Gigantyczna profanacja – ciąg dalszy. Parafia Św. Antoniego Padewskiego w Lublinie profanuje Najświętszy Sakrament.

Po najnowszym poleceniu profanacji Najświętszej Eucharystii, aby forsować Komunię Świętą na rękę, i przez promocję szafarzy świeckich, bandytów – mężczyzn, po raz kolejny i na siłę wprowadza się kobiety rozdające Komunię Świętą.

Takie próby były i owocowały wielkimi protestami w Kłodzku, oraz w kościele rektoralnym – „najmądrzejszego„ biskupa promowanego obecnie przez media toruńskie, ordynariusza częstochowskiego abp. Depo. Próby te wywołały gwałtowny protest wiernych. Lewacy w sutannach, bandyci liturgiczni, postanowili tym razem uderzyć w parafii Św. Antoniego Padewskiego na osiedlu Niepodległości w Lublinie. Ludzie powinni krzyczeć do zdeprawowanej kobiety, która wzięła do ręki Najświętszy Sakrament: zostaw Pana Jezusa! 

Rozpoczyna się promocja zdeprawowanych sióstr zakonnych, które udzielają Komunii Świętej. Nie o to chodzi, że jest dużo czy mało księży. To nie ma znaczenia. Kobiety NIGDY nie miały prawa dotykać Najświętszego Sakramentu. W tej parafii jednak na plebanii byli księża, którzy powinni rozdawać Komunię Świętą a nie wstawiać zdeprawowaną kobietę na swoje miejsce, żeby profanowała Najświętszy Sakrament i przez to deprawowała serca dzieci i młodzieży.

Czy nie ma obrońców, mężczyzn katolickich, którzy zapytają proboszcza, czy nie jest przypadkiem żydomasonem w sutannie?

Jeżeli ludzie nie wyrażą sprzeciwu, nie okażą oporu wobec tego liturgicznego bezprawia, jeśli nie będą bronić Pana Jezusa, niech się nie dziwią, że przeciwnicy Kościoła niszczą świętości. Niech się nie dziwią, że bandyci wewnątrz Kościoła niszczą sacrum. Jest to łamanie sumień przede wszystkim dzieci, które widząc takie obyczaje, niekatolickie i niepolskie, po tych i innych zgorszeniach do Kościoła już nie wrócą.

Co na to biskup diecezji? Metropolici lubelscy od lat są wrogami katolickiej Wiary, polskich obyczajów, i katolickiej moralności. Takich kapłanów, jak Ks. prof. Stanisław Koczwara i Ks. prof. Tadeusz Guz usuwa i prześladuje się dla Synagogi Szatana, a promuje niedouczone, nadęte pychą, zdeprawowane kobiety w habitach i agentów judeoprotestantyzmu, lewaków w sutannach i habitach. Mamy nadzieję, że w diecezji lubelskiej znajdą się kapłani, którzy dołączą do obrony czci Najświętszego Sakramentu.

Zwracamy się z prośbą do katolickich mężczyzn i kobiet w parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Lublinie, aby obronili Pana Jezusa przed profanacją i przypilnowali, aby bandyci liturgiczni, w tym uzurpatorka w habicie zakonnym,  otrzymali stosowne kary. Nie godzimy się na podmianę Wiary i obyczajów katolickich na judeoprotestanckie fałszywki liturgiczne i protezy zastępujące prawdziwą Wiarę. Jeżeli w tej parafii są wierzące w Boga kobiety katoliczki, będą wiedziały, co zdeprawowanej zakonnicy powiedzieć. Czy zakonnice uzurpują sobie prawo przywdziewać godność, po którą nie sięgnęła Najświętsza Matka Pana Jezusa? Szykują się do bycia pogańskimi kapłankami? Czy to jeszcze katolicki kościół, czy kościółek Pachamamy?

Wzywamy wszystkich Katolików w Polsce i za granicą, parafian parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie-który dłużej nie będzie mógł być patronem parafii, w której profanuje się Najświętszy Sakrament-aby bronili Chrystusa przed profanacją. 

Prosimy o bojkot zgromadzenia zakonnic, które posługują w tej parafii i wstrzymanie się od jakichkolwiek ofiar do usunięcia powstałego zgorszenia. Te bandyckie czyny od nas, Polaków i katolików wymagają ekspiacji i wynagrodzenia za poniżenie Najświętszego Sakramentu.

Prosimy podpisywać i rozpowszechniać apel do Metropolity Lubelskiego, ks. Abp. Stanisława Budzika o powstrzymanie profanacji i ukaranie winnych tej pogańskiej praktyki: Protest wobec profanacji Najświętszego Sakramentu w Lublinie.

 

 

12 myśli na temat “Gigantyczna profanacja – ciąg dalszy. Parafia Św. Antoniego Padewskiego w Lublinie profanuje Najświętszy Sakrament.

Dodaj własny

   1. Postawy sedewakantystycznej (mowa o sedewakantystach AD 1958, bo mamy jeszcze sedewakantystów AD 2013) o tyle nie rozumiem, że zarzucają oni przeciwnikom, który określają mianem R&R (ang. recognise and resist), gallikanizm. Tymczasem to co sami uprawiają można uznać jako super-gallikanizm tj. ich postawa zakłada pogląd że papież Kościołowi w ogóle nie jest potrzebny (w przeciwnym razie po ponad 50 latach dawno już by papieża, uznając że Urząd Piotrowy wakuje, w ten czy inny sposób wybrali – pogląd iż nie ma żadnego ważnie wybranego kardynała więc nie można wybrać papieża, który ktoś mi kiedyś podniósł – jeśli tak to w praktyce już do końca świata nie mamy co liczyć na papieża – jest tak irracjonalny że szkoda go dyskutować)

    Polubione przez 1 osoba

   2. Co musi się stać, aby ustała codzienna Ofiara?
    Jeśli stało się to w południe 27 października 2019* na ołtarzu papieskim nad grobem Świętego Piotra Apostoła z inicjatywy Jorge Apostaty, to wówczas akty sprzedawania przez zakonnice opłatków wigilijnych pod chórem i rozdawanie opłatków w prezbiterium mają tę samą wagę.
    *1260 dni upłynie 8 kwietnia 2023, w Wielką Sobotę.

    Polubienie

 1. Myli się Pan nie jestem reprezentantem sedewakantyzmu lefebryzmu, czyli fałszywej opozycji do antykościoła Novus Ordo. Jeżeli chodzi o sedewakantyzm to ma Pan jak najbardziej rację w dodatku podobnie jak lefebryści wyświecają kapłanów bez mandatu Stolicy Apostolskiej. Bractwo po heretycku naucza, iż papież może błądzić w sprawach dotyczących wiary moralności i dyscypliny, a więc można mu się sprzeciwiać. Papież nie może dopuszczać się aktów apostazji i głosić błędnej nauki potępionej przez nieomylne magisterium jako heretyckiej, byłoby to bluźnierstwem przeciwko Duchowi Św. zarzucaniem mu kłamstwa.W świetle nauki Kościoła katolickiego papież nie może popaść w herezję:
  „I rzekł Pan: Symonie, Symonie! oto szatan pożądał was, aby przesiał jako pszenicę;Alem Ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja: a ty niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoję.”Biblia Jakuba Wujka
  Komentarz Kościoła do Pisma: 32.Jam prosił za tobą. Dwa wielkie przywileje uprosił tu Chrystus Piotrowi: jeden, aby wiara jego i namiestników jego nigdy nie ustała na stolicy jego. A drugi, aby on potwierdzał bracią swą, apostoły i biskupy: co też zawsze czynili Piotrowi następnicy rzymscy Papieżowie.O pierwszym przywileju tak Lucius pierwszy Papież i męczennik pisze. In epist.1, ad episc. Hispan. et Galliae. Kościół, prawi, rzymski jest apostolski, i matka wszech kościołów: który od sznuru nauki apostolskiej nigdy nieustąpił, ani heretyckimi nowinami nigdy się nie uwiodł. Bo mu to sam Pan obiecał mówiąc:Jam prosił za tobą, aby wiara twa nie ustała. I Bernat ś. dla tego, mówi, kwestye o wierze mają być do stolice apostolskiej odnoszone, iż tam wiara ustać nie może, wedle tej obietnice Pańskiej.Co też przed nim wyznał Cyprian ś. mówiąc: iż błąd około wiary nigdy nie miał przystępu do stolicy Piotrowej. O wtórym zaś Theophilaktus, chocia Greczyn, mówi, wykładając te Pańskie słowa: Iż cię mam za książę innych uczniów moich, potwierdzajże drugich. Bo to na cię należy, któryś po mnie jest opoką i fundamentem kościoła mego. A Innocentius III. Przeto, mówi, większe sprawy kościelne, zwłaszcza które się o wierze, mają być do stolice Piotrowej odnoszne, iż sie Pan za nim modlił, aby wiara jego nie ustała. Bernar.epist.190.Cypr.epist.55.Theophil.in Luc.21. Innoc. in epist. ad Episc.Arelat

  Mamy też zgodne świadectwo wszystkich Ojców i Doktorów, że na końcu czasów Kościół zejdzie jak na początku swego istnienia do podziemia i będzie się wydawało, że zginął. A więc musi być zachowana sukcesja apostolska, czyli możliwość wyboru albo ważnie wybrany papież, który nie jest znany ogółowi publicznemu. Taki papież może być papieżem wątpliwym (chociaż wcale niekoniecznie, brak dokumentów na ten temat), do czasu kiedy publicznie zostanie wykazne, że wybór został dokonany zgodnie z obowiązującym prawem. Aby nastały do tego odpowiednie warunki musi być stworzona odpowiednia sytuacja polityczna, a więc powrót do monarchii katolickiej. Na temat Wielkiego Monarchy i odbudowy Kościoła polecam poczytać u Bartłomieja Holzhauser. W każdym razie żadna z grup, które wymieniłem, nie jest katolicka. Jednak nie zmienia to faktu, że prawdziwy Kościół katolicki musi istnieć zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa do skończenia świata.

  Polubienie

  1. Pogląd że osoba będąca papieżem, nawet aktem swej wolnej woli, nie może dopuścić się apostazji ani głosić herezji (tu mamy problem – kto oceni że jest to herezja a nie stwierdzenie bliskie herezji, woniejące herezją albo będące błędem), stanowi, niezależnie od odnowienia starego sporu między jezuickimi molinistami a dominikanami powołującymi się na tomizm (który to spór sam w sobie jest b. interesujący choćby z uwagi na fakt iż dotyka fundamentalnej kwestii w relacji Bóg – człowiek tj. wolności człowieka) , ekstrapolację zdefiniowanego przez Piusa IX dogmatu o nieomylności Papieża w sposób przypominający tezę z dokumentu Dictatus papae Grzegorza VII („Quod Romanus pontifex, si canonicae fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus…” – tj papież staje się bez wątpienia święty z momentem kanonicznego wyświęcenia na urząd dzięki zasługom św. Piotra), sfalsyfikowaną przez rzeczywistość Jana XII czy Aleksandra VI. Jest to ekstrapolacja nieuprawniona i sprzeczna z tym co Następcy św. Piotra sami o sobie mniemali np. patrząc na przysięgę zamieszczoną w Liber Diurnus Romanorum Pontificum („Unde et districti anathematis interdictioni subjicimus, si quis unquam, seu nos, sive est alius, qui novum aliquid praesumat contra huiusmodi evangelicam traditionem, et orthodoxae fidei Christianaeque religionis integritatem…” – „Dlatego bez żadnego wyjątku, poddajemy najsurowszej karze anatemy każdego, czy to Nas samych czy kogokolwiek innego, kto ośmieliłby się powziąć coś nowego, co byłoby w sprzeczności z tą ewangeliczną Tradycją oraz integralnością ortodoksyjnej Wiary i religii chrześcijańskiej…”). Oczywiście, jak nauczał Innocenty III w swoich kazaniach o Urzędzie Piotrowym w wypadku herezji czyli duchowego cudzołóstwa papież traciłby urząd, choć Innocenty III nie przesądza w jaki sposób Kościół (który jest organizacją widzialną) ma ogłosić że piastun Urzędu Piotrowego popadł w herezję i w ten sposób sam się osądził.

   Co do „papieża wątpliwego” – proszę sobie spojrzeć na dostępne w pdf w Internecie roczniki Stolicy Apostolskiej z XIX w. (Notizie per l’Anno będące poprzednikiem Annuario Pontificio) znajdzie Pan tam np. w wykazie papieży B. Cosę czyli… Jana XXIII z XV w. Natomiast, jeśli dobrze rozumiem, Pan ma na myśli nie papieża wątpliwego (tj. co do którego istnieje spór czy został ważnie wybrany albo czy nie utracił urzędu) lecz „papieża anonimowego”. A to rzecz sprzeczna z zasadą widzialności Kościoła, dlatego w dziejach niespotykana – i niezgodna z cytatem z Pisma Św., na który Pan się powołuje, zgodnie z którym jedną z zasadniczych funkcji Urzędu Piotrowego jest utwierdzanie braci w wierze. To niemal tak jak modernistyczny „anonimowy” Lud Boży pozostający poza Kościołem widzialnym ale do niego przynależny.

   Polubienie

 2. Możemy stwierdzić na podstawie katolickiego nauczania: np. wolność sumienia jest herezją, publiczne całowanie koranu albo odznaczenie najwyższym orderem papieskim zarezerwowanym tylko dla katolików antykatolika Bismarcka przez antypapieża Leona XIII było aktem apostazji (złamaniem pierwszego przykazania). Nie interesują nas prywatne spory i opinie, ale nauka katolicka zgodna z PŚ wszystkimi Ojcami Kościoła w dodatku poparta papieskim nauczaniem, które katolik ma obowiązek przyjąć pod groźbą wykluczenia ze społeczności wiernych i utratą wiecznego zbawienia:

  „Papież, będący jawnym heretykiem AUTOMATYCZNIE (PER SE) przestaje być papieżem i głową Kościoła, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem (katolikiem) oraz członkiem Kościoła. Z tego powodu może on być sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką WSZYSTKICH OJCÓW KOŚCIOŁA, którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję”. (św. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice II, 30).

  „Papież, który przez herezję odłączyłby się od Kościoła, przestałby zatem przez SAM TEN FAKT być głową Kościoła. Nie mógłby być heretykiem i pozostawać papieżem, ponieważ, skoro jest poza Kościołem, to nie może dzierżyć kluczy Kościoła”. – Summa Theologica

  „Tym bardziej nie może się rzymski papież chlubić, ponieważ może być SĄDZONY PRZEZ LUDZI – A RACZEJ, MOŻNA WYKAZAĆ, ŻE JUŻ ZOSTAŁ OSĄDZONY, jeśli «utraci swoją właściwość» popadając w herezję; gdyż ten, kto nie wierzy już został osądzony” (Papież Innocenty III (1198 – 1216), Sermo 4: In Consecratione, PL 218, 670).

  ‘’§ 6. Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś biskup, a nawet pełniący obowiązki arcybiskupa, patriarchy, albo prymasa, czy też kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, albo jak to zostało wyżej powiedziane legat, czy też papież rzymski przed dokonaniem jego wyboru do godności kardynała, albo przed wyniesieniem go do godności papieskiej odpadł od wiary katolickiej, albo popadł w jakąkolwiek herezję, wówczas wybór albo wyniesienie tej osoby, nawet dokonane w zgodzie i jednomyślnie przez wszystkich kardynałów będzie żadne, nieważne i próżne. Wybór ten bądź wyniesienie nie może być także uznane, ani nie uzyska ważności czy to na drodze przyjęcia obowiązków, ani przez konsekrację, ani przez objęcie władzy i zarządu wynikających z urzędu, ani przez rzekomą koronację papieską, ani przez uroczyste oddanie czci, ani przez wyrażenie powszechnej obediencji, w żadnym czasie, ani w żadnym razie nie może być uznane za zgodne z prawem. Ponadto taka osoba, awansowana do godności biskupa, arcybiskupa, patriarchy albo prymasa, czy też wybrana do godności kardynała, albo obrana na papieża nie uzyska żadnej zdolności do sprawowania władzy czy też w sprawach duchownych, czy też świeckich, nie może być traktowana, że władzę tę posiada, ale wszystkie razem i każda z osobna z wszelkich wypowiedzi, czynów, działań i decyzji dokonanych przez tę osobę, oraz następstwa tych aktów będą pozbawione wszelkiej mocy, nie będą mieć żadnego znaczenia, ani nie będą dla nikogo normą prawa. Prócz tego wszystkie razem i każda z osobna z osób wyniesionych i awansowanych w taki sposób do swych godności, mocą samego faktu, bez żadnego dokonanego w tej kwestii ogłoszenia będą pozbawione wszelkich godności, miejsc, zaszczytów, tytułów, władzy, urzędów i mocy, nawet gdyby wcześniej nie odpadły od wiary, bądź nie wpadły w herezję, czy też nie popadły w stan schizmy, ani jej nie wzbudziły, czy też nie zostały pochwycone na takim uczynku.” papież Paweł IV (1555 – 1559) BULLA CUM EX APOSTOLATUS

  Dokumentu Dictatus Papae ma nie do końca wyjaśnione pochodzenie. Został sporządzony w formie prywatnej notatki nieprzeznaczonej do publikacji „ujawnionej” w 2012 roku. Co do opinii papieża nieznanego na forum publicznym (o którym się nie mówi w środkach masowego przekazu), ale tylko pewnej grupie ludzi(chrześcijan) to wcale nie jest ona sprzeczna z nauczaniem. Ja nie wykluczałbym takiej możliwości w wyjątkowych okolicznościach, czyli obecnych czasach przypominających czasy pierwszych chrześcijan:

  ”Wszyscy wyznajemy z Bellarminem, że lud Rzymu, na krótko przed końcem świata, powróci do pogaństwa i wygna papieża.” Jezuita Erbermann

  ”Rzeczy te powinny byc rozumiane jako odnoszące się do miasta Rzymu, nie tego które istnieje obecnie ani tego które istniało w przeszłości, ale do tego które istnieć będzie przy końcu świata.Wówczas bowiem miasto Rzym powróci do swej dawnej chwały, a także do swego bałwochwalstwa oraz innych grzechów, i stanie się takim jakie było za czasów św. Jana, za rządów Nerona, Domicjana, Decjusza etc. Albowiem z chrześcijańskiego stanie się ono na powrót pogańskim. Wygna papieża rzymskiego oraz pozostających przy nim wiernych.” Cornelis a Lapide

  „Kościoły będą zawodzić wielkim lamentem, bo nie będzie już więcej składania ofiary, ani kadzidła, ani oddawania czci, które by było miłe Bogu. Święte budowle kościołów będą niczym rudery, a drogocenne ciało i krew Chrystusa będą wówczas niedostrzegalne; liturgia zaniknie; ustaną śpiewy psalmów; czytania Pisma Świętego nie będą więcej słyszane. Na ludzi spadną ciemności, żałoba i nieszczęście”. Kościół będzie wówczas rozproszony, wygnany na odludzie i będzie przez jakiś czas, jak to było na początku, niewidzialny, ukryty w katakumbach, w jaskiniach, w górach, schowany w ukryciu; na pewien czas będzie zmieciony, jak już był, z oblicza ziemi. Takie jest powszechne świadectwo Ojców pierwszych wieków”.Św Hipolit Dzieło o Końcu Świata

  Odnośnie do widzialności kościoła to należy jeszcze wyjaśnić na podstawie katolickich źródeł (których niestety brak), kiedy ona jest spełniona. Z braku laku posłużę się podręcznikami ks. Tylki i Sieniatyckiego:

  „Widzialnym jest Kościół katolicki, jeśli te elementy, które z ustanowienia Chrystusa tworzą istotę Kościoła jako społeczności religijnej, PODPADAJĄ POD ZMYSŁY, tak, że z nich rozum może łatwo poznać, iż jest to rzeczywiście jedna społeczność religijna, odrębna od wszystkich innych, istotę Kościoła tworzą, jak już mówiliśmy członkowie Kościoła, wyznanie jednej wiary, te same dla wszystkich środki zbawienia, a przede wszystkim jedna najwyższa władza”.Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Ks. Dr. M. Sieniatycki,

  „Chrystus Pan, ustanawiając Kościół, zbudował go na „opoce”, to jest na Piotrze Apostole, oddał Apostołom władzę nauczania, sprawowania Sakramentów świętych i rządy nad wiernymi. Otóż nie tylko osoby Apostołów, ale też ich rządy były czymś widzialnym, odbywały się w świecie „zewnętrznym”, DLA ZMYSŁÓW PRZYSTĘPNYM; a więc był to Kościół widzialny”.Dogmatyka katolicka część ogólna, Ks. Jacek Tylka

  Polubienie

  1. Cytowane wyżej opinie teologów przyznają zatem że osoba pełniąca urząd papieski może popaść w herezję i wówczas zostaje osądzona. Pozostaje kwestia w jaki sposób formalnie ów osąd (tj. stwierdzenie że miała miejsce herezja a nie propozycja błędna / szkodliwa dla pobożnych uszu / woniejąca herezją czy bliska herezji) Kościół ma wyrazić, bo przecież nie wystarczy że wyjdzie Pan X – bloger internetowy czy O. Y – ksiądz z jakiejś sedewakantystycznej wspólnoty i oświadczy że tak jest. Problemem jest że nikt dziś takiego osądu nie wyraża, bo logicznym następstwem takiego osądu musiałby być wybór nowego papieża. A poza prywatnymi inicjatywami w tym zakresie tutaj panuje cisza.
   Dokument Dictatus papae to jeden z najstarszych dokumentów kościelnych zachowanych w archiwach Watykanu. Znalazł się w zbiorze dokumentów z czasów pontyfikatu Grzegorza VII (Registrum epistolarum) pod datą 1075 na początku listów papieskich skierowanych do biskupa Lodi. Nie chodzi o to czy stanowi on część Magisterium czy nie (bo rzeczywiście nie był publikowany jako oficjalne Magisterium, choć podobne tezy pojawiały się we współczesnych zbiorach prawa kościelnego – por. np. zbiór kard. Deusdedita z roku 1087 – https://archive.org/details/deusdeditcardin00canogoog/page/n112 poz. CVIII), lecz o to że część sedewakantystów i ludzi, którzy określają się dziś jako „katolicy integralni” (przy czym, przyznaję, nie za bardzo wiem co się pod tym kryje poza poglądem że nie ma od dawna papieża w Rzymie – może gdzieś jest ale nie wiadomo gdzie, bo się nie ujawnia, więc czekamy ad calendas Graecas aż się – deus ex machina – ujawni), formułuje tezy zbliżone do tez z tego dokumentu tj. równie przeczące zdrowemu rozsądkowi.

   Polubienie

  2. Co do widzialności Kościoła to, cytując wspomniany podręcznik – jak rozumiem przyznaje Pan że skoro w jej skład wchodzą Wiara, Sakramenty (środki zbawienia) i najwyższa Władza (Następca św. Piotra), to nie możemy mówić o „papieżu anonimowym” vel ukrytym, bo jest to logicznie sprzeczne z powyższym w tym z zwłaszcza z widzialnością rządów, o której pisze ks. Tylka.

   Polubienie

 3. Nie opinie, ale oficjalne nauczanie Kościoła, na które powołują się wyżej przytoczeni autorzy cytatów (teolodzy i papieże).

  „Pozostaje kwestia w jaki sposób formalnie ów osąd (tj. stwierdzenie że miała miejsce herezja a nie propozycja błędna / szkodliwa dla pobożnych uszu / woniejąca herezją czy bliska herezji) Kościół ma wyrazić.”

  Prywatnych inicjatyw?? Zamiast stosować talmudyczne sofizmaty, czytaj Pan powyższe ustępy; Ipso facto, czyli przez sam fakt dopuszczenia się jawnej herezji bez żadnego orzeczenia Kościoła. Nauczanie sekty Novus Ordo, która Kościołem katolickim z całą pewnością nie jest to herezje potępione przez nieomylne Magisterium. Próbuje się nam wmawiać, że heretycy apostaci, którzy prowadzą dusze na potępienie i wielokrotnie modlili się do „wspólnego boga” to prawowici następcy Apostołów – takie twierdzenie jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Św.

  Dictatus Papae nie jest żadnym dowodem do podważania nieomylności to odręcznie sporządzona notatka. W dodatku nie wykazano, kto tak naprawdę był jej autorem i tylko przypisuje się ją Grzegorzowi VII. Po drugie dokument nie zawiera żadnych błędów – papieża (ze względu na pełniony urząd) tytułuje się Ojcem Świętym!

  Reszta to negowanie nauczanie Kościoła obietnicy Jezusa Chrystusa odnośnie do Piotra i jego następców. Na wszystkie Pańskie końcowe uwagi jest odpowiedź w moim poprzednim wpisie – powszechne świadectwo Ojców pierwszych wieków.

  Polubienie

 4. @VRS Czy do istoty bycia papieżem należy rozdawanie odznaczeń ludziom świeckim? Z ogólnej wiedzy nie tylko Leon XIII dawał odznaczenia tym Polakom, którzy później okazali się masonami niszczącymi Kościół (na przykład członkowie loży P2), czy należałoby to bardziej zaliczyć do mody epoki bądź działalności politycznej papieża jako władcy. Dobrze by było oczywiście, żeby papież i w tym względzie, jako organ przyznający nagrody się nie mylił. Jednakże jeżeli się pomylił, czy to dyskwalifikuje papieża jako papieża?

  Taki był styl epoki, taka moda, że duchowni, księża, kapłani, prałaci, kardynałowie a może i papieże, którzy być może należeli do masonerii nigdy bezpośrednio nie podważali dogmatów Wiary katolickiej.

  Dzisiaj byle księżulek po modernistycznej zawodówce „na księdza” rości sobie prawo do zmiany dogmatów i obyczajów katolickich i skwapliwie to czyni przy każdej okazji.

  Żydów w sutannie zdradza buta i bezczelność w niepohamowanym niszczeniu Liturgii, Wiary i obyczajów katolickich, czego przykład mamy w powyższym artykule.

  Polubienie

 5. @Święta Tradycja versus ocean przeciwności
  Antypapież Leon XIII celowo milczał, gdy wysoko postawieni członkowie amerykańskiego duchowieństwa byli uczestnikami pierwszego Światowego Parlamentu Religii, 11 września 1893 r. A nawet czekał dwa lata i tydzień, zanim w końcu wydał, nie potępienie czy ekskomunikę, ale apel wzywający do umiaru, stwierdzając, że zasadniczo byłoby lepiej, gdyby katolicy nie brali udziału w jego obradach. Nie wspomniał ani słowem, że prawo Boskie przewiduje karę ekskomuniki ipso facto za udział w heretyckich zgromadzeniach.
  Na sesji otwierającej Parlament prezbiteriański „wielebny” Barrows oświadczył:
  ”Dzisiaj spotykamy się razem jako ludzie, dzieci jednego Boga. Nie jesteśmy tutaj jako baptyści i buddyści, katolicy i konfucjaniści, parsowie i prezbiterianie, metodycy i muzułmanie; jesteśmy tutaj jako członkowie Parlamentu Religii… ”
  https://katolikintegralny.wordpress.com/2019/08/30/herezja-antypapieza-leona-xiii-zawarta-w-encyklice-rerum-novarum/

  Wojtyliańskie herezje wolności sumienia w encyklice Mistici Corporis Christi antypapieża Piusa XII i jego odstępstwo:
  „Jeśli bowiem członki naszego ciała śmiertelnego nabierają siły i żywotności drogą systematycznych ćwiczeń, tedy zachodzi to w stopniu o wiele wyższym w społecznym Ciele Jezusa Chrystusa, w którym każdy członek zażywa WŁASNEJ OSOBISTEJ WOLNOŚCI SUMIENIA i SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA.”

  https://katolikintegralny.wordpress.com/2019/08/26/rzecz-o-tym-jak-antypapiez-pius-xii-zezwolil-na-poganskie-praktyki-zabronione-przez-kosciol/

  W 1930 r. Antypapież Pius XI wydał oświadczenie na korzyść eugeniki:
  ”To, co jest twierdzone na korzyść „wskazania” społecznego i eugenicznego, może i musi zostać zaakceptowane, pod warunkiem stosowania zgodnych z prawem i uczciwych metod w odpowiednich granicach; ale pragnienie przedstawienia opartych na nich powodów zabijania niewinnych jest nie do pomyślenia i sprzeczne z Boską zasadą zawartą w słowach Apostoła: Niedopuszczalne jest czynienie zła, by wynikło z niego dobro ”.Antypapież Pius XI, Casti Connubii, 1930
  W tym przerażającym subtelnym tchnącym modernizmem akapicie Casti Connubii Pius XI mówi nam, że należy zaakceptować eugenikę, ale nie rozszerza swojego twierdzenia aby dokładnie określić co uważa za zgodne z prawem w tym względzie. Jest to niebezpieczne nauczanie, które zostanie później wypaczone jeszcze bardziej przez Antypapieża Piusa XII.

  Proponuję zapoznać się z tematem heretyckich kłamstw antypapieża Piusa XI na temat Św Jozafata Kuncewicza o tym jak zdradził powstańców Cristero w Meksyku nakazując im złożyć broń kiedy wygrywali wojnę z rządem masona Moraleza
  W 1929 r. podpisał z Mussolinim konkordat i traktat laterański i nazwał go „człowiekiem wysłanym przez Opatrzność”, a jego ogłoszenie zawiera subtelne dowody programu masońskiego:
  Pius XI, Quinquagesimo Ante , 1929, nr 10:
  „… I wszyscy katolicy, zarówno Włosi, jak i obcokrajowcy, zdali sobie sprawę, że wkrótce rozpocznie się NOWA ERA i NOWY PORZĄDEK”.

  Odnośnie „papieża” heretyka:

  Św. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30:

  „Niechrześcijanin nie może być w żaden sposób Papieżem, jak sam Kajetan przyznaje. Powodem tego jest to, że nie może być głową tego, czego nie jest członkiem; ten, kto nie jest chrześcijaninem, nie jest członkiem Kościoła, a jawny heretyk nie jest chrześcijaninem, jak jasno naucza św. Cyprian (por. lib 4, epist. 2), św. Atanazjusz (Scr. 2 cont. Arian.), św. Augustyn (lib. de great. Christ. cap. 20), św. Jerzy (przeciw Luciferowi) i inni, dlatego jawny heretyk nie może być papieżem”.

  „Papież, będący jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem oraz członkiem Kościoła. Z tego powodu może być on sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich Ojców [Kościoła], którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję”.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: