Droga życia.

Prawodawca Mojżesz powiedział do Izraelitów: Oto stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci, i dodał: Wybierz życie, abyś żył. Prorok Eliasz także powiedział do ludu: jak długo jeszcze będziecie się chwiać na obie strony? Jeżeli Bóg jest Panem, to idźcie za Nim! Słusznie też powiedział Pan: Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Zatem i my, idąc za naszym Nauczycielem, Chrystusem, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących, musimy stwierdzić, że są dwie drogi: droga życia i droga śmierci. Nie mają one ze sobą nic wspólnego, a raczej są całkowicie od siebie oddzielone. Droga życia jest zgodna z naturą, droga śmierci pochodzi z zewnątrz, gdyż śmierć istnieje nie z woli Boga, ale wskutek knowań nieprzyjaciela.

Moralne upomnienia przykazań Pańskich zgodne z dawnym nakazem Bożych praw; zakaz gniewu, zabójstwa, zepsucia, cudzołóstwa i wszelkich zakazanych praktyk sodomickich.

Pierwsza jest droga życia. Jest to droga ustanowiona przez Prawo:

Miłuj Pana Boga z całego serca, z całej duszy; On jest jeden i jedyny, a poza Nim nie ma innego,

bliźniego zaś miłuj jak siebie samego, oraz: Czego nie chcesz, aby ci ktoś robił, i ty nie rób drugiemu, to znaczy: Czym sam się brzydzisz, nie czyń tego drugiemu.

Błogosławcie tym, którzy was prześladują, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Jakaż dla was wdzięczność, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią? Wy zaś miłujcie tych, którzy was nienawidzą a wówczas wroga mieć nie będziecie.

Nie będziesz nienawidził nikogo – powiada – ani Egipcjanina, ani Idumejczyka, wszyscy bowiem są stworzeniami Boga. Nie unikajcie więc fizycznie osób, ale zamysłów złych ludzi.

Unikajcie żądz cielesnych i światowych. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi, nie dlatego, żeby obrona była czymś złym, ale że cierpliwość cenniejsza. Mówi bowiem Dawid: Czy wyrządziłem zło tym, którzy się na mnie mścili?

Jeśli ktoś zmusza cię, abyś szedł z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące, a temu, kto zechce się z tobą prawować i wziąć twoją szatę, oddaj i płaszcz, i nie żądaj zwrotu od tego, kto bierze twoje.

Daj temu, kto cię prosi, i nie zamykaj rąk przed tym, kto chce pożyczyć od ciebie, mąż sprawiedliwy bowiem lituje się i pożycza. Ojciec pragnie, aby wszyscy otrzymywali, skoro sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i nieprawych. Wszystkim więc wypada dawać z plonów swej pracy: Czcij Pana – powiada – owocami swych sprawiedliwych trudów. W szczególny sposób jednak należy wspomagać świętych.

Nie będziesz zabijał, to znaczy nie zamordujesz człowieka podobnego do ciebie, gdyż w ten sposób zniszczyłbyś to, co dobrze zostało uczynnione. Nie każde zabójstwo jest złem, złem jest tylko zabójstwo niewinnego, ale zabicie przestępcy leży w gestii władzy.

Nie będziesz cudzołożył, gdyż cudzołóstwo jest rozerwaniem jednego ciała na dwie części. Będą dwoje – powiada – w jednym ciele. Męża i żonę łączy natura, zgoda, jedność, wola, życie, sposób postępowania, różni zaś wygląd zewnętrzny i liczba, (czyli że są dwoje).

Nie będziesz uwodził chłopców, gdyż grzech pochodzący z Sodomy sprzeciwia się naturze, a miasto to złupił ogień zesłany przez Boga. „Taki jest przeklęty, a lud powie: Amen, amen”.

Nie będziesz czynił rozpusty: Nie będzie – powiada – rozpustnika wśród synów Izraela.

Nie będziesz kradł. W Izraelu ukamienowano i zabito Akana, który popełnił kradzież w Jerycho, a Gechazi, który dopuścił się kradzieży i skłamał, odziedziczył trąd po Naamanie. Judasz, który kradł pieniądze ubogich i wydał Żydom Pana Chwały, później, gdy zrozumiał co uczynił, powiesił się, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Ananiasz i jego żona, Sefora, którzy ukradli to, co do nich należało, i wystawili na próbę Ducha Pana, natychmiast ponieśli śmierć z wyroku Piotra, naszego brata w posłudze apostolskiej.

Zakaz magii, zabijania noworodków, krzywoprzysięstwa i fałszywego świadectwa.

Nie będziesz uprawiał magii i czarów, bo powiedziano: Nie pozwolicie żyć trucicielom.

Nie zabijesz dziecka wywołując poronienie ani nie zamordujesz narodzonego; zabicie wszelkiego poczętego płodu, który otrzymał duszę od Boga jest morderstwem i będzie pomszczony, gdyż został zgubiony niesprawiedliwie.

Nie będziesz pożądał tego, co należy do twego bliźniego – ani jego żony, ani sługi, ani wołu, ani pola. Nie będziesz fałszywie przysięgał, gdyż w ogóle zakazano ci przysięgać, a jeśli już, to przysięgaj uczciwie, bo chlubić się będzie każdy, kto na Niego przysięga.

Nie będziesz składał fałszywego świadectwa, bo kto fałszywie oskarża ubogiego, gniewa swego Stwórcę.

Zakaz wulgaryzmów, trwania w gniewie, podstępnych obyczajów, kłótni, kłamstwa, chciwości i obłudy.

Nie będziesz obmawiał, bo powiedziano: Nie kochaj obmowy, abyś nie zginął.

Nie będziesz pamiętał krzywd doznanych, bo drogi zawziętych wiodą do śmierci.

Nie będziesz dwulicowy ani podwójnego języka, bo mocną zasadzką dla człowieka są jego usta, a mąż złego języka nie ostanie się na ziemi. Mowa twoja nie będzie próżna, bo z każdego próżnego słowa zdacie sprawę.

Nie będziesz kłamał, bo powiedziano: Wygubisz wszystkich, co mówią kłamliwie.

Nie będziesz chciwcem ani rabusiem, bo powiedziano: Biada temu, kto rabuje bliźniego w przewrotnej chciwości.

Nie będziesz obłudnikiem, abyś nie znalazł się tam, gdzie oni.

Zakaz złośliwości, stronniczości, gniewu, niechęci do ludzi, zazdrości.

Nie będziesz złośliwy ani zuchwały, bo Pan sprzeciwia się zuchwalcom. Nie będziesz sądził stronniczo, bo sąd należy do Pana.

Nie będziesz nikogo nienawidził, bo powiedziano: Będziesz karcił swego brata i nie popełnisz grzechu z jego powodu, oraz: Strofuj mądrego, a będzie cię kochał. Unikaj złego i tego, kto jest do niego podobny: Trzymaj się z daleka od nieprawego, a strach nie będzie miał przystępu do ciebie.

Nie będziesz ulegał gniewowi i rzucał oszczerstw, nie będziesz zazdrosny, szalony ani zuchwały, aby nie spotkał cię los Kaina, Saula i Joaba; Kain zabił Abla, swego brata, ponieważ Bóg tamtego bardziej kochał i przyjął jego ofiarę; Saul prześladował świętego Dawida, bo ten pokonał Filistyna Goliata i pozazdrościł mu radosnych owacji; Joab zaś zabił dwóch wodzów: Abnera, wodza Izraela, i Amasę, wodza Judy.

O wróżbach z lotu ptaków, zaklęciach, przepowiedniach, pragnieniu zła i innych zakazanych praktykach.

Nie będziesz uprawiał wróżbiarstwa, bo ono prowadzi do bałwochwalstwa; Samuel powiedział: Wróżbiarstwo jest grzechem, oraz: Nie będzie czarów w Jakubie ani wróżbiarstwa w Izraelu. Nie będziesz śpiewał zaklęć ani dokonywał oczyszczeń swego syna, nie będziesz wróżył, nie będziesz uprawiał wróżb i czarów, nie będziesz się uczył złych umiejętności, bo tego wszystkiego zakazuje Prawo. Nie pożądaj tego, co złe, abyś nie popadł w grzechy bez miary.

Unikaj szpetnych słów, nieskromnych widowisk i pijaństwa, z nich bowiem pochodzi rozpusta i cudzołóstwo. Nie bądź chciwy, abyś zamiast Bogu nie służył mamonie.

Nie pożądaj próżnej chwały, nie bądź nadęty i hardy, bo z tego rodzi się pycha. Miej w pamięci tego, który powiedział: Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe; nie gonię za tym, co wielkie ani co zbyt dla mnie cudowne. Moje myśli są skromne.

Zakaz szemrania, pychy, pogardy i zuchwalstwa.

Nie buntuj się, lecz wspomnij, jaką karę ponieśli ci, którzy szemrali przeciwko Mojżeszowi. Nie bądź zarozumiały, złośliwy, twardego serca, skory do gniewu, małoduszny; wszystko to prowadzi do bluźnierstwa. Bądź cichy jak Mojżesz i Dawid, albowiem cisi na własność posiądą ziemię.

Constitutiones Apostolorum VII 1-7

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: