Dla niespodziewanej śmierci pomocne. Duchowe oświadczenie na godzinę śmierci.

W Imię Trójcy Przenajświętszej, Oyca † Syna † i Ducha † Świętego, Ja (mianując swoje imię) oświadczam przed Najświętszym Majestatem Twoim, w Trójcy Świętej jedyny Boże, y przed Najchwalebniejszą Boga–Rodzicą Panną Maryją i przed Aniołem moim Stróżem, y przed Wami, Patronami y Opiekunami życia mojego doczesnego y przed wszystkim Dworem Niebieskim opowiadam się i oświadczam, że z duszy pragnę i życzę sobie w Wierze Świętej Katolickiej Rzymskiey umierać, y to mizerne życie kończyć.

Oświadczam się teraz, i na godzinę ostatnią zejścia mego, że wierzę w to wszystko, cokolwiek Kościół Święty Rzymski do wierzenia podał.

Brzydzę się teraz i do ostatniey godziny życia mego wszystkiemi odszczepieństwy, zabobonami i wymysłami czartowskiemi, od Kościoła Świętego potępionemi, y dziękuję Odkupicielowi memu, że mi dał uznać prawdziwą Wiarę y swego Świętego Imienia chwałę, w którey że do ostatniego momentu i tchnienia życia mego, pomnażać mię będzie, nic nie wątpię, y owszem mocno ufam, że przez słodkie zasługi jego, wiecznych dobieżę rozkoszy.

Wyznawam dobrowolnie, żem dotąd nie według przykazania Boskiego i powołania mego żyła, znam się, żem wszystko życie moje na obrazie Boskiej strawiła y codziennie złości przyczyniła.

Żałuję serdecznie za wszystkie obrazy śmiertelne y powszednie, przeciw Stwórcy i bliźniemu memu popełnione, i z natchnienia Boskiego dobre uczynki opuszczone.

Pragnę serdecznie , aby mi mój słodki Odkupiciel, teraz y zawsze, wszystkie życia mego sprośności, na pamięć przyniósł, y za nie serdecznego udzielił mi żalu, y skuteczne ich obrzydzenie we mnie sprawił.

Żałuję teraz y w godzinę śmierci, że grzechów moich niezliczonych nie pamiętam liczby, którebym przez pokorną opłakała skruchę.

Żałuję, że gdym tak wielekroć od Pana mego do łaski przyjęta była, y odpuszczenie zbrodni moich otrzymała; tedym zaraz w insze y gorsze y cięższe upadła.

Wyznawam jawnie, iż wszystkim moim nieprzyjaznym, dla miłości mego Jezusa, wszystkie krzywdy y urazy, którem lubo językiem, lubo uczynkiem od nich poniosła, całe odpuszczam. Obiecuję także wszystkim, moim bliźnim, którychem na sławie, na dobrach ukrzywdziła, y jakimkolwiek sposobem obraziła, rozgniewała, nagrodzić, których y na ten czas o przebaczenie łaskawie proszę.

Oświadczam, że nie tylko godziny, ale y jednego momentu żyć nie pragnę, tylko dotąd, póki się Stwórcy, y Odkupicielowi memu podoba, w czym się cale z wolą Jego Przenajświętszą zgadzam.

Oświadczam, że bez wszelkiej desperacyi, bez wątpliwości o Wierze Świętej, bez próżney chwały dobrych uczynków, jeśliby się jakie we mnie znajdowały, y czart mi je na pamięć przywodził, chcę y pragnę umierać.

Na koniec oświadczam, że (jako się wiele przydaje) gdybym ciężkością choroby, stracenie zmysłów, chytrością czartownika, uwiedziona, temu przedsięwzięciu memu sprzeciwiła się kiedy, y od Wiary Świętey prawdziwey odstąpiła, y co opacznego, nie tylko uczynkami, mową wyraziła, ale y sercem pomyśliła (czego mię strzeż dobry Jezu) tedy to wszystko teraz rewokuję (usprawiedliwiam, tłumaczę – przyp. red.) y że to nie z dobrego umysłu, y woli mojej pochodziło, oświadczam się, oświadczam.

To tedy wyznanie y oświadczenie moje w ręce Twoje Przenajświętsza Rodzicielko Boża, oddaję y tę ostatnią wolę moją opiece Twej Macierzyńskiey ofiaruję, pokornie Cię prosząc Matko Miłosierdzia, abyś w godzinę zeyścia mego, tę moją rezygnacyję do Syna Twego, y Sędziego mego strasznego wniosła, y mnie silną Patronką na ten czas stanęła, z jednego westchnienia Twego serdecznego z onych wielu, któreś pod Krzyżem Bolesna Matko, stojąc, wycierpiała, na ulżenie na ten czas strapionego ducha mego udzieliła, y struchlałego, y zewsząd bojaźnią otoczonego, posiliła.

Amen.

240px-El_tránsito_de_San_José_(boceto)_por_Francisco_de_Goya

Ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może.„ (1760r.) Pisownia nieznacznie uwspółcześniona przez Administrację.

Jedna myśl na temat “Dla niespodziewanej śmierci pomocne. Duchowe oświadczenie na godzinę śmierci.

Dodaj własny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: