Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa o uproszenie życia w łasce Bożej i otrzymania błogosławionej śmierci.

Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson,

Serce Jezusa usłysz nas,
Serce Jezusa wysłuchaj nas,

Najukochańsze Serce Jezusowe przez miłość Twoją ku Ojcu Przedwiecznemu

Serce Miniaturrka

Zmiłuj się nad nami, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen.

Najukochańsze Serce Jezusowe, prze miłość Twoją ku Słowu Wiecznemu, zmiłuj się nad nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Duchowi Świętemu …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Bogu – Człowiekowi…

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku duszy Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Ciału Twemu…

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Najdroższej Matce Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Świętemu Józefowi Piastunowi Twemu …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Aniołom Świętym Twoim…

anioc582owie-adorujc485-serce-chrystusa.jpg

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Świętym wybranym Twoim….

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Kościołowi Świętemu …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Najświętszej Ofierze …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Najświętszemu Sakramentowi …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Najświętszym Ranom Twoim …

Męka Chrystusa

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Męce Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku Bractwu Serca Twojego …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku osobliwym miłośnikom Twoim …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku moim krewnym, przyjaciołom i dobrodziejom …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku sercom czystym…

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku miłośnikom zbawienia dusz ludzkich …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku miłośnikom najdroższej Matki Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku duszom czyśćcowym …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku miłośnikom dusz czyśćcowych …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez miłość Twoją ku miłośnikom Ran Twoich …

Serce Msza2

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad tymi, którzy Cię nie znają …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad tymi, którzy w Ciebie nie wierzą …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad tymi, którzy w grzechu śmiertelnym zostają …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad niewdzięcznikami odpadającymi od Ciebie …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad oziębłymi miłośnikami Twymi …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją przy Poczęciu Twoim …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją przy Narodzeniu Twoim …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją w całym życiu Twoim …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją we wszystkiej Męce Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad przyszłymi potępieńcami …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad małą liczbą wybranych …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad małą liczbą gorących miłośników Twoich …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad niewielą tych, którzy by sobie ważyli intencje i koszty Twoje …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad prześladownikami Kościoła …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad bluźniercami Trójcy Najświętszej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad boleściami Matki Twojej przy śmierci Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad krzywdami Matki Twojej …

 

Serce Jezusa Swiętych

 

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad krzywdami Świętych Twoich i sług Twoich …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad tymi, którzy nie dbają o łaskę i chwałę Twoją …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad tymi, którzy nie dbają o zbawienie swoje …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad zabijającymi dusze …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad świętokradzko sprawującymi Ofiary Najświętsze …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad świętokradzkimi spowiedziami …

 

Serce Msza Święta

 

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad bałwochwalcami, czarnoksiężnikami, heretykami …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad tym wszystkim, coć się nie podoba i niegodne Ciebie jest …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje przy stworzeniu Twoim …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje przy złączeniu się nierozdzielnym nigdy z Osobą Słowa …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z widzenia Boga Duszy Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje w żywocie Matki Twojej z samej Matki …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje w Narodzeniu się na świat …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z widzenia Matki Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z nawrócenia i pokłonów trzech Królów …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje w całym życiu Twoim …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z wiernych Uczniów Twoich …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z nawrócenia grzesznych …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z odkupienia świata…

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z pożytku Męki Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z zasług Twojej Śmierci …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z Zmartwychwstania Chrystusowego …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z wybawienia Ojców Świętych z Otchłani …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z wesela Matki Twojej po Zmartwychwstaniu …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z wesela Uczniów Twoich po Zmartwychwstaniu …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z Wniebowstąpienia Twojego …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele z Jezusa do Ojca przyjętego …

Sercee Jezusa Miniaturka

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z siedzenia Jezusa na Prawicy Ojca …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z wesela i radości Błogosławionych …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z zstąpienia Ducha Świętego na Apostoły …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z nawrócenia ludzi do Wiary świętej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z wytrwałości wiernych Twoich …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z rozmnożenia Kościoła …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z cnót doskonałych…

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z wzięcia do Nieba Matki Twojej …

Najukochańsze Serce Jezusowe, przez wesele Twoje z błogosławionej wieczności Wybranych …

Serce najsłodsze Jezusa

Przez Serce twoje miłosne
Przepuść nam, Panie Jezu.

Przez Serce Twoje bolesne,
Wysłuchaj nas, Panie Jezu.

Przez Serce Twoje radosne
Zmiłuj się nad nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Aniołowie Święci i Krew Chrystusa

Tytuł oryginału: Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusowego o uproszenie dobrego w łasce Bożej pożycia i otrzymania błogosławionej i szczęśliwej śmierci.

Ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne, które duch gorący Bogu na wonność słodkości chwały Jego ofiarować może.„ (1760r.) Pisownia nieznacznie uwspółcześniona przez Administrację.

 

Hosta Przenajświętsza

25 maja 1899 r. papież Leon XIII wydał encyklikę Annum Sacrum, do której dołączył ułożony osobiście Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa [1]. W 1925 r. papież Pius XI nieco go zmodyfikował, dodając modlitwy za pogan, islamistów i „ten lud, który niegdyś był ludem wybranym” [2]. W 1927 r. tenże sam Pius XI ustanowił odpust za odmówienie tegoż aktu z sercem skruszonem, a nawet za odmówienie samej tylko krótkiej supliki za żydów [3]. Niestety, już 32 lata później jego treść okazała się być niekompatybilna ze zbliżającym się długimi krokami posoborowym indyferentyzmem, dlatego Penitencjaria Apostolska przy autoryzacji bł. Jana XXIII wywaliła [4] z niego obszerny fragment, który zaznaczyłem poniżej na czerwono. Co oczywiście nie przeszkadza wyznawcom posoborowia nadal twierdzić, że tymi słowami, 11 czerwca 1899 r. papież Leon XIII, wzywając wszystkich biskupów do jedności z papieżem, poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa.

[1]
łacińska wersja urzędowa dołączona w 1899 r. do encykliki Annum Sacrum, tekst za ASS 1898-1899, s. 651
Iesu Dulcissime, Redemptor humani generis, respice nos ad altare tuum humillime provolutus.  Tui sumus, tui esse volumus; quo autem Tibi coniuncti firmius esse possimus, en hodie Sacratissimo Cordi tuo se quisque nostrum sponte dedicat.  Te quidem multi novere numquam; Te, spretis mandatis Tuis, multi repudiarunt.  Miserere utrorumque, benignissime Jesu, atque ad sanctum Cor tuum rape universos. Rex esto, Domine, nec fidelium tantum qui nullo tempore discessere a Te, sed etiam prodigorum filiorum qui Te reliquerunt: fac hos, ut domum paternam cito repetant, ne miseria et fame pereant.  Rex esto eorum, quos aut opinionum error deceptos habet, aut discordia separatos, eosque ad portum veritatis atque ad unitatem fidei revoca, ut brevi fiat unum ovile et unus pastor. Rex esto denique eorum omnium, qui in vetere gentium superstitione versantur, eoasque e tenebris vindicare ne renuas in Dei lumen et regnum. Largire, Domine, Ecclesiae tuae securam cum incolumitate libertatem; largire cunctis gentibus tranquillitatem ordinis; perfice, ut ab utroque terrae vertice una resonet vox: Sit laus divino Cordi, per quod nobis parta salus: ipsi gloria et honor in saecula. Amen.

wersja polska, tłumaczenie własne
O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się pokornie u ołtarza Twego. Twoi jesteśmy i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale ; wielu odeszło wzgardziwszy nakazami twymi; zmiłuj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy i porwij do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko tym, wiernym którzy nigdy nie odeszli od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię pozostawili. Spraw, aby do domu rodzinnego rychło wrócili i nie zginęli z nędzy i głodu. Królem bądź tym, których błędne twierdzenia zwiodły, albo niezgoda oddziela ; przywróć ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło stała się jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź wreszcie wszystkich tych, którzy błąkają się w ciemnościach lub tkwią w starych, pogańskich przesądach. Nie odmawiaj im Bożego światła i królestwa. Zapewnij, Panie, Kościołowi swemu bezpieczeństwo w niezmąconej wolności. Udziel wszystkim narodom spokojnego ładu. Spraw aby ze wszystkich krańców ziemi jeden brzmiał głos : Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które otrzymaliśmy zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

[2]
Akt poświęcenia się NSPJ, wersje urzędowe: łacińska i polska, za AAS 1925, s. 542 Iesu Dulcissime, Redemptor humani generis, respice nos ad altare tuum humillime provolutus.  Tui sumus, tui esse volumus; quo autem Tibi coniuncti firmius esse possimus, en hodie Sacratissimo Cordi tuo se quisque nostrum sponte dedicat.  Te quidem multi novere numquam; Te, spretis mandatis Tuis, multi repudiarunt.  Miserere utrorumque, benignissime Jesu, atque ad sanctum Cor tuum rape universos. Rex esto, Domine, nec fidelium tantum qui nullo tempore discessere a Te, sed etiam prodigorum filiorum qui Te reliquerunt: fac hos, ut domum paternam cito repetant, ne miseria et fame pereant.  Rex esto eorum, quos aut opinionum error deceptos habet, aut discordia separatos, eosque ad portum veritatis atque ad unitatem fidei revoca, ut brevi fiat unum ovile et unus pastor. Rex esto eorum omnium, qui in tenebris idololatriae aut islamismi adhuc versantur, eosque in lumen regnumque tuum vindicare ne renuas. Respice denique misericordiae oculis illius gentis filios, quae tamdiu populus electus fuit; et Sanguis, qui olim super eos invocatus est, nunc in illos quoque, redemptionis vitaeque lavacrum, descendat.. Largire, Domine, Ecclesiae tuae securam cum incolumitate libertatem; largire cunctis gentibus tranquillitatem ordinis; perfice, ut ab utroque terrae vertice una resonet vox: Sit laus divino Cordi, per quod nobis parta salus: ipsi gloria et honor in saecula. Amen.

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy; oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twemi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i p ociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nietylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom mrnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz ich przywieść do światła i królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół Swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które nam stało się zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Źródło: http://breviarium.blogspot.com/2013/11/akt-poswiecenia-rodzaju-ludzkiego.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: