ocenzurowanego przez JPII). Plik wisiał przez kilka lat na serwerze i nikomu nie wadził, ale w końcu przyszła pora na lepsze narzędzia inwigilacji i rządy J-botów nad ludźmi.

   Polubienie

   1. Nie robiliśmy archiwum Pana wpisów, czego bardzo żałujemy. Kilka lat pracy i to doskonałej. Może na polskim bloggerze dłużej pobędzie?

    Myśmy chcieli dzisiaj dodać Pana stronę jako widget u nas, z tytułem „Polecany blog” ale nie wiedzieliśmy jak to zrobić. Zastanawiamy się, czy to nie miało wpływu, bo jak obowiązki nas oderwały od kombinacji przy tym i odeszliśmy na godzinę, gdy wróciliśmy już bloga zablokowano…
    Nie próbowaliśmy tego, ale może się da się założyć alternatywnego bloga, i zaimplementować wszystkie materiały tą samą metodą – importuj.
    Zawsze odkładaliśmy na później przeczytania archiwum Pana pracy, czytaliśmy dopiero od stosunkowo niedawna na bieżąco. Pana archiwum pękało w szwach – choćby dziś odnośnik do judaizmu i JP2. Jeśli to możliwe i zechce Pan prosimy podlinkować nową stronę. Bardzo zachęcamy.

    Polubienie

   2. Poczekam czy przywrócą na razie zero odzewu na dwa zapytania o przyczynę skasowania bloga – jeśli nie ewentualnie wrzucę gdzie indziej. Niestety zablokowali mi dostęp do mediów co oznacza że będę miał trochę pracy z ich odtworzeniem.

    Polubienie

   3. Nie wiem. Działa mi jeszcze jeden blog na wordpress – ad2016.wordpress.com – może tymczasowo tam umieszczę kopię starych wpisów. Dopóki znów jakiś robak-bot nie znajdzie jakiegoś passusu z katolickiego duchownego lub zakonnicy, do którego ktoś starszy i mądrzejszy zastrzegł sobie prawa majątkowe.

    Polubione przez 1 osoba

   4. Odblokowano mi stronę. Komunikat jaki otrzymałem jest taki że jakiś ichni robak wykrył tam spam. Nie mam pojęcia według jakich kryteriów i to jeszcze na stronie w języku polskim. Na wszelki wypadek skopiowałem też media.

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: